Perintä Tanskassa

  • Paikallinen perintä Tanskassa.
  • Riskitöntä. Maksat vain, jos onnistumme.
  • 9,5 % provisio.

  Arvosteltu 9,4/10. Perustuu Kiyohin 70 arvosteluun! international debt collection in Finland

Velkojen perintä Tanskassa tanskalaisia asiakkaitasi vastaan

Tarvitsetko saatavien perintää Tanskassa? Onko sinulla tanskalainen asiakas, joka ei ole vielä maksanut, vaikka hänen laskunsa on erääntynyt maksettavaksi? Perintätoimiston palkkaaminen Tanskassa saattaa olla paras ratkaisu sinulle. Jatka lukemista nähdäksesi, miten Oddcoll voi auttaa sinua!

3 vaihetta velkojen perimiseksi velallisilta Tanskassa

h

Lähetät erääntyneen laskun Tanskassa sijaitsevaa asiakastasi vastaan perintään tarkoitetulle verkkoalustallemme.

Paikallinen tanskalainen perintätoimistomme aloittaa heti perintätoimenpiteet Tanskassa.

Onnistuneen perinnän jälkeen summa siirretään suoraan tilillesi.

Suurimmat mahdollisuutesi saada palkkaa!

N

Perintäasiantuntija paikan päällä Tanskassa.

N

Paikallinen asiantuntemus käytettävissäsi vain lataamalla laskusi.

N

“No win no fee”. Maksat vain, jos onnistumme.

N

Tehokasta velallisia vastaan riippumatta siitä, missä päin Tanskaa he ovat.

Miten Oddcoll auttaa sinua saamaan maksun velallisilta Tanskassa.

Oddcoll tarjoaa perintäpalveluja suomalaisille yrityksille, joilla on myyntiä ulkomaille.

Meillä on valitut perintätoimistot ja ammattimaiset lakiasiaintoimistot ympäri maailmaa, ja teemme velkojen perinnästä Tanskassa erittäin tehokasta läsnäolomme ja kotimaisen asiantuntemuksemme avulla.

Tämä tarkoittaa, että kun siirrät asian meille, kansallinen tanskalainen perintätoimistomme aloittaa perintämenettelyn tanskalaista asiakastasi vastaan.

Tämä paikallinen lähestymistapa kansainväliseen perintään on syy siihen, miksi lukemattomat ulkomailla toimivat organisaatiot käyttävät mielellään Oddcollia ulkomaisiin laiminlyötyihin laskuihinsa.

Meidän perintätoimistomme Tanskassa.

Avain onnistuneeseen perintään tanskalaisen laskun erääntyessä on käyttää tanskalaista perintätoimistoa. Syynä on se, että Tanskan perintätoimintaa koskeva lainsäädäntö poikkeaa muista maista.

Oddcollin perintäpalvelut Tanskassa auttavat sinua hoitamaan maksusta kieltäytyvät velallisesi mahdollisimman tehokkaasti. Sinun tarvitsee vain ladata saatavasi portaaliin.

Yhteistyökumppanimme Tanskassa on “Dansk Inkasso Service“, joka sijaitsee Kööpenhaminassa Tanskassa.

Olemme erittäin ylpeitä ja tyytyväisiä kumppanista, sillä heidän tapaustensa takaisinperintäaste on korkea ja asiakastyytyväisyys on korkea.

Esittele yrityksesi muutamalla lauseella?

Dansk Inkasso Service on perinnän ja velallisten hallinnoinnin asiantuntija. Olemme kehittäneet markkinoiden parhaan perintäratkaisun, jonka ansiosta voimme tarjota nopeampaa ja joustavampaa asian käsittelyä. Sillä on suuri vaikutus siihen, että rahat saadaan kotiin.

Dansk Inkasso Service on valtuutettu perintätoimisto (vrt. perintälaki), ja Tanskan poliisikomentaja on hyväksynyt meidät. Meillä on lupa käsitellä kaikentyyppisiä rahasaatavia niiden koosta riippumatta, ja nykyään meillä on asiakkaita monilla eri toimialoilla.

Kuvaa velkojen perintäprosessi (tuomioistuimen ulkopuolella). Mitä teet saadaksesi velallisen maksamaan, vaihe vaiheelta?

  • Tarkista ja korjaa saatavaa koskeva selvitys
  • Velallisen nimi ja osoite tarkistetaan keskushenkilörekisteristä / yritysrekisteristä
  • Perintäkirjeet, joissa määrätään perintäkulut ja -maksut
  • Henkilökohtaiset puhelut velalliselle
  • Velallinen rekisteröidään RKI:ssä maksuhäiriöiseksi maksajaksi.
  • Velkakirjan / vapaaehtoisen sovinnon laatiminen ja osamaksusuunnitelman hallinnointi.

Mitä oikeustoimet maksavat?

Jos perintätapauksen pääoma on enintään 100 000 Tanskan kruunua, hinnaksi tulee tuomioistuimen sisäiset perintämaksut ja oikeudenkäyntimaksut, jotka lasketaan pääoman suuruuden mukaan tuomioistuimen ohjeellisten taksojen mukaisesti.

Täytäntöönpanotuomioistuimessa aiheutuneet kulut lankeavat aina velallisen maksettaviksi, ellei velallinen kiistä asiaa ja ellei asia näin ollen jouduta käsittelemään siviilituomioistuimessa.

Velkojen perintäprosessi Tanskassa.

“Velkojen perinnän sovintovaihe Tanskassa.

Kun Tanskassa toimivan yrityksen lasku erääntyy, ensimmäinen vaihe on lähettää velalliselle virallinen muistutuskirje. Uudeksi maksuaikatauluksi on asetettava vähintään 10 päivää, ennen kuin voidaan ryhtyä jatkotoimiin.

Muistutuskirje on lähetettävä velalliselle ennen kuin asia lähetetään perintätoimistolle.

Kun muistutuskirjeen määräaika on kulunut umpeen, perintäprosessi voi alkaa. Tanskassa toimivat perintätoimistot tarvitsevat Tanskan viranomaisten luvan harjoittaa toimintaansa.

Perintävaatimukset annetaan ja velalliselle ilmoitetaan, että seuraava vaihe prosessissa on oikeustoimet.

Oikeudellinen perintä Tanskassa.

Joskus voi olla tarpeen viedä perintätapauksesi tuomioistuimeen Tanskassa.

Yksityishenkilöt ja organisaatiot voivat viedä riita-asioita käräjäoikeuteen ratkaistakseen riitansa toisen osapuolen kanssa. Siviilikanteen nostavaa osapuolta kutsutaan kantajaksi. Osapuoli, joka haastetaan oikeuteen, on vastaaja.

Tanskassa on 24 käräjäoikeutta. Epäselvissä tapauksissa kaikki oikeusriidat alkavat jostakin käräjäoikeudesta. Poikkeustapauksissa käräjäoikeus voi siirtää siviilioikeudellisen asian korkeimpaan oikeuteen, jos asia liittyy yleishyödyllisiin oikeusnormeihin.

“Maksusuoritusmääräys”.

Tämä on vaihtoehtoinen menettelytapa, jota velkoja voi käyttää ja joka on paljon sujuvampi ja nopeampi kuin tavanomainen oikeudenkäyntimenettely käräjäoikeudessa.

“Betalingspåkrav” (maksuvaatimus) tarkoittaa, että ulosottomies avustaa sinua perimään enintään 100 000 Tanskan kruunun suuruiset velat.

Jos joku on sinulle velkaa, voit saada tuomioistuimen apua summan perimisessä siirtämällä maksuvaatimuksen lähimmälle käräjäoikeudelle. Asiaa käsittelee ulosotto-oikeus.

Voit käyttää tätä vaihtoehtoista tietä (betalningspåkrav), kun sinulla on perusteltu syy olettaa, että velallinen myöntää olevansa velkaa sinulle. Oli miten oli, velka ei saa ylittää 100 000 Tanskan kruunua ilman oikeudenkäyntikuluja ja korkoja.

Mitä pakollisia tietoja minun on annettava? Maksuvaatimuksessa on muiden asioiden lisäksi oltava tiedot osapuolten nimistä ja osoitteista, sinun tapauksestasi ja tiedot siitä, miten asia on syntynyt.

Jos olet ilmoittanut tämän maksusuoritusmääräyshakemuksessa, ulosottomies voi:
– Varmistaa, että “betalningspåkrav”-lomakkeesta saamallasi tuomiolla on sama oikeusvaikutus kuin tavallisella tuomioistuimen tuomiolla.
– siirtää tanskalaisen perintäasiasi tavalliseen siviilioikeudenkäyntiin Tanskassa, jos asiakkaasi (velallinen) kiistää velan.

Mitä se maksaa? Kun esität maksuvaatimuksen ulosottomiehelle, sinun on myös maksettava oikeudenkäyntimaksu. Oikeudenkäyntikulut riippuvat saatavan suuruudesta, maksuvaatimuksessa tekemistäsi valinnoista ja asian käsittelyn kestosta.

Saatavien täytäntöönpano Tanskassa.

Jos yksityishenkilö tai organisaatio on velkaa jollekin, velallinen (velkoja) voi viedä asian ulosottotuomioistuimeen, jos toinen osapuoli (velallinen) kieltäytyy täyttämästä velvollisuuttaan.

Jotta voit viedä saatavan perintäasiassa Tanskassa ulosottotuomioistuimeen, tarvitset niin sanotun ulosottotodistuksen. Tanskalaisessa perintäasiassa tämä tarkoittaa tuomioistuimen antamaa tuomiota. Joko tavanomaisen oikeudenkäynnin tai maksusuoritusmääräyksen kautta.

Täytäntöönpanomenettely tarkoittaa, että ulosottotuomioistuin jakaa velallisen varat velkojalle.

Maksukyvyttömyysmenettelyt Tanskassa

Jos organisaatio joutuu taloudellisiin haasteisiin, selvitystilamenettelyllä voidaan taata, että velkojia ei kohdella epäoikeudenmukaisesti.

Tuomioistuin voi aloittaa selvitysmenettelyn velallista vastaan, jos velallinen on maksukyvytön (eikä pysty täyttämään velvoitteitaan sovitulla tavalla) ja joku velkojista jättää konkurssihakemuksen.

Tuomioistuimet eivät itse käynnistä maksukyvyttömyysmenettelyjä, ja konkurssihakemus on nostettava vain, jos velallinen ei pysty maksamaan.

Jos organisaation maksukyvyttömyydelle on muita syitä, asiaa on tällöin käsiteltävä Tanskassa perintäasiana ja käytävä läpi “betalningspåkrav”-prosessi tai vaihtoehtoisesti tavallinen siviiliriita käräjäoikeudessa.

Kun yritys on konkurssimenettelyssä, se menettää kykynsä hallinnoida itse yrityksen rahoja ja omaisuutta. Konkurssipesän hoitajaksi nimitetään virallisesti oikeudellinen neuvonantaja, jonka tulisi pyrkiä hahmottelemaan organisaation kokonaisvelka. Samoin edunvalvojan tulisi selvittää ja myydä organisaation resurssit ja omaisuus. Rahasumma, jonka edunvalvoja pystyy hankkimaan, välitetään velkojille.

Miten konkurssihakemus tehdään?

Voit täyttää tietosi lomakkeeseen, joka sinun on lähetettävä velallisen kotipaikan sijaintikunnan tuomioistuimelle.

Konkurssihakemus on laadittava paperiversiona, ja siinä on mainittava velallisen nimi, osoite ja CVR-numero. Sinun tulisi myös kirjoittaa, paljonko organisaatio on velkaa ja mistä se on maksettava. Lisäksi sinun tulisi ilmoittaa oma nimesi, puhelinnumerosi ja osoitteesi.

Jos organisaatio ilmoittaa taloudellisesta maksukyvyttömyydestä, liitteenä on oltava asiakirja varoista, varoista ja veloista (arvot ja vastuut) sekä luettelo velkojista.

Onko sinulla erääntynyt lasku tanskalaisen asiakkaan kanssa, jota ei ole maksettu? Tanskalaiset perintäasiantuntijamme auttavat sinua mielellään maksuristiriidan ratkaisemisessa. Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja. Me varmistamme, että saat nopean ja tehokkaan kokemuksen velkojen perinnästä Tanskassa.

Katso, kuinka helppoa on päästä tapauksen kanssa alkuun!

ODDCOLL

Oddcoll tarjoaa kansainvälistä perintäpalveluja.
Helpotamme yritysten maksun saamista ulkomaalaisilta asiakkailtaan.
WordPress Image Lightbox Plugin