Perintä Luxemburgissa

Saat maksun helposti ja nopeasti velallisiltasi ulkomailla!

  Arvosteltu 9,3/10. Perustuu Kiyohin 91 arvosteluun! international debt collection in Finland

Olemme auttaneet yli 2 030 yritystä saamaan maksun asiakkailtaan ulkomailla!

Maksujen jahtaaminen asiakkailta ulkomailla voi olla uskomattoman turhauttavaa.

Mutta Oddcollin kansainvälisen perintäalustan avulla saat apua nopeasti ja helposti.

Saat yhdellä kosketuksella yhteyden parhaisiin paikallisiin perintätoimistoihin ja asianajotoimistoihin ympäri maailmaa.

Lataa tapauksesi 1 minuutissa, ja velallismaassa toimiva kotimainen perintäasiantuntijamme aloittaa perinnän välittömästi.

Tietoa velkojen perinnästä Luxemburgissa.

Velkojen perintä Luxemburgissa voi olla monimutkainen prosessi, mutta oikeusjärjestelmän ja käytettävissä olevien vaihtoehtojen ymmärtäminen voi auttaa velkojia selviytymään prosessista onnistuneesti.

Luxemburgin perintäprosessin ensimmäinen vaihe on tuomioistuimen ulkopuolinen vaihe. Tämän vaiheen aikana velkojia kannustetaan yrittämään päästä maksusopimukseen velallisen kanssa ennen kuin he ryhtyvät oikeustoimiin. Jos maksusopimukseen ei päästä, velkoja voi ryhtyä oikeustoimiin.

Luxemburgissa ei tarvita lupaa perintätoiminnan harjoittamiseen. Velkojien on kuitenkin tärkeää tutustua oikeusjärjestelmään varmistaakseen, että heidän toimintansa on lain mukaista.

Luxemburgin oikeusjärjestelmä perustuu siviilioikeuteen. Tämä tarkoittaa, että riidat ratkaistaan tuomioistuimissa eikä hallintoviranomaisten kautta. Velkojat, joilla on maksamattomia, mutta riidattomia saatavia, voivat toimia laillisesti jättämällä kanteen asianomaiselle tuomioistuimelle.

Luxemburgissa on käytössä summaarinen oikeudenkäyntimenettely riidattomia saatavia varten. Tätä menettelyä kutsutaan “procédure de référé” -menettelyksi, ja sen tarkoituksena on olla nopeampi ja edullisempi vaihtoehto perinteiselle tuomioistuinmenettelylle. Sitä käytetään yleensä alle 10 000 euron suuruisiin vaateisiin.

Luxemburgin perinteiseen tuomioistuinprosessiin kuuluu useita vaiheita, kuten saatavan esittäminen, saatavan tiedoksiantaminen velalliselle ja kuuleminen tuomarin edessä. Prosessin pituus voi vaihdella tapauksen monimutkaisuuden mukaan.

Luxemburgissa saatavien vanhentumisaika on viisi vuotta. Tämä tarkoittaa sitä, että velkojan on ilmoitettava saatavansa viiden vuoden kuluessa siitä, kun velka erääntyi.

Vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt, kuten sovittelu ja välimiesmenettely, ovat käytettävissä Luxemburgissa. Nämä vaihtoehdot voivat olla edullisempia ja vähemmän aikaa vieviä kuin tuomioistuimeen vieminen.

Saatavan täytäntöönpano Luxemburgissa voi olla monimutkainen prosessi. Jos täytäntöönpanomääräys on olemassa, velkoja voi käyttää sitä velallisen omaisuuden takavarikoimiseksi ja velan perimiseksi. Jos velallinen on maksukyvytön, voidaan aloittaa maksukyvyttömyysmenettely.

Yhteenvetona voidaan todeta, että velkojen perintä Luxemburgissa voi olla monimutkainen prosessi, mutta oikeusjärjestelmän ja käytettävissä olevien vaihtoehtojen ymmärtäminen voi auttaa velkojia selviytymään prosessista onnistuneesti. Velkojien on tärkeää tutustua oikeusjärjestelmään varmistaakseen, että heidän toimintansa on lain mukaista, ja olla tietoisia myös saatavien vanhentumisajasta, joka on viisi vuotta. Luxemburgissa on käytettävissä vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyjä, kuten sovittelu ja välimiesmenettely, jotka voivat olla edullisempia ja vähemmän aikaa vieviä kuin tuomioistuinkäsittely. Jos velallinen on maksukyvytön, voidaan lisäksi käynnistää maksukyvyttömyysmenettely.

Näin kansainvälinen perintä toimii! (60 sek.)

Katso, kuinka helppoa on päästä tapauksen kanssa alkuun!

ODDCOLL

Oddcoll tarjoaa kansainvälistä perintäpalveluja.
Helpotamme yritysten maksun saamista ulkomaalaisilta asiakkailtaan.
WordPress Image Lightbox Plugin