Kansainväliset perintälait

Mitä lakeja ja asetuksia sovelletaan rajatylittävään perintään?

Toisin sanoen silloin, kun velkoja ja velallinen sijaitsevat kahdessa eri maassa.

Nopea vastaus on… Kansainvälisiä perintälainsäädäntöjä ei ole.

Mitä sääntöjä siis sovelletaan kansainväliseen perintään?

Perintää koskevia lakeja säännellään aina kansallisella tasolla.

Kullakin maalla on siis omat sääntönsä siitä, miten perintää on harjoitettava maan rajojen sisällä.

Kyse on periaatteessa samasta ajatuksesta kuin muidenkin menettelysääntöjen kohdalla. Jos esimerkiksi haluat haastaa jonkun henkilön oikeuteen jossakin maassa. Silloin sovelletaan kyseisen maan menettelysääntöjä.

Jos siis haluat käyttää perintää saadaksesi espanjalaiselta velalliselta maksun, sovelletaan Espanjan lakeja ja sääntöjä. Vaikka velkoja olisi muualla.

 

 

Tämän sanottuani on silti syytä mainita velan perintää koskevien maiden sääntöjen pääpiirteet. Niillä on joitakin yhteisiä piirteitä. Yhteisiä nimittäjiä ovat:

1, Tarvitaan lupa sen maan viranomaisilta, jossa velkaa yritetään periä. Tällä pyritään suojelemaan velallisia vilpillisiltä perintätoimijoilta.

2, On olemassa sääntöjä siitä, miten velallisia on kohdeltava ja miten perintäprosessi voi edetä.

 

Yhteenvetona kansainvälisen perintälainsäädännön tilanteesta:

– Niitä ei ole.

– Sovelletaan velallisen maan kansallisia sääntöjä.

– Velallisen maassa tarvitaan lupa periä rahaa perintätoimistona.

– On olemassa kansallisia lakeja siitä, miten velallista on kohdeltava ja mitä perintätoimisto voi tehdä.

 

 

Lue lisää siitä, miten rajatylittävä perintä toimii.

Oddcoll on perintäalusta, jossa on perintätoimistoja ympäri maailmaa ja jonka avulla kansainvälisesti suuntautuneet yritykset voivat periä erääntyneitä laskujaan helposti.

Lue lisää!

ODDCOLL

Oddcoll tarjoaa kansainvälistä perintäpalveluja.
Helpotamme yritysten maksun saamista ulkomaalaisilta asiakkailtaan.
WordPress Image Lightbox Plugin