Perintä Moldovassa

Saat maksun helposti ja nopeasti velallisiltasi ulkomailla!

  Arvosteltu 9,3/10. Perustuu Kiyohin 91 arvosteluun! international debt collection in Finland

Olemme auttaneet yli 2 030 yritystä saamaan maksun asiakkailtaan ulkomailla!

Maksujen jahtaaminen asiakkailta ulkomailla voi olla uskomattoman turhauttavaa.

Mutta Oddcollin kansainvälisen perintäalustan avulla saat apua nopeasti ja helposti.

Saat yhdellä kosketuksella yhteyden parhaisiin paikallisiin perintätoimistoihin ja asianajotoimistoihin ympäri maailmaa.

Lataa tapauksesi 1 minuutissa, ja velallismaassa toimiva kotimainen perintäasiantuntijamme aloittaa perinnän välittömästi.

Tietoa velkojen perinnästä Moldovassa.

Velkojen perintä Moldovassa voi olla monimutkainen prosessi, mutta oikeusjärjestelmän ja velkojien käytettävissä olevien eri vaihtoehtojen ymmärtäminen voi auttaa varmistamaan onnistuneen lopputuloksen.

Moldovassa velanperintäprosessin ensimmäinen vaihe on tuomioistuimen ulkopuolinen vaihe, jonka aikana velkoja yrittää neuvotella velallisen kanssa maksusuunnitelmasta tai sovintoratkaisusta. Jos nämä yritykset epäonnistuvat, velkoja voi ryhtyä oikeustoimiin.

On syytä huomata, että Moldovassa ei tarvita lupaa perintätoimien harjoittamiseen. Luotonantajien on kuitenkin tärkeää tuntea oikeusjärjestelmä ja asiaa koskevat lait ja asetukset, jotta varmistetaan niiden noudattaminen.

Moldovan oikeusjärjestelmä perustuu siviilioikeuteen, mikä tarkoittaa, että riidat ratkaistaan lakien ja asetusten tulkinnan kautta. Velkojien olisi tunnettava siviiliprosessilaki, jossa kuvataan riitojen ratkaisemista koskeva oikeudellinen prosessi.

Kun velkojalla on maksamaton, mutta riidaton saatava, hän voi edetä laillisesti jättämällä kanteen asianomaiselle tuomioistuimelle. Riidattomia saatavia varten on käytettävissä summaarinen oikeudenkäyntimenettely, joka mahdollistaa riidan nopeamman ratkaisun. Tähän prosessiin kuuluu kirjallisten asiakirjojen toimittaminen, eikä se edellytä tuomioistuinkäsittelyä.

Jos vaatimus riitautetaan, tuomioistuinmenettelyyn kuuluu kuuleminen ja todisteiden esittäminen. Velkojien on tärkeää olla valmistautuneita ja tuntea sovellettavat lait ja asetukset.

Saatavien vanhentumisaika Moldovassa on kolme vuotta siitä päivästä, jona saatava syntyi. Velkojien on tärkeää olla tietoisia tästä määräajasta ja ryhtyä toimiin tämän ajan kuluessa.

Moldovassa on käytettävissä myös vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyjä, kuten sovittelu ja välimiesmenettely. Nämä menetelmät voivat olla nopeampia ja edullisempia kuin perinteinen tuomioistuinprosessi, ja ne voivat olla hyvä vaihtoehto riitojen ratkaisemiseksi.

Kun saatava on ratkaistu velkojan hyväksi, seuraava vaihe on saatavan täytäntöönpano. Tämä voidaan tehdä hankkimalla täytäntöönpanomääräys, jonka avulla velkoja voi takavarikoida velallisen omaisuutta velan maksamiseksi.

Jos velallinen on maksukyvytön, velkojat voivat hakea korvausta maksukyvyttömyysmenettelyssä. Tässä menettelyssä velallisen omaisuus realisoidaan ja tuotot jaetaan velkojille. Velkojien on tärkeää tuntea sovellettavat lait ja asetukset ja pyytää neuvoja lakimieheltä.

Kaiken kaikkiaan velkojen perintä Moldovassa voi olla monimutkainen prosessi, mutta ymmärtämällä oikeusjärjestelmää ja käytettävissä olevia eri vaihtoehtoja velkojat voivat lisätä menestymismahdollisuuksiaan. On tärkeää tuntea asiaa koskevat lait ja asetukset ja pyytää tarvittaessa neuvoa lakimieheltä.

Näin kansainvälinen perintä toimii! (60 sek.)

Katso, kuinka helppoa on päästä tapauksen kanssa alkuun!

ODDCOLL

Oddcoll tarjoaa kansainvälistä perintäpalveluja.
Helpotamme yritysten maksun saamista ulkomaalaisilta asiakkailtaan.
WordPress Image Lightbox Plugin