Võlgade sissenõudmine Norras

  • Riskivaba. Makske ainult siis, kui meil õnnestub.
  • 9,5 % komisjonitasu.
  • võlgade sissenõudmine, mis toimub kohapeal Norras.

Võla sissenõudmise teenused Norras

Kas teil on võlg, mida soovite sisse nõuda Norras? Kas teil on Norra klient, kes ei ole veel oma võlgu tasunud? Võla sissenõudmise agentuuri palkamine Norras võib olla teie jaoks parim vastus. Meie kohalikel Norra võlgade sissenõudmise ekspertidel on kogemused, teadmised ja vahendid, et aidata teid võla sissenõudmisel Norras. Lugege edasi, et teada saada, kui kiiresti ja lihtsalt saate oma Norra kliendilt raha kätte!

3 lihtsat sammu võlgade sissenõudmiseks Norras

h

Sa laadid oma arve oma Norras asuva kliendi kohta üles meie spetsiaalsele veebiplatvormile võlgade sissenõudmiseks.

Meie kohalik Norra inkassofirma alustab kohe võla sissenõudmise meetmeid Norras.

Oddcoll’i kasutamise eelised Norra võlgade sissenõudmisel

Oddcoll’i kasutamise eelised Norra võlgade sissenõudmisel

N

Meie Norra võlgade sissenõudja omab teadmisi, et olla võimeline võlgnikku kohtusse kaevama.

N

Võlgade sissenõudmine Norras toimub kohapeal. Otse võlgniku ukse ees.

N

“No win no fee”. Te maksate ainult siis, kui me oleme edukad.

N

Norra võlgade sissenõudmise eeskirjade spetsialistid.

Kuidas me aitame teid!

Oddcoll on võlgade sissenõudmise platvorm, mis on loodud teie sarnastele ettevõtetele, kelle müük toimub välismaal.

Selleks, et aidata rahvusvaheliselt orienteeritud ettevõtetel saada oma klientidelt välismaal raha, oleme loonud teenuse koos parimate kohalike inkassofirmade ja advokaadibüroodega üle maailma.

Hinnad on juba ette määratud ja te maksate ainult siis, kui teie arve on sisse nõutud. 9, 5% komisjonitasu. Kõik, mida peate alustamiseks tegema, on konto loomine ja vastava tasumata arve üleslaadimine.

Kõik, mida pead teadma rahvusvahelise võlgade sissenõudmise kohta 60 sekundi jooksul.

Meie võlgade sissenõudmise agentuur Norras.

Alfa Inkasso AS.

Teie Norra arveid käsitleb meie Norra inkassobüroo Alfa Inkasso AS. See on Norra inkassofirma, millel on pikaajaline kogemus võlgade sissenõudmisel Norras ja kellega me valisime koostööks nende kõrge sissenõudmismäära ja hea kliendirahulolu tõttu.

Kui teil on kogemusi rahvusvahelise kaubandusega, olete tõenäoliselt tuttav pettumusega, mis võib tekkida, kui te ei saa oma välismaiste arvete eest makseid. Nagu kõikides riikides, kohaldatakse ka Norras võlgade sissenõudmise suhtes erilisi riiklikke õigusnorme. Nii kohtuvälise kui ka seadusliku sissenõudmise puhul.

See tähendab, et vajate abi Norra tingimustes eriteadmisi omavalt inkassofirmalt, kellel on Norra ametiasutuste luba võlgade sissenõudmiseks Norras.

Ärge otsige edasi, sest Oddcoll võlgade sissenõudmise teenus Norras on siin, et muuta teie võlgade sissenõudmise protsessid lihtsamaks. Kasutage meie teenuseid ja kogege, kui tõhus on lasta meie partneril, kohalikul inkassofirmal Norras, oma nõuded sisse nõuda. Ja teie Norra juhtumit saab alustada kohe!

Tutvustage oma ettevõtet paari lausega?

Alfa Inkasso asutati 2008. aastal ja on keskmise suurusega inkassofirma Norras, kuigi meie töötajad on olnud inkassotööstuses alates 1987. aastast. Pakume võlgade sissenõudmisega seotud teenuste täielikku spektrit, alates võlateadetest kuni juriidilise sissenõudmiseni.

Milline on teie edukuse määr (sh juhtumid, mis on edukad pärast kohtumenetluste võtmist)?

Alates 2009. aastast oleme edukalt sisse nõudnud 83% kõigist meile saadetud arvetest ja saavutanud rahuldava lahenduse 84% juhtudest, sealhulgas vaidlustatud nõuetest.

Me töötame põhimõttel “no cure no pay”, mis tähendab, et tavaliste juhtumite puhul ei maksa klient meile, kui me ei kogu nõuet sisse. Klient jätab endale arve summa ja Alfa Inkasso jätab endale võlgade sissenõudmiskulud ja võlalt kogunenud intressid.

Kirjeldage võlgade sissenõudmise protsessi (kohtuväliselt).

Meie võlgade sissenõudmise protsess lähtub meie klientide vajadustest ja Norra võlgade sissenõudmise õiguslikust raamistikust, mis on rangelt reguleeritud.

Kui me saame juhtumi, kontrollib ja registreerib seda käsitsi juhtumikorraldaja. Kontrollime eelnevalt võlgniku rahalist olukorda ja õiguslikku seisundit. Selle eesmärk on hinnata edu tõenäosust ja teha kindlaks võimalikud makseviivituse põhjused.

Kui juhtum on registreeritud, saadame võlgnikule seadusega ettenähtud kirja, milles hoiatame võlgnikku eelseisva võlgade sissenõudmise eest ja teavitame võlgnikku, et tal on 14 päeva aega tasuda.

Kui võlgnik ei maksa tähtaja jooksul, saadetakse teine kiri, milles teavitatakse teda sellest, et juhtum on nüüd ametlikuks võlgade sissenõudmiseks ja kohaldatakse võlgade sissenõudmise tasu.

30 päeva pärast eespool nimetatud kirja saatmist registreerime tasumata võla krediidiinfoettevõtetes, et kõik pangad või ettevõtted, kes soovivad neile krediiti anda, saaksid teada, et nad ei ole oma võlgu tasunud. Enamik meie juhtumitest on selleks etapiks lahendatud.

Kui võlgnik ei vasta meie kirjadele, püüame temaga ühendust võtta muul viisil, näiteks telefoni teel.

Umbes 45 päeva pärast võlgade sissenõudmisest teavitava kirja saatmist hindame juhtumit. Selle käigus saadame kliendile ülevaate juhtumist ja võlgniku rahalisest olukorrast. Koos sellega anname soovituse edasiste meetmete kohta ja selle kohta, kuidas soovi korral nõude täitmist kohtusüsteemi kaudu jätkata.

Kui klient soovib kasutada juriidilisi sissenõudmisviise, on mitmeid viise, kuidas me võime olla abiks, alljärgnevalt olen kirjeldanud kahte kõige levinumat juriidilist sissenõudmisviisi:

Kui võlg on vaidlustatud, saame aidata selle viimisel väiksemate nõuete kohtusse (Forliksrådet). See kehtib peamiselt nõuete puhul, mis jäävad alla 200 000 Norra krooni – seda ületavate nõuete puhul soovitame hankida advokaadi, kes võib selles protsessis abiks olla.

Väikeste nõuete kohus soovib, et mõlema poole esindaja kohtuks kohtus. Kui te ei saa seda teha, saame aidata teil hankida kohtu poolt määratud esindaja, kes teie nimel räägib.

Tavaliselt teavitab võlgnik vaidluse korral meid, et nõue on vaidlustatud. Me võtame võlausaldajaga ühendust, et teavitada teda sellest ja teavitada teda õiguslikest võimalustest nõude menetlemiseks.

KUI võlausaldaja soovib vaidluse vaidlustada, saadame asja väiksemate nõuete kohtusse.

Alfa Inkasso kirjutab võlausaldaja abiga teie nimel hagiavalduse ja kaebuse.

Kohus teeb võlgnikult kindlaks, kas ta jääb oma vaidluse juurde. – Kui nad seda ei tee, võidab võlausaldaja vaikimisi. Kui võlgnik esitab oma kaebuse põhjenduse, saadetakse see Alfa Inkassole ja võlausaldajale ümberlükkamiseks. Seejärel palutakse mõlemal poolel kohtuda kohtus, ooteaeg sõltub maakonnast.

Mõlemad pooled selgitavad oma seisukohta ja kohtuotsus esitatakse tavaliselt 1-2 nädala jooksul.

Kui see on edukas, saab võla sisse nõuda.

Mis maksab kohtumenetlus?

Väikeste nõuete kohus otsustab tavaliselt, et mõlemad pooled kannavad ise oma kulud, mis on seotud asja kohtusse viimisega. See tähendab, et kui võlg vaidlustatakse, peab võlausaldaja katma võla sissenõudmise tasu, olenemata tulemusest. Alfa Inkasso nõuab seda eelnevalt, enne asja kohtusse viimist. Võla sissenõudmistasu sõltub vastavalt Norra seadustele põhisumma suurusest.

Kohtulõivud muutuvad igal aastal, kuid praegu on need umbes 2500 Norra krooni.

Need vahendid võidakse võlgnikule sõltuvalt kohtuotsusest potentsiaalselt hüvitada.

Kohtutäituri (Namsmann) kaudu toimuv täitmine.

Kui asi ei ole vaidlustatud või oleme saanud soodsa kohtuotsuse, võib asja saata riigikohtutäiturile sissenõudmiseks. Kohtutäitur võib arestida võlgniku vara, kui seda peetakse võla tasumiseks kasulikuks, näiteks vara, kontod, sõidukid jne.

Alfa Inkasso kirjutab ametlikud dokumendid ja esitab need pädevatele asutustele.

Kohtutäiturite menetlus ei tohiks võtta kauem kui 3 kuud, kuid me teame kogemusest, et menetlemisaeg varieerub piirkonniti väga palju. See on siiski üks parimaid vahendeid meie arsenalis, mis on juriidilise võla sissenõudmise raames.

Kohtukulude suurus muutub igal aastal, kuid praegu on see umbes 2100 Norra krooni.

Klient peab need vahendid enne kohtuasja saatmist ette maksma. Need lisatakse siiski võlgniku koguvõlale ja neid saab võlgnikult sisse nõuda.

Juriidiline võlgade sissenõudmine Norras.

Enne kohtusse pöördumist.

Norra seadustes on sätestatud, et enne asja kohtusse esitamist tuleb võtta teatavad olulised meetmed.

Selle eesmärk on hoida kohtust eemal vaidlused, mida pooled saavad omavahel sisemiselt lahendada.

Pool, kes soovib võtta õiguspäraseid meetmeid, peab enne asja kohtusse esitamist teisele poolele kirjalikult teatama.

Teates tuleks kirjeldada esitatavat nõuet ja selle esitamise põhjendusi. Samuti peaks see kutsuma vastaspoolt üles nõude ja esitatud põhjenduste üle järele mõtlema.

Teate saaja peaks reageerima juhtumile ja põhjendustele mõistliku aja jooksul. Juhul, kui abisaaja ei saa asjaga täielikult või osaliselt nõustuda, peaks ta esitama kirjaliku kaitseavalduse ja vastuse, milles ta esitab oma seisukoha.

Miks on Norras olemas see kohustuslik samm õigusliku sissenõudmise jaoks, enne kui saab õiguslikult edasi minna?

Selle eesmärk on lihtsustada kohtumenetlust Norras.

Mõlemad pooled saavad varakult teada, milline on teise poole seisukoht ning millistele tõenditele ja põhjendustele nad oma arvamust tuginevad.

Samal ajal lahendatakse paljud kohtuasjad, mis muidu oleksid Norra riigile kohtusse pöördudes läinud väga kalliks maksma.

Sõltumata sellest, kas üks pool jätab oma kohustused enne tavapärast kohtuistungit täitmata, ei tähenda see, et kohtud võivad keelduda asja arutamisest.

Kuid kohustuste täitmata jätmisel võib olla tagajärjed kohtuasja kulude jaotamisele – õigusnõustajate ja kohtukulude põhjustatud kulud. Kohtu enda kulud asja eest tuleb katta ja kohustus maksta neid vastaspoole jaoks võib tugineda sellele, kas olete rahuldanud kohustused, mis teil on, enne kui saate Norra võlgade sissenõudmise juhtumi kohtusse.

Lepitusnõukogu (forliksrådet).

See on esimene ametlik samm Norra juriidilises võlgade sissenõudmismenetluses.

Kui osapooled ei suuda ise kokkuleppele jõuda, on oluline suunata asi lepitusnõukogusse (forliksrådet). Asja algatanud osapoolt nimetatakse hagejaks. Hageja peab esitama juhtumi lepitusnõukogule. Selliseid juhtumeid nimetatakse lepitusnõueteks. Kui juhtum on kätte saadud, toob lepitusnõukogu mõlemad pooled kohtumisele, mille eesmärk on saavutada kokkulepe. Juhul kui nad ei suuda kokku leppida, võib nõukogu teha otsuse selles küsimuses mõlema poole nõusolekul. kui nõue puudutab summat, mis on väiksem kui 200 000 Norra krooni, võib nõukogu teha oma otsuse, kui seda nõuab vaid üks pooltest.

Komisjon võib menetluse peatada, kui ilmneb, et juhtum ei ole tegelikult tema jaoks sobiv. Juhatus lõpetab asja, olenemata sellest, kas ta saab või tahab teha otsuse.

Lepitusnõukogu vahendust võib vältida olukordades, kus:

1. küsitav summa on üle 200 000 Norra krooni.
2. mõlemal poolel on advokaadi abi.
3. kui vahendamine on viidud kohtuväliselt, nagu on märgitud vaidlusseaduse paragrahvis 7.

Lepitusnõukogu (forliksrådet).

See on esimene ametlik samm Norra juriidilises võlgade sissenõudmismenetluses.

Kui osapooled ei suuda ise kokkuleppele jõuda, on oluline suunata asi lepitusnõukogusse (forliksrådet). Asja algatanud osapoolt nimetatakse hagejaks. Hageja peab esitama juhtumi lepitusnõukogule. Selliseid juhtumeid nimetatakse lepitusnõueteks. Kui juhtum on kätte saadud, toob lepitusnõukogu mõlemad pooled kohtumisele, mille eesmärk on saavutada kokkulepe. Juhul kui nad ei suuda kokku leppida, võib nõukogu teha otsuse selles küsimuses mõlema poole nõusolekul. kui nõue puudutab summat, mis on väiksem kui 200 000 Norra krooni, võib nõukogu teha oma otsuse, kui seda nõuab vaid üks pooltest.

Komisjon võib menetluse peatada, kui ilmneb, et juhtum ei ole tegelikult tema jaoks sobiv. Juhatus lõpetab asja, olenemata sellest, kas ta saab või tahab teha otsuse.

Lepitusnõukogu vahendust võib vältida olukordades, kus:

1. küsitav summa on üle 200 000 Norra krooni.
2. mõlemal poolel on advokaadi abi.
3. kui vahendamine on viidud kohtuväliselt, nagu on märgitud vaidlusseaduse paragrahvis 7.

Ringkonnakohus.

Lepitusnõukogu tehtud otsuse võib tuua ringkonnakohtute tähelepanu alla, saades ühe kuu jooksul väljastatud hagiavalduse. Avaldus on kohtule dokumenteeritud toimik põhjendusega, et hageja peab alustama ühiseid menetlusi.

Kaks vaidluspoolt võivad registreerida avalduse. Samuti võib kohtuasja ringkonnakohtu valvsa pilgu alla tuua avalduse abil, kui lepitusnõukogu ei saa või ei taha asja edasi käsitleda. Sama kehtib ka juhtumite kohta, mis on lepitusnõukogu poolt läbivaatamisest vabastatud.

Pärast konsulteerimist ringkonnakohtus langetab kohtunik enamasti otsuse umbes neljateistkümne päeva jooksul pärast kohtuvaidluse lõpetamist. Kohtuotsus edastatakse õigusnõustajatele (nõustajatele), kes teavitavad sellest oma kliente.

Kohtuotsuste täitmine Norras.

Seda võib nimetada viimaseks sammuks võlgade seaduslikus sissenõudmises Norras.

Kui hageja ei maksa vaatamata kohtuotsusega antud korraldusele, võib hageja taotleda nõude täitmist.

Ametlikud eeldused.

Täitmise taotlus tuleb esitada dokumenteeritult paberkandjal neljas täielikus eksemplaris ja see peab sisaldama järgmist:

● avaldaja (hageja) ja kostja (kostja) täielik nimi ja aadress.
● avaldaja ärinumber, sünniaeg ja telefoninumber.
● kostja äriregistri number sünniaeg.
● Täitmise põhjenduse kujutis.
● Üksikasjade üksikasjad, kui tegemist on finantsasjaga.

Täitmise põhjenduse duplikaat. Sõltuvalt juhtumi liigist võidakse nõuda ka muid dokumente.

Tasud.

Täitmistaotluse eest makstakse Brønnøysundi registrikeskuse Gebyr Sentralen’ile rahaline arve tagantjärele. Tasu suurus sõltub sellest, kui kaugele juhtum on jõudnud ja millist liiki täitmist nõutakse.

Kaebused.

Kohtu otsused võib edasi kaevata. Pool, kes on kohtuotsusele vastu, võib asja viia apellatsioonikohtu kindla pilgu alla. Apellatsioonkaebuse esitamise tähtaeg on üks kuu alates kohtuotsuse väljakuulutamisest ja lisaks tuleb tasuda apellatsioonitasu.

Maksejõuetusmenetlused Norras.

Pankrotiorganisatsioon teostab järelevalvet müüdava vara müügi üle. Pärast seda, kui pankrotivara järelevalve kulud on kaetud, jagatakse järelejäänud vahendid võlausaldajate vahel.

Tavaliselt määrab kohus protsessi järelevalvajaks õigusnõustaja. Pankrotihalduri ülesanne on teostada maksejõuetuse mõistlikku haldamist.

Kohus otsustab, kas kellegi suhtes võib välja kuulutada pankroti. Seda tehakse pankrotiotsuse kaudu. Pankrotti võidakse kuulutada isikud või organisatsioonid, kellel on pikaajalised maksehäired ja kelle vara hinnanguline väärtus ei kata võlga.

Nii toimib meie võlgade sissenõudmise teenus.

Kas teil on Norra kliendilt, kes ei ole tasunud, viivisarve? Me saame teid aidata võlgade sissenõudmisel Norras.

Meie Norra võlgade sissenõudmise eksperdid aitavad teil hea meelega lahendada teie maksevaidlusi. Lisateabe saamiseks võtke meiega julgelt ühendust. Te ei taha enam makseid oodata? Edastage oma arved otse meile.

Vaadake, kui lihtne on oma juhtumiga alustada!

ODDCOLL

Oddcoll on rahvusvahelise võlgade sissenõudmise teenus.
Teeme ettevõtetele välismaal klientidelt raha sissenõudmise lihtsaks.
WordPress Image Lightbox Plugin