Perintä Kroatiassa

Saat maksun helposti ja nopeasti velallisiltasi ulkomailla!

  Arvosteltu 9,3/10. Perustuu Kiyohin 91 arvosteluun! international debt collection in Finland

Olemme auttaneet yli 2 030 yritystä saamaan maksun asiakkailtaan ulkomailla!

Maksujen jahtaaminen asiakkailta ulkomailla voi olla uskomattoman turhauttavaa.

Mutta Oddcollin kansainvälisen perintäalustan avulla saat apua nopeasti ja helposti.

Saat yhdellä kosketuksella yhteyden parhaisiin paikallisiin perintätoimistoihin ja asianajotoimistoihin ympäri maailmaa.

Lataa tapauksesi 1 minuutissa, ja velallismaassa toimiva kotimainen perintäasiantuntijamme aloittaa perinnän välittömästi.

Tietoa velkojen perinnästä Kroatiassa.

Velkojen perintä Kroatiassa voi olla monimutkainen prosessi, jossa velkojilla on käytössään sekä tuomioistuinten ulkopuolisia että oikeudellisia vaihtoehtoja. Tässä artikkelissa tarjoamme yleiskatsauksen velanperintäprosessiin Kroatiassa, mukaan lukien tarvittavat luvat, oikeusjärjestelmä ja vaihtoehtoiset riidanratkaisumekanismit.

Velan perintäprosessin ensimmäinen vaihe Kroatiassa on tuomioistuimen ulkopuolinen vaihe. Tässä vaiheessa velkojia kannustetaan yrittämään päästä velallisen kanssa sopimukseen neuvottelujen tai sovittelun avulla. Jos sopimukseen ei päästä, velkojat voivat ryhtyä oikeustoimiin.

Perintätoimien harjoittaminen Kroatiassa edellyttää lupaa. Luvan myöntää oikeusministeriö, ja se on voimassa viisi vuotta. On tärkeää huomata, että lupaa voivat hakea vain oikeushenkilöt, kuten yritykset ja asianajotoimistot.

Kroatiassa on siviilioikeudellinen järjestelmä, mikä tarkoittaa, että riidat ratkaistaan tuomioistuimissa. Velkojat voivat nostaa kanteen tuomioistuimessa, jos velka on maksamatta ja riidaton. Oikeudenkäynti Kroatiassa voi olla pitkä, ja molemmat osapuolet voivat hakea muutosta useissa eri vaiheissa.

Kun velkojana toimitaan oikeudellisesti maksamattoman saatavan kanssa, on tärkeää olla tietoinen Kroatian saatavien vanhentumisajoista. Nämä määräajat vaihtelevat saatavan tyypin mukaan, mutta yleensä ne ovat 3-15 vuotta.

Kroatiassa on käytettävissä myös vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyjä, kuten välimiesmenettely ja sovittelu. Nämä vaihtoehdot voivat tarjota nopeamman ja edullisemman tavan ratkaista riita-asioita kuin tuomioistuinkäsittely.

Kun vaatimus hyväksytään, päätöksen täytäntöönpano on tarpeen sen varmistamiseksi, että velallinen maksaa velan. Jos täytäntöönpanomääräys on olemassa, velkoja voi ryhtyä toimiin velallisen omaisuuden, kuten pankkitilin tai omaisuuden, takavarikoimiseksi.

Jos velallinen on maksukyvytön, Kroatiassa voidaan aloittaa maksukyvyttömyysmenettely. Menettelyn aikana velallisen omaisuus realisoidaan velkojien maksamiseksi. On tärkeää huomata, että saatavien etuoikeus maksukyvyttömyysmenettelyn aikana määräytyy Kroatian lainsäädännön mukaan.

Lopuksi voidaan todeta, että velkojen perintä Kroatiassa voi olla monimutkainen prosessi, joka edellyttää oikeusjärjestelmän ja käytettävissä olevien riidanratkaisuvaihtoehtojen perusteellista tuntemusta. Velkojien olisi oltava tietoisia tarvittavista luvista, saatavien vanhentumisajoista ja käytettävissä olevista vaihtoehtoisista riidanratkaisumenettelyistä. Maksukyvyttömyysmenettely voidaan aloittaa myös, jos velallinen ei kykene maksamaan velkojaan.

Näin kansainvälinen perintä toimii! (60 sek.)

Katso, kuinka helppoa on päästä tapauksen kanssa alkuun!

ODDCOLL

Oddcoll tarjoaa kansainvälistä perintäpalveluja.
Helpotamme yritysten maksun saamista ulkomaalaisilta asiakkailtaan.
WordPress Image Lightbox Plugin