Perintälainsäädäntö – Euroopan maiden yhteiset piirteet!

Yhteinen piirre 1: Perijät tarvitsevat valtuutuksen valtion viranomaisilta suorittaakseensa ulkopuolisen perinnän velallisilta kyseisessä maassa.

Useimmissa Euroopan maista vaaditaan lupa perinnän suorittamiseen luotonantajan sijaan. Lupa pätee velallista kohtaan tapahtuvaan perintään valtion rajojen sisällä.

Havainnollistaaksemme: Vaatimus saksalaista yritystä vastaan täytyy täten olla saksalaisen perijän hankkima, huolimatta lainanantajan sijainnista.

Yhteinen piirre 2: Säännöt, jotka on luotu suojelemaan velallisia perijöiden “huonolta” käytökseltä.

Suojellakseen velallisten koskemattomuutta, on sääntöjä, jotka määrittävät miten perijän tulee käyttäytyä yrittäessään saavuttaa vaatimuksia.

Se, miten nämä säännöt on suunniteltu ja mitä rangaistuksia niiden rikkomisesta on säädetty, vaihtelee eri Euroopan maissa.

Esimerkkejä säännönvastaisista perintätavoista ovat esim. se, että perivät eivät saa olla yhteydessä velallisiin epäsopivina vuorokaudenaikoina. Myös velallisten uhkailu perusteettomilla oikeustoimilla on kiellettyä.

Käyttämällä Oddcollia,

voit luottaa, että saat aina paikallisen agentin, jolla on valtuutus kerätä vaatimuksesi asiakkailtasi, ja että agenttisi tuntee ja noudattaa valtion perintälakeja jokaisessa yksittäisessä tapauksessa.

ODDCOLL

Oddcoll tarjoaa kansainvälistä perintäpalveluja.
Helpotamme yritysten maksun saamista ulkomaalaisilta asiakkailtaan.
WordPress Image Lightbox Plugin