Võlgade sissenõudmine Laoses

  • Riskivaba. Makske ainult siis, kui meil õnnestub.
  • 19,5 % komisjonitasu.
  • Võla sissenõudmine Laoses, mida teostab kohalik inkassofirma.

Kas teil on Laoses asuvatelt klientidelt tasumata nõudeid, mille sissenõudmisel vajate abi?

Me saame teid aidata kiire, tõhusa ja lihtsa võlgade sissenõudmisega Laoses. Te saate tegutseda mõne minutiga. Lugege edasi, et näha, kuidas!

Kolm sammu!

h

Laadige oma nõue võlgniku vastu Laoses meie inkassoplatvormile.

Meie kohalik inkassofirma Laoses alustab inkassoprotsessi.

Saage raha!

Mõned põhjused, miks kasutada Oddcoll’i oma nõuete sissenõudmiseks Laoses asuvate ettevõtete vastu.

N

Meil on Laoses, kus teie võlgnik asub, kohalik võla sissenõudmise spetsialist.

N

Kes on ekspert selles, kuidas saada võlgnikelt raha konkreetselt Laoses.

N

Kes räägib teie võlgnikega sama keelt.

Mis on Oddcoll.

Oddcoll on rahvusvaheline võlgade sissenõudmise platvorm, mis aitab ettevõtteid, kui nende kliendid välismaal ei maksa oma arveid. Meil on kohalikud inkassofirmad ja advokaadibürood üle maailma, kes tegelevad teie võlgade sissenõudmise juhtumitega alati kohapeal, kus teie võlgnikud asuvad. See maksimeerib teie võimalused saada raha!

Kõik, mida pead teadma rahvusvahelise võlgade sissenõudmise kohta 60 sekundi jooksul.

Meie kohalik võla sissenõudmise agentuur Laoses, kes algatab inkassotoimingud otse kohapeal:

Meil on hea meel tutvustada Upper Class Collections’i kui meie võla sissenõudmise partnerit Laoses. Nad alustavad Laoses kohe inkassotegevust, kui te alustate juhtumit.

Võla sissenõudmise protsess Laoses.

Allpool on lühidalt kirjeldatud, kuidas Laoses võlgade sissenõudmise protsess toimib. Protsess algab kohtuvälises etapis, kui inkassofirma püüab võlgnikku panna maksma, ilma et võlausaldaja peaks asja kohtusse viima. Laoses toimuva võlgade seadusliku sissenõudmise faasi, kus võlgade sissenõudmiseks kasutatakse kohut.

Võla sissenõudmine “kohtuväliselt” Laoses.

Võla sissenõudmise protsess Laoses algatatakse, kui võlausaldajal on Laoses võlgniku vastu nõue ja algatatakse sissenõudmismeetmed.

Kõigi asjaosaliste huvides püütakse kõigepealt saada võlgnik tasuma, ilma et nõuet peaks kohtusse viima. See säästab kõigi osapoolte aega, raha ja peavalu.

Inkassofirma võtab võlgnikuga ühendust ja püüab teda veenda maksma. Veenmise aluseks on see, et inkassofirma teeb võlgnikule täiesti selgeks, et kui ta jätkuvalt ei maksa, võib asi minna kohtusse. Kui need ähvardused tulevad kohalikult inkassofirmalt, mis asub võlgnikuga samas riigis, on ähvardused palju tõhusamad.

Inkassofirmal on selles etapis võlgnikuga suhtlemisel aastatepikkune kogemus ning veenmise ja läbirääkimiste abil ning ennekõike tänu sellele, et ta saab asja eskaleerida (võlgniku jaoks suuremate kuludega), lahendatakse enamik Laoses toimuvaid võlgade sissenõudmise juhtumeid tavaliselt selles etapis.

Kohtulik võla sissenõudmine Laoses.

Laose Demokraatlik Rahvavabariik on sotsialistlik riik, kus Laose Revolutsiooniline Rahvapartei valitseb üheparteisüsteemina.

Laos (Laose Demokraatlik Rahvavabariik) asutati 1975. aastal ja see on pärinud suure osa endise Prantsuse koloniaalvõimu tsiviilõigussüsteemist. Esialgsed tsiviilkoodeksid sisaldasid ka Laose tavaõigust. Õigussüsteem on sellest ajast alates edasi arenenud ja on nüüd kombinatsioon põhilisest tsiviilõigussüsteemist, Laose tavaõigusest ja sotsialistliku õigussüsteemi mõjudest.

Kohtuid on kolmel tasandil, nimelt esimese astme kohus, apellatsioonikohus ja ülemkohus.

A: rahva ülemkohus:
Kõrgeim rahvakohus on Laose kõrgeim kohtuorgan ja vastutab kohtuasjade lahendamise, rahvakohtute korralduse haldamise ning kohalike kohtute ja sõjaväekohtute haldustegevuse järelevalve eest. Kõrgeim rahvakohus tegutseb kõrgeima apellatsioonikohtuna.

B: rahva apellatsioonikohus:
Apellatsioonikohtute ülesanne on lahendada kaebusi rahvakohtute esimese astme otsuste peale provintsi- ja linnakohtutes. Iga apellatsioonikohtu territoriaalne pädevus teatavates provintsides ja iga apellatsioonikohtu asukoht on kindlaks määratud konkreetsete määrustega.

C: Esimese astme kohtud:
Kohtuasjad algavad esimeses astmes ja Laoses on kahte liiki kohtuid. Need on piirkondlikud kohtud ja ringkonnakohtud. Piirkondlikud kohtud arutavad ringkonnakohtute apellatsioonkaebusi ja on Laoses esimese astme kohtud veidi suuremate kogumisasjade puhul. Ringkonnakohtud on esimene kohtuastme kohtud väiksemaid summasid käsitlevate kaubandusvaidluste puhul.

Piirkondlikud kohtud:
– Rahvakohtud
– Provintsi rahvakohtud

Piirkonna rahvakohus:
– Piirkonna rahvakohtud
– Munitsipaalrahva kohtud

Lisaks eespool nimetatud kohtutele on olemas ka sõjaväekohtud. Muid spetsialiseeritud kohtuid Laoses siiski ei ole, kuid kohtutel on erinevad osakonnad, mis on spetsialiseerunud teatud õigusküsimustele.

 

Nii toimib meie võlgade sissenõudmise teenus.

Me saame teid Laoses võlgade sissenõudmisel tõhusalt aidata. Alustage juba täna!

Vaadake, kui lihtne on oma juhtumiga alustada!

ODDCOLL

Oddcoll on rahvusvahelise võlgade sissenõudmise teenus.
Teeme ettevõtetele välismaal klientidelt raha sissenõudmise lihtsaks.
WordPress Image Lightbox Plugin