Mikä on lasku ja mihin sitä käytetään? 2023

Oletko koskaan miettinyt, mikä lasku on ja mihin sitä käytetään? Vaikka se saattaa kuulostaa tylsältä, laskut ovat olennainen väline kaikille yrityksille, jotka myyvät tuotteita tai palveluja luotolla. Ja jos vastaat yrityksesi taloushallinnosta, on tärkeää ymmärtää, miten ne toimivat ja miten laskut laaditaan oikein.

Tässä artikkelissa selitämme yksinkertaisella tavalla, mikä lasku on ja mihin sitä käytetään. Lisäksi näytämme, millaisia erilaisia laskuja on olemassa ja millaisia tietoja niiden pitäisi sisältää. Älä missaa tätä!

Mikä on lasku?

Lasku on kaupallinen asiakirja, johon kirjataan tavaran tai palvelun myynti tavarantoimittajalta asiakkaalle. Siinä ilmoitetaan yksityiskohtaisesti myydyt tuotteet tai palvelut, yksikköhinta, maksettava loppusumma ja verot.

On tärkeää huomata, että laskuilla on myös oikeudellinen tehtävä, sillä ne ovat pätevä asiakirja, jolla todistetaan kaupallisen liiketoimen olemassaolo. Tästä syystä yritysten on laadittava laskuja monissa maissa, ja on tärkeää varmistaa, että noudatat niiden laatimista ja sisältöä koskevia paikallisia säännöksiä.

Mitä varten se on?

Tämä asiakirja on välttämätön minkä tahansa yrityksen taloushallinnon kannalta, koska se on sen avulla voidaan pitää yksityiskohtaista kirjaa tehdyistä myynneistä ja erääntyneistä maksuista. Lisäksi sillä on useita tärkeitä tehtäviä yritykselle, muun muassa seuraavat:

 • Kirjanpito: Laskun avulla on mahdollista tehdä kirjaus myynnistä ja maksamatta olevista maksuista. Lisäksi se helpottaa yrityksen kirjanpitoa ja taloushallintoa.
 • Talouden valvonta: Lasku on väline, joka auttaa valvomaan yrityksen tuloja ja menoja, minkä ansiosta voit tietää selkeästi ja tarkasti saatavien ja velkojen tilan.
 • Lainsäädännön noudattaminen: Monissa maissa yritysten on lain mukaan laadittava laskuja liiketoimen olemassaolon todistamiseksi, joten lasku on olennainen asiakirja vero- ja verosäännösten noudattamisessa.
 • Perinnän hallinta: Lasku on keino vahvistaa maksuehdot asiakkaan kanssa ja muistuttaa häntä siitä, että hänellä on maksamattomia velvoitteita. Lisäksi lasku on asiakirja, jota voidaan käyttää todisteena vaate- tai oikeudenkäyntiprosessissa, jos maksua ei suoriteta. Muista, että jos sinulla on erääntyneitä maksuja laskuista, Oddcoll on kansainvälinen perintätoimisto, joka takaa onnistuneen maksun. Ota yhteyttä nyt! Suosittelemme lukemaan Maksumuistutussähköposti ja Miten periä maksamattomia laskuja.

Milloin lasku kannattaa laatia?

Laskun laatiminen riippuu siitä, millainen liiketoimi on tapahtunut. Lasku on kuitenkin laadittava seuraavissa tapauksissa:

 • Tavaroiden tai palvelujen myynti luotolla: Käytetään silloin, kun luottokauppa on käsitelty, eli kun asiakas ei maksa tavaroita tai palveluja toimitettaessa.
 • Myynti yrityksille: Jos yritys tekee ostoksen, on tarpeen laatia lasku riippumatta siitä, onko maksu käteisellä vai luotolla.
 • Palvelujen tarjoaminen: Jos palvelu on suoritettu, on laadittava lasku, vaikka maksu suoritettaisiin käteisellä.
 • Vienti: Jos kyseessä on ulkomaanmyynti, lasku on laadittava liiketoimen olemassaolon osoittamiseksi.

  On tärkeää huomata, että monissa maissa on erityissäännöksiä laskujen laatimisesta, joten on tarpeen olla perillä kunkin tapauksen oikeudellisista ja verotuksellisista velvoitteista. Lisäksi on suositeltavaa laatia lasku kaupallisen liiketoimen jälkeen, jotta vältetään mahdolliset perinnän hallinnointiin ja lainsäädännön noudattamiseen liittyvät ongelmat.

  Mitä tietoja laskun tulisi sisältää?

  Jotta lasku olisi pätevä ja täyttäisi oikeudellisen ja taloudellisen tehtävänsä, siinä on oltava seuraavat tiedot:

  1. Toimittajan nimi tai toiminimi, täydellinen vero-osoite, verotunniste ja kaikki muut tiedot, jotka mahdollistavat sen tunnistamisen.
  2. Asiakkaan tiedot: Asiakkaan nimi tai toiminimi, täydellinen vero-osoite, verotunniste tai muut tunnistetiedot.
  3. Transaktiotiedot: Laskun laatimispäivä, suoriteperusteinen päiväys, laskun numero, veron peruste, yksityiskohtainen kuvaus myydyistä tavaroista tai palveluista ja määrä.
  4. Verot ja alennukset: Sovellettavien verojen, kuten arvonlisäveron, ja mahdollisten lisäalennusten tai -maksujen erittely.
  5. Maksettava summa ja maksuehdot: Maksettava kokonaismäärä, maksuehto ja mahdolliset muut toimittajan ja asiakkaan välillä sovitut maksuehdot.

  On suositeltavaa sisällyttää mukaan kaikki liiketoimen kannalta olennaiset tiedot, kuten myyntiehdot, takuuehdot, tuotteiden tai palvelujen tekniset eritelmät ja muut asiakkaalle mahdollisesti tärkeät yksityiskohdat.

  Laskutyypit

  Laskutyyppejä on erilaisia sen mukaan, minkälaisen toiminnon haluat toteuttaa. Tässä ovat yleisimmin käytetyt:

  • Tavallinen: Sitä käytetään silloin, kun on tarpeen pyytää maksua.
  • Yksinkertaistettu: Tätä laskutyyppiä käytetään maksutositteena, ja se annetaan lopulliselle kuluttajalle ostoksen suorittamisen jälkeen.
  • Oikaisu: Tämä on tämä tehdään sellaisten laskujen muuttamiseksi, jotka on aiemmin laadittu, mutta jotka sisältävät virheen tai joissa on tarpeen tehdä hyvitys.
  • Yhteenveto: Sitä käytetään kalenterikuukauden aikana syntyneistä menoista laadittujen, yhdelle vastaanottajalle osoitettujen ryhmiteltyjen laskujen kirjaamiseen. Lisäksi sillä on sama oikeudellinen arvo kuin tavallisella laskulla, joten sen on sisällettävä kaikki tarvittavat tiedot.
  • Proforma: Tämä tunnetaan nimellä budjetti, eikä sillä ole verovaikutuksia. Sen on itse asiassa sisällettävä samat tiedot kuin tavallisen laskun.
  • Sähköinen: Se on kuin tavallinen lasku, mutta digitaalisessa muodossa, ja sillä on sama arvo kuin paperilaskulla.

  ¿Onko lasku sama kuin lasku? Voit lukea artikkelin selvittääksesi sen: Laskun ja laskun ero.

  Esimerkkejä laskuista

  Seuraavassa näytämme joitakin esimerkkejä laskuista, jotta voit tutustua niiden muotoon ja saada niistä paljon selkeämmän kuvan.

  example invoice 1

  example invoice 2

  example invoice 3

  Miten laskua käytetään tehokkaaseen perintään?

  Lasku on perinnän hallinnan perusväline ja sen varmistamisessa, että myydyistä tavaroista tai palveluista saadaan maksu. Seuraavassa on siis muutamia vinkkejä siitä, miten laskua voidaan käyttää tehokkaasti perintäprosessissa:

  • Laadi lasku mahdollisimman pian: On tärkeää, että lasku laaditaan mahdollisimman pian kaupallisen toimen suorittamisen jälkeen, jotta vältetään viivästykset ja mahdolliset ongelmat perintäprosessissa.

  • Liitä mukaan kaikki tarvittavat tiedot: Varmista, että lasku sisältää kaikki olennaiset tiedot, sillä näin vältetään asiakkaan mahdolliset epäilyt tai epäselvyydet.

  • Määritä selkeät maksuehdot: Laskussa on tärkeää vahvistaa maksuehdot ja muut asiakkaan kanssa sovitut ehdot. Näin asetetaan maksuaika ja vältetään mahdolliset viivästykset tai maksujen laiminlyönnit.

  • Seuraa tehokkaasti: Kun lasku on lähetetty, on tärkeää seurata tehokkaasti, että maksu saadaan ajoissa. Maksumuistutuksia voidaan lähettää ja laatia seurantaprosessi maksamattomia maksuja varten.

  • Tarjoa maksuvaihtoehtoja: Voit helpottaa perintäprosessia tarjoamalla erilaisia maksuvaihtoehtoja, kuten pankkisiirtoa, luotto- tai pankkikorttia tai käteismaksua. Tämä lisää mahdollisuuksia siihen, että asiakas todella suorittaa maksun.

  Kun noudatat näitä vinkkejä, voit käyttää laskua tehokkaasti perinnän tehokkaaseen hallintaan ja varmistaa, että myytyjen tavaroiden tai palvelujen maksu saadaan.

  Johtopäätös

  Lasku on olennainen asiakirja jokaiselle yritykselle joka myy tuotteita tai palveluja luotolla. Lasku ei ole ainoastaan yksityiskohtainen selvitys liiketoimista, vaan se on myös tärkeä talousvalvonnan, lainsäädännön noudattamisen ja perinnän hallinnan kannalta.

  Muista, että lasku on oikeudellinen ja taloudellinen asiakirja, jonka on noudatettava sen laatimista ja sisältöä koskevia paikallisia säännöksiä. Siksi sinun on varmistettava, että laskun sisältämät tiedot ovat oikeita ja täydellisiä, sekä varmistettava tehokas seuranta sen varmistamiseksi, että maksu saadaan ajallaan.

  Oddcoll on alusta, jossa on perintätoimistoja ympäri maailmaa, ja jonka avulla kansainvälisesti suuntautuneet yritykset voivat periä erääntyneitä laskujaan helposti.

  Koskee kaikkia yhteistyökumppaneitamme

  Lakisääteinen valtuutus periä saatavia omassa maassaan

  B2B-perintäasiantuntijat

  Kommunikoi englanniksi

  Asiantuntijat oman maansa perintälainsäädännössä

  WordPress Image Lightbox Plugin