Perintä Arabiemiirikunnissa

  • Paikallisen asianajotoimiston harjoittama perintä Arabiemiirikunnissa.
  • Riskitöntä. Maksat vain, jos onnistumme.
  • 19,5 % provisio.

  Arvosteltu 9,4/10. Perustuu Kiyohin 70 arvosteluun! international debt collection in Finland

Velkojen perintä Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa sijaitsevilta yrityksiltä.

Jos sinulla on yritysasiakkaita Arabiemiirikunnissa, jotka eivät maksa laskujaan sinulle, nyt on helppo tapa saada apua. Voimme auttaa sinua perinnässä Arabiemiirikunnissa, jotta saat maksun nopeasti ja helposti. Lue lisää nähdäksesi miten.

Kolme helppoa vaihetta!

h

1, Aloita perintätapauksesi lataamalla maksamaton velkasi UAE-asiakkaallesi.

2, Paikallinen perintäkumppanimme Arabiemiirikunnissa. (Abdelaziz Al Khamiri Advicates & Legal Consultants -lakiasiaintoimisto) aloittaa paikalliset toimet velkasi perimiseksi.

3. Kun velallinen on suorittanut maksun, rahat siirretään suoraan sinulle.

Miksi käyttää Oddcollia?

N

Paikallista perintäasiantuntemusta Arabiemiirikunnissa.

N

Puhumme samaa kieltä kuin velallisesi.

N

Ymmärrämme kaikki paikalliset tavat ja säännöt.

N

Et maksa mitään, jos emme onnistu perimään velkaasi.

Velkojen periminen muissa maissa asuvilta asiakkailta ei ole helppoa.

Me Oddcollilla olemme tästä enemmän kuin tietoisia. Kun asiakkaasi Arabiemiirikunnissa ei maksa laskuaan, on helppo tuntea itsensä turhautuneeksi ja voimattomaksi. Sinulla ei ole vaikutusvaltaa eikä keinoja, joilla painostaa velallista. Tähän tilanteeseen joutuvat liian monet kansainvälisesti suuntautuneet yritykset, kun niiden ulkomaiset asiakkaat laiminlyövät maksujaan.

Selvitäksemme tämän ongelman ja helpottaaksemme näiden yritysten toimintaa olemme luoneet kansainvälisen perintäalustan, jossa olemme koonneet yhteen sopivimmat kansalliset perintätoimistot ja asianajotoimistot ympäri maailmaa. Tämä tarkoittaa, että voit laittaa paikallisen perintätoimiston tai asianajotoimiston töihin, kun ulkomaisia asiakkaitasi koskevat laskut erääntyvät, yhdellä napin painalluksella.

Yhdistyneiden arabiemiirikuntien alueella sijaitseva paikallinen lakiasiaintoimistomme, joka käynnistää perintätoimet suoraan paikan päällä.

Olemme erittäin tyytyväisiä ja ylpeitä voidessamme työskennellä Arabiemiirikunnissa paikallisen Abdelaziz Al Khamiri Advicates & Legal Consultants -lakiasiaintoimiston kanssa.

 

– Voisitteko kuvailla lyhyesti yritystänne?

Olemme älykäs, täyden palvelun liikejuridiikkaan erikoistunut lakiasiaintoimisto, joka avustaa yrityksiä niiden perustamisesta lähtien, koko niiden toiminnan ajan sekä rakenneuudistuksissa ja konkursseissa. Meillä on suuria arvoja, joita ovat monimuotoisuus ja osallisuus, vilpittömyys toiminnassamme ja hyväntekeväisyys. Pääkonttorimme sijaitsee Dubaissa, minkä lisäksi meillä on toimistoja Sharjahissa ja Ras Al Khaimahissa.

 

– Voitteko antaa meille yleiskatsauksen perintäprosessista Arabiemiirikunnissa?

Oikeudenkäyntien kautta tapahtuva velkojen perintä voi Arabiemiirikunnissa olla hyvin erilainen riippuen riitatyypistä, kuten katteettomasta sekistä, sopimusriidasta jne. Yleisesti ottaen riita-asioita käsitellään kolmessa eri asteessa, jotka ovat ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin, muutoksenhakutuomioistuin ja kassaatiotuomioistuin. Kun tuomiosta tulee sitova, velkoja voi hakea ulosottoa ja ulosmitata velallisen omaisuutta tuomioistuimen kautta.

 

– Miten Arabiemiirikunnissa toimitaan, kun on ryhdyttävä oikeustoimiin?

Yleensä tarkastelemme tapauksen ensin ja annamme neuvoja tapauksen asiakirjojen perusteella. Oikeustoimien yhteydessä pyydämme yleensä asiakkaaltamme ennakkoon oikeudenkäyntimaksuja, ennen kuin voimme aloittaa oikeustoimet. Laadimme ehdotuksen, joka sisältää työmme laajuuden, ammatilliset palkkiomme, kulut, maksuehdon jne. Asiantuntijapalkkiomme (prosenttiosuus) ei ole kiinteä ja riippuu kustakin asiakkaasta.

– Jos ryhdytte oikeustoimiin jossakin asiassa ja voitatte oikeudessa, voidaanko asiakkaan maksamat oikeustoimien kustannukset lisätä velkaan?

Kaikki kustannukset, jotka asiakas maksaa oikeudenkäynnin aikana, korvataan täytäntöönpanovaiheessa sen jälkeen, kun tuomiosta on tullut sitova , lukuun ottamatta käännöskuluja ja asianajajan palkkioita. Vastapuolella on oikeus hakea muutosta laissa säädetyssä määräajassa.

Oikeudellinen perintä Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa.

Yhdistyneet arabiemiirikunnat on valtio, joka koostuu seitsemästä emiraatista.

Oikeudellinen perinne on sekoitus shariaan perustuvaa islamilaista oikeutta, mutta oikeudessa on myös jälkiä eurooppalaisesta siviilioikeusperinteestä, joka on peräisin pääasiassa Ranskasta.

Yritysten välisissä siviilioikeudellisissa riita-asioissa laki perustuu pääasiassa siviilioikeusperinteeseen, kun taas sosiaalioikeus, kuten perheoikeus, perustuu pääasiassa shariaan.

Tietyt islamista johdetut periaatteet vaikuttavat kuitenkin oikeuden aineelliseen soveltamiseen siviilioikeuden alalla. Esimerkkeinä voidaan mainita koronkiskonnan tai koron kielto. Toinen esimerkki on, että sopimuksiin liittyvä epävarmuus on kielletty. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien sopimuspuolten on oltava täysin tietoisia kaikista sopimusehdoista.

Tämä siviilioikeudellisen järjestelmän kaksijakoisuus näkyy myös tuomioistuinten organisaatiossa, sillä siviilituomioistuinten lisäksi on olemassa erityisiä sharia-tuomioistuimia. Näillä tuomioistuimilla on toimivalta erityyppisissä oikeudellisissa asioissa.

Arabiemiirikuntien oikeudellinen rakenne koostuu kahdesta järjestelmästä:
– liittovaltiojärjestelmä ja
– paikallisista oikeusjärjestelmistä.

Yksittäiset emiraatit voivat itse asiassa valita, haluavatko ne liittyä liittovaltion oikeusjärjestelmään vai haluavatko ne oman paikallisen versionsa. Sharjahin, Ajmanin, Fujairahin ja Umm Al Quwainin emiraatit ovat liittyneet liittovaltion järjestelmään. Abu Dhabilla, Dubailla ja Ras al Khaimahilla puolestaan on omat paikalliset oikeusjärjestelmänsä (lukuun ottamatta tiettyjä oikeudenaloja, jotka perustuslaki on osoittanut liittovaltion oikeuslaitokselle).

Siviiliasioissa Arabiemiirikunnissa on kolme oikeusasteiden tasoa, joissa asianosainen voi valittaa tuomiosta, johon hän ei ole tyytyväinen. Nämä ovat ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin, muutoksenhakutuomioistuin ja kassaatiotuomioistuin / liittovaltion korkein oikeus. Jos ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio ei tyydytä, siitä voidaan valittaa muutoksenhakutuomioistuimeen ja sen jälkeen kassaatiotuomioistuimeen tai liittovaltion korkeimpaan oikeuteen (riippuen siitä, onko kyseessä emiirikunta, jossa on paikallinen järjestelmä, vai liittovaltion järjestelmään liitetty emiirikunta).

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet ovat ne, joiden puoleen kannattaa kääntyä, kun ajetaan oikeudellisia toimia velkojen perimiseksi Arabiemiirikunnissa.

Nämä tuomioistuimet on jaettu eri piireihin, jotka käsittelevät erilaisia oikeudellisia kysymyksiä ja erilaisia riita-asioita. Velkojan on tiedettävä, mihin kategoriaan hänen kanteensa kuuluu, jotta voidaan määrittää, mikä piiri käsittelee hänen tapauksensa.

Esimerkiksi liittovaltion tuomioistuimissa on seuraavat jaostot:

Vähäiset tuomioistuimet: Täällä riita-asiat ratkaisee yksi tuomari, kun riita-asiat ovat enintään 500 000 AED. Näin ollen useimmat oikeudelliset perintätapaukset päätyvät yleensä tänne. Tämän piirin tuomiot ovat lainvoimaisia, jos oikeudenkäynnin arvo on enintään 20 000 AED. (Ei siis valituskelpoisia.)

Suuremmat piirit: Suurissa piireissä on kolme tuomaria. Niillä on toimivalta käsitellä kaikki siviiliasiat, jotka eivät kuulu pienempien piirien toimivaltaan. (eli riidat, joissa on kyse suurista rahasummista).

Lisäksi on rikostuomioistuimia, sharia-tuomioistuimia jne.

Mihin siis voi kääntyä, kun on kyse velallisen perintäasiasta Arabiemiirikunnissa, kun on edettävä laillisesti?

Kuten edellä olevasta lausunnosta käy ilmi, vastaus on, että se riippuu…

Se riippuu siitä, missä emiraatissa velallinen on ja onko emiraatti liitetty liittovaltion järjestelmään vai paikalliseen järjestelmään. Se riippuu kyseisen riidan suuruudesta. Sen vuoksi on tutkittava tapauskohtaisesti, minkä tuomioistuimen puoleen on käännyttävä.

Voimme auttaa sinua velkojen perinnässä Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa. Aloita jo tänään tai ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.

Katso, kuinka helppoa on päästä tapauksen kanssa alkuun!

ODDCOLL

Oddcoll tarjoaa kansainvälistä perintäpalveluja.
Helpotamme yritysten maksun saamista ulkomaalaisilta asiakkailtaan.
WordPress Image Lightbox Plugin