Perintä Singaporessa

  • Velkojen perintä Singaporessa, jonka suorittaa paikallinen perintätoimisto.
  • Riskitöntä. Maksat vain, jos onnistumme.
  • 19,5 % provisio.

  Arvosteltu 9,4/10. Perustuu Kiyohin 70 arvosteluun! international debt collection in Finland

Velkojen perintä velallisia vastaan Singaporessa!

Jos tarvitset apua velkojen perinnässä Singaporessa, voimme auttaa sinua tehokkaasti, nopeasti ja helposti. Lue lisää nähdäksesi miten!

Kolme helppoa vaihetta velkojen perintään Singaporessa!

h

Luo tapauksesi lataamalla saatavasi velallista vastaan Singaporessa perintäalustallamme.

Paikallinen perintätoimistomme Singaporessa ryhtyy tarvittaviin toimiin.

Saat maksun!

Muutama syy, miksi Oddcoll voi auttaa sinua tehokkaasti.

N

Paikallinen perintä paikan päällä suoraan Singaporessa, jossa velallisesi sijaitsee.

N

Paikallinen perintätoimistomme puhuu velallisesi kieltä ja tuntee kaikki Singaporen lait ja määräykset.

N

Käsittelet asiasi helposti ja sujuvasti alustallamme, etkä maksa mitään, ellei saatavaa peritä.

Mikä on Oddcoll?

Oddcoll on perintäpalvelu yrityksille, jotka myyvät asiakkaille oman maansa ulkopuolelle.

Tehokas perintä on aina suoritettava siinä maassa, jossa velallinen sijaitsee. Tämä johtuu siitä, että prosessiin sovelletaan kansallisia lakeja, sääntöjä jne.

Olemme ratkaisseet tämän ongelman tarjoamalla kansainvälisen perintäalustan, jossa on erityisesti valittuja perintätoimistoja ja asianajotoimistoja eri maista ympäri maailmaa.

Kun siis vain muutamassa minuutissa luot perintätapauksen Singaporessa sijaitsevaa velallista vastaan, paikan päällä toimiva perintätoimistomme aloittaa työn toteuttamisen.

Paikallinen Singaporessa sijaitseva perintätoimistomme, joka käynnistää velan perintätoimet suoraan paikan päällä:

Olemme iloisia voidessamme esitellä Upper Class Collectionsin perintäkumppaninamme Singaporessa. He aloittavat perintätoimet Singaporessa välittömästi, kun aloitat asian käsittelyn.

Velkojen perintäprosessi Singaporessa.

Seuraavassa esitellään velkojen perintäprosessi Singaporessa.

Yleensä järjestys on se, että kun Singaporessa syntyy saatava velallista vastaan (lasku on erääntynyt), velalliselle lähetetään maksumuistutukset.

Tämän jälkeen asia siirretään perintätoimistolle, jonka asiantuntemusta on saada velalliset Singaporessa maksamaan. Ennen kaikkea he yrittävät saada velan maksettua ilman kalliita oikeustoimia.

Joissakin tilanteissa voi olla tarpeen ryhtyä oikeudelliseen perintään Singaporessa ja viedä asia oikeuteen. Niissä poikkeustapauksissa, joissa velallinen on maksukyvytön maksukyvyttömyyden vuoksi, voi olla tarkoituksenmukaista osallistua velkojana konkurssimenettelyyn.

Seuraavassa esitellään velkojen perintäprosessi Singaporessa.

Yleensä järjestys on se, että kun Singaporessa syntyy saatava velallista vastaan (lasku on erääntynyt), velalliselle lähetetään maksumuistutukset.

Tämän jälkeen asia siirretään perintätoimistolle, jonka asiantuntemusta on saada velalliset Singaporessa maksamaan. Ennen kaikkea he yrittävät saada velan maksettua ilman kalliita oikeustoimia.

Joissakin tilanteissa voi olla tarpeen ryhtyä oikeudelliseen perintään Singaporessa ja viedä asia oikeuteen. Niissä poikkeustapauksissa, joissa velallinen on maksukyvytön maksukyvyttömyyden vuoksi, voi olla tarkoituksenmukaista osallistua velkojana konkurssimenettelyyn.

Velkojen oikeudellinen perintä Singaporessa.

Singaporen oikeusjärjestelmä.

Singapore on tasavalta. Toimeenpanovalta on pääasiassa kabinetilla, joka koostuu ministereistä ja jota johtaa Singaporen pääministeri. Lainsäädäntövalta on parlamentilla.

Singaporen oikeusjärjestelmä perustuu common law -oikeuteen, ja sen juuret ovat Englannin oikeudessa (vaikka oikeusjärjestelmä onkin kehittynyt huomattavasti itsenäistymisen jälkeen vuonna 1965).

Singaporen oikeuslähteet ovat:
– Perustuslaki,
– lainsäädäntö (Singaporen parlamentin hyväksymät kirjalliset lait).
– toissijainen lainsäädäntö (ministerien, valtion virastojen tai lakisääteisten lautakuntien antamat kirjalliset säädökset).
– tuomioistuimen ennakkotapaukset (tuomioistuimen antamat oikeuspäätökset, jotka kertovat, miten tiettyjä oikeudellisia kysymyksiä on tulkittava).

Lainsäädäntöä säätää parlamentti, kun taas oikeudenkäytöstä vastaa Singaporen oikeuslaitos.

 

 

Singaporen tuomioistuinten rakenne.

Oikeuslaitokseen kuuluvat:

– korkein oikeus ja
– alemmista tuomioistuimista.

Korkein oikeus käsittelee sekä siviili- että rikosoikeudellisia asioita, ja se jakautuu vetoomustuomioistuimeen ja korkeimpaan oikeuteen.

Hovioikeus käsittelee valituksia korkeimman oikeuden päätöksistä sekä siviili- että rikosoikeudellisissa asioissa, ja se on näin ollen viimeinen oikeusaste, jossa asia käsitellään.

High Court käsittelee muutoksenhakuja käräjäoikeuksien ja maistraattien päätöksistä. High Court käsittelee tietyt erityiset menettelyt, kuten konkurssimenettelyt, ja yleensä asiat, joissa saatava ylittää 250 000 Singaporen dollaria.

Alioikeudet koostuvat seuraavista tuomioistuimista:
– käräjäoikeudet,
– maistraatit,
– nuorisotuomioistuimet,
– kuolemansyyntutkintaoikeudet ja
– vähäisiä vaateita käsittelevät tuomioistuimet.

Viime vuosina alioikeuksiin on lisätty myös muita tuomioistuimia, kuten perhetuomioistuin, yötuomioistuin, yhteisötuomioistuin, syariah-tuomioistuin ja liikennetuomioistuin.

 

Vaateen vieminen tuomioistuimeen!

Mihin tuomioistuimeen sinun pitäisi viedä siviilioikeudellinen perintävaateesi, kun menet oikeuteen Singaporessa?

Se riippuu maksamattoman velan määrästä.

– Siviiliasiat, joiden saatavat eivät ylitä 60 000 Singaporen dollaria, käsitellään maistraattituomioistuimessa.

– Siviiliasiat, joiden saatavat ovat yli 60 000 SGD mutta enintään 250 000 SGD, käsitellään käräjäoikeudessa.

– Siviiliasiat, joiden saatavat ovat yli 250 000 Singaporen dollaria, käsitellään korkeimman oikeuden yleisjaostossa.

– Vähäisiä vaateita käsittelevät tuomioistuimet käsittelevät enintään 30 000 SGD:n suuruisia vaateita. Vähäisiä vaateita käsittelevät tuomioistuimet käsittelevät asiat nopeammin ja edullisemmin kuin jos sama riita käsitellään siviilituomioistuimessa. Tämä on vaihtoehtoinen foorumi pienemmille vaateille. Vaatimukset voivat olla enintään kaksi vuotta vanhoja, eikä osapuolilla ole näissä menettelyissä asianajajaa.

Yksinkertaistettu menettely:
Joissakin oikeudenkäynneissä käytetään yksinkertaistettua menettelyä, joka on hieman nopeampi, yksinkertaisempi ja halvempi kuin tavallinen menettely. Tämä koskee tapauksia, joissa on erimielisyyttä asian asiasisällöstä ja joissa riita-asia ei ylitä 60 000 Singaporen dollaria, ja riita-asia käsitellään sen vuoksi maistraatissa. Samantyyppiset tapaukset voidaan myös käsitellä yksinkertaistetussa oikeudenkäyntimenettelyssä, vaikka vaateen arvo olisi 60 000-250 000 SGD, ja ne käsitellään käräjäoikeudessa, JOS osapuolet sopivat yksinkertaistetusta menettelystä.

Yksipuolinen tuomio:
Joissakin tapauksissa on myös mahdollista saada yksipuolinen tuomio. Näissä tilanteissa velallinen ei vastaa haasteeseen eikä riitauta sitä. Tällöin voidaan tietyin edellytyksin antaa tuomio, jossa “todistetaan” saatavan olemassaolo.

 

Maksukyvyttömyysmenettelyt.

Joissakin Singaporen oikeudellisen perintäprosessin tilanteissa velallinen ei välttämättä pysty maksamaan kaikkia velkojaan. Hänen taloudellinen tilanteensa on yksinkertaisesti liian huono. Näissä tapauksissa maksukyvyttömyysmenettely voi olla aiheellinen. Tämä voi olla:

– Selvitysmenettely. Tämä tarkoittaa, että velallinen asetetaan selvitystilaan eikä hän jatka liiketoimintaa. Selvitysmenettely toteutetaan keräämällä yrityksen omaisuus ja realisoimalla se yrityksen velkojen maksamiseksi. Kun yritys asetetaan selvitystilaan, sen omaisuus ja liiketoiminta siirtyvät virallisen pesänhoitajan haltuun.

– Saneerausmenettely. Oikeudellisen hallinnon ja velkojien kanssa tehtyjen velkajärjestelysuunnitelmien avulla. Velkojat voivat sopia velkajärjestelysuunnitelman avulla luopuvansa kokonaan tai osittain saatavistaan yhtiötä vastaan tai sopia velkojensa uudelleenjärjestelystä. Tämä voidaan tehdä ilman tuomioistuimen apua, mutta se edellyttää kaikkien asianomaisten velkojien yksimielistä suostumusta, jota voi olla vaikea saada. Toisaalta tuomioistuimen hyväksymän velkajärjestelyohjelman avulla yritys voi päästä kaikkia velkojia sitovaan kompromissiratkaisuun ilman velkojien yksimielistä suostumusta.

 

 

Saatavien täytäntöönpano Singaporessa.

Singaporen perintäprosessin viimeisenä vaiheena sinun on ehkä haettava saatavasi täytäntöönpanoa. Tämä menettely tulee kyseeseen, kun olet käynyt tuomioistuimessa ja saanut tuomion, mutta velallinen ei vieläkään maksa. Velkojan on tällöin ehkä haettava apua Singaporen viranomaisilta, jotta hän voi panna saatavansa täytäntöön ja saada velallisen omaisuuden siirrettyä hänelle.

Autamme sinua nopeassa ja menestyksekkäässä perinnässä Singaporessa.

Aloita jo tänään tai ota yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää.

Katso, kuinka helppoa on päästä tapauksen kanssa alkuun!

ODDCOLL

Oddcoll tarjoaa kansainvälistä perintäpalveluja.
Helpotamme yritysten maksun saamista ulkomaalaisilta asiakkailtaan.
WordPress Image Lightbox Plugin