“Hallitseva Laki” ja “Päätösvaltainen Tuomiovalta” -sopimusehdot Kansainvälisissä myyntisopimuksissa

Kansainvälisissä kauppasopimuksissa sopimuspuolet ovat eri maissa, joissa on eri lainsäädännöt ja oikeusjärjestelmät. Siinä tapauksessa, että osapuolten välillä on kiistaa, herää kysymys, mihin tulee kääntyä kiistan selvittämiseksi? Ja mitä oikeusjärjestelmää käytetään tapauksen selvittämiseen?

Näitä asioita voidaan säädellä osapuolten välisessä sopimuksessa. Toisin sanoen, osapuolet voivat päättää kaupallisessa sopimuksessa etukäteen missä kiista selvitetään ja mitä lakia sovelletaan.

Jos et tee tätä, sillä voi olla negatiivisia seurauksia.

Rahaa ja aikaa käytetään;
1. Löytämään oikea oikeusistuin,
2. Jotta tuomari määrittelee soveltuvan lain (osapuolten ja tapauksen olosuhteiden perusteella)

Hallitsevan lain ja päätösvaltaisen tuomiovallan puuttuessa saattaa olla mahdotonta määritellä etukäteen, että onko sinulla edes oikeustapausta ja onko sinun todennäköistä voittaa tuomioistuimessa. On paljon helpompaa toimia nopeasti ja oikein kun tiedät edellytykset..

 

Mitä täytyy muistaa valittaessa “hallitsevaa lakia”.

Kumman maan lainsäädäntö täyttää etusi paremmin?

Oma laki on tietenkin aina etusijalla, sillä tunnet sen paremmin.

Saattaa olla suositeltavaa hakea oikeusapua, jotta voit tarkastella sopimuksen mahdollisia seurauksia, jos valitset käyttää toisen maan lakia.

Mitä täytyy muistaa valittaessa tuomiovaltaa.

Missä vastapuolen varat sijaitsevat, jos tuomio on pantava täytäntöön? JA voidaanko tuomiota valitusta tuomiovallasta panna täytäntöön siinä maassa, missä varat sijaitsevat?

Tuoko oikeusprosessi toisessa maassa seurauksia ja lisäkustannuksia?

Vaihtoehtona kiistan selvittämiseksi kansallisessa tuomioistuimessa, osapuolet voivat vapaasti valita välimiesmenettelyn. Etuna on nopea ja luottamuksellinen prosessi, joka voidaan räätälöidä osapuolten edun mukaan. Haittapuolena on välimiesmenettelyn korkeat kustannukset.

Onko sinulla kansainvälistä myyntiä ja tarvitsetko tehokasta perintää?

ODDCOLL

Oddcoll tarjoaa kansainvälistä perintäpalveluja.
Helpotamme yritysten maksun saamista ulkomaalaisilta asiakkailtaan.
WordPress Image Lightbox Plugin