Võlgade sissenõudmine Rootsis

  • Riskivaba. Makske ainult siis, kui meil õnnestub.
  • 9,5 % komisjonitasu.
  • Kohapeal Rootsis toimuv võlgade sissenõudmine.

Võlgade sissenõudmine Rootsis teie Rootsi klientide vastu

Kas teil on Rootsi klient, kes ei ole veel teie arvet tasunud, kuigi see on juba tasumisele kuuluv? See tähendab, et inkassoprotsessi reguleerivad Rootsi eeskirjad ja seadused. Võla sissenõudmine Rootsis on seetõttu sageli keeruline. Meie ekspertidel on teadmised, praktika ja vahendid teie Rootsi nõude sissenõudmiseks. Lugege edasi, et näha, kuidas me saame teid aidata.

Kolm sammu!

h

Laadige oma Rootsi arve üles!

Meie riiklik inkassofirma Rootsis hakkab arveid sisse nõudma.

Kogutud summa kantakse teile üle.

Parimad võimalused Rootsi arvete kogumiseks!

N

Kohalik võlgade sissenõudja kohapeal Rootsis.

N

Me räägime teie võlgnikega rootsi keeles.

N

Võlgnike vastu kogu Rootsis.

N

Rootsi tingimuste ja eeskirjade spetsialistid.

Piiriülestele nõuetele spetsialiseerunud inkassoteenus.

Oddcoll on võlgade sissenõudmise vahend, mis on mõeldud rahvusvahelistele ettevõtetele nagu teiegi. Teeme võlgade sissenõudmise Rootsis lihtsaks ka muudest riikidest kui Rootsist pärit ettevõtetele.

Oleme loonud platvormi koos maailma parimate inkassofirmade ja advokaadibüroodega, et toetada välisriikide ettevõtteid, et nad saaksid oma klientidelt teistes riikides hüvitist.

Määrad on eelnevalt fikseeritud ja te peate maksma alles pärast nõude sissenõudmist.

Kõik, mida pead teadma rahvusvahelise võlgade sissenõudmise kohta 60 sekundi jooksul.

Meie Rootsis asuv kohalik inkassobüroo, kes algatab inkassotegevuse otse kohapeal:

Meil on hea meel tutvustada Observa Inkasso & Juridik’i kui meie ja inkassobüroo Rootsis. Nad alustavad Rootsis kohe inkassotegevust, kui te alustate juhtumit.

Rootsi võlgade sissenõudmise eeskirjad

Rootsi võlgade sissenõudmise seadus reguleerib võlgade sissenõudmistoiminguid.

Mis on võlgade sissenõudmine Rootsi seaduse tähenduses?

Rootsi nõuete sissenõudmine võlgade sissenõudmistoimingute kaudu.

Mis on siis võla sissenõudmistoiming?

Võla sissenõudmistoimingute all mõistetakse Rootsis igasugust tegevust, millega avaldatakse võlgnikule survet. Näiteks võlgade sissenõudmise nõuet sisaldav kiri või maksekäsu üleskutse. Tavaline võla sissenõudmistoiming on võlgniku “ähvardamine”, et maksmata jätmine tähendab, et võetakse õiguslikke meetmeid. Mis tähendab ka suuremaid kulusid võlgniku jaoks.

Hea võlgade sissenõudmise tava.

Üldise põhireeglina tuleb rootsi võlgade sissenõudmistegevust teostada vastavalt heale võlgade sissenõudmistavale. Võlgnikule ei tohi tekitada asjatut kahju või ebamugavusi ega avaldada põhjendamatut survet ega rakendada muid ebasobivaid võla sissenõudmise meetmeid.

Luba võlgade sissenõudmistegevuseks.

Võla sissenõudmistoimingute tegemiseks on vaja asutuse luba vastavalt võlgade sissenõudmise seaduse paragrahvile 2.

Enne võla sissenõudmistoimingute teostamist.

Hea võla sissenõudmise tava kohaselt peab arve olema hilinenud enne mis tahes meetmete võtmist. Enne võlgade sissenõudmise meetmete võtmist peab nõude esitaja olema teavitatud maksunõudest arve või muul viisil.

Tähtajad.

Võlgade sissenõudmise avalduses määratakse õiglane tähtaeg, mille jooksul võlgnik peab vabatahtlikult tasuma või nõudele vastama. Võlgade sissenõudmise nõude tähtaeg ei tohi olla lühem kui kaheksa päeva alates nõude esitamise kuupäevast.

Kontakt võlgnikuga.

Inkassofirma peab vastama võlgniku küsimustele nõude ja selle õigusliku aluse kohta võimalikult kiiresti.

Kõik võlgnikule esitatud andmed, olgu need siis kirjalikud või suulised, peavad olema täpsed, lihtsad ja täielikud.

Võlgnikku tuleb suhtuda austavalt ja väärikalt.

Kohtulik võlgade sissenõudmine Rootsis.

Maksekorraldusmenetlus Rootsis.

Kui Rootsi võlgnik ei maksa hoolimata võlgade sissenõudmise meetmetest, on olemas kiirmenetlus. Seda nimetatakse “maksekäsuks” (Betalningsföreläggande).

Maksekäsu taotlus peab olema seotud võlgniku kohustusega tasuda konkreetne võlg kindlaksmääratud summas. Nõue peab olema viivis. Menetlust võib kasutada sõltumata nõude suurusest.

Maksekäsu taotluse esitamine ei ole kohustuslik. Selle asemel võite esitada kohtukutse tavaliseks kohtumenetluseks.

Vajalik on kirjalik ja allkirjastatud maksekäsu taotlus. Kaebuse esitaja peab taotluses märkima võla aluse, nõude summa ja maksetähtpäeva. Samuti tuleb taotluses nimetada pooled.

Maksekäsuavalduse esitamisel on teil õigus ise argumente esitada ja te ei pea olema esindatud ega kasutama advokaate. Kuid taotlus peab olema piisavalt üksikasjalik, et võlgnik saaks nõudest aru ja saaks otsustada, kas vaidlustada see.

Kohtunik ei anna maksekäsu menetlemisel täiendavat õiguslikku hinnangut. Kui võlgnik esitab nõudele vastuväite, viiakse asi üle tavalisele kohtuistungile ringkonnakohtusse.

Vastuväite esitamine: Määruses määratakse kindlaks nõude vaidlustamise tähtaeg. Tavaliselt on tähtajaks määratud kümme päeva alates kohtumääruse väljaandmise päevast.

Vastulause mõju: Kui võlgnik esitab maksekorraldusele vastuväite, teavitatakse sellest võimalikult kiiresti võlausaldajat. Kui võlausaldaja soovib menetlust jätkata, võib ta taotleda asja üleandmist ringkonnakohtule (tingsrätt).

Vastulause puudumise mõju: Täitevasutus võib teha otsuse, kui kostja ei vaidlusta hagiavaldust tähtaja jooksul. Otsus on siis täitmisele pööratav.

 

Tavaline kohtumenetlus.

Kui te võlausaldajana ei soovi kasutada maksekorraldust, on alati võimalus kasutada tavalist tsiviilkohtumenetlust.

Sama kehtib ka juhul, kui võlgnik esitab nõude vastu vastuväiteid. Siis tuleb võlgnik kohtus kohtusse kaevata.

Tsiviilõiguslikke vaidlusi arutab tavaliselt üldkohus. Kohtuasi tuleb esitada pädevale ringkonnakohtule (“tingsrätt”). See tähendab, kus on ettevõtte peakontor.

 

Kohtuotsuste täitmine Rootsis.

Kui haldusasutus viib kohtuotsuse täitmisele, nimetatakse seda täitmisele pööramiseks. Mõiste “täitmine” viitab kohustuse jõustamise protsessile.

Täitmise eest vastutab Rootsi täitevasutus (Kronofogdemyndigheten). Tegevuse eest kannab üldist vastutust juhtiv täitevametnik, kuigi otsese täitmisega tegelevad tavaliselt teised töötajad (täitevametnikud).

Täitmisele pööramiseks on vaja kohtuotsust või kohtuotsust. Võlausaldajad võivad seda saada tavalise kohtumenetluse kaudu ringkonnakohtus või alternatiivselt maksekäsu menetluse kaudu.

Täitmise taotlemine maksab raha. Kulud jäävad kostja kanda. Siiski võib võlausaldaja kanda kulud taotluse esitamise etapis ja juhul, kui võlgnikul ei ole vara, mis katab taotluse esitamise tasu.

 

Maksejõuetusmenetlus Rootsis.

Rootsi pankrotiseadus reguleerib ettevõtete likvideerimist, saneerimist ja võlgade vähendamist.

Pankrotimenetlus (konkurs) on üks maksejõuetute ettevõtete regulatsiooniliik, mille puhul võlausaldajad võtavad ühiselt võlgniku kogu vara, et katta oma individuaalsed nõuded. Vahendid koondatakse pankrotivarasse (konkursbo), mida hallatakse võlausaldajate huvides. Varade eest vastutab üks või mitu pankrotihaldurit (konkursförvaltare).

Pankrotihaldurite ainus ülesanne on pankrotivara haldamine. Täitevasutus hoiab silma peal kontrolleril (Kronofogdemyndigheten).

Nii toimib meie võlgade sissenõudmise teenus.

Kas vajate abi võlgade sissenõudmisel Rootsis? Me aitame teil saada oma Rootsi klientidelt kiiresti ja lihtsalt raha. Tänu kohalikule võlgade sissenõudmise ekspertiisile Rootsis anname teile parima võimaluse oma raha tagasi saada. Võtke meiega juba täna ühendust või pange meie Rootsi inkassofirma otse tööle, laadides üles oma maksmata arve.

Vaadake, kui lihtne on oma juhtumiga alustada!

ODDCOLL

Oddcoll on rahvusvahelise võlgade sissenõudmise teenus.
Teeme ettevõtetele välismaal klientidelt raha sissenõudmise lihtsaks.
WordPress Image Lightbox Plugin