Võlgade sissenõudmine Horvaatias

Rahvusvaheliste võlgade kiire ja tõhus sissenõudmine!

Kiyohi veebisaidil hinnatud 9.3 10-st, põhineb 93-l arvustusel! international debt collection in Finland

Oleme aidanud enam kui 2030 ettevõttel saada makseid oma klientidelt välismaal!

Välismaal asuvate klientide maksete tagaajamine võib olla uskumatult frustreeriv.

Kuid Oddcolli rahvusvahelise võlgade sissenõudmise platvormi abil saate abi kiiresti ja lihtsalt.

Saate ühe puudutusega juurdepääsu parimatele kohalikele inkassofirmadele ja advokaadibüroodele üle kogu maailma.

Laadige oma juhtum üles 1 minutiga ja meie kodumaise võla sissenõudmise spetsialist teie võlgniku riigis alustab kohe teie juhtumi sissenõudmist.

Teave võlgade sissenõudmise kohta Horvaatias.

Võlgade sissenõudmine Horvaatias võib olla keeruline protsess, kus võlausaldajatele on kättesaadavad nii kohtuvälised kui ka kohtupõhised võimalused. Selles artiklis anname ülevaate võlgade sissenõudmise protsessist Horvaatias, sealhulgas vajalikest lubadest, õigussüsteemist ja alternatiivsetest vaidluste lahendamise mehhanismidest.

Esimene samm võla sissenõudmise protsessis Horvaatias on kohtuväline etapp. Selles etapis julgustatakse võlausaldajaid püüdma jõuda võlgnikuga kokkuleppele läbirääkimiste või vahendamise teel. Kui kokkulepet ei saavutata, võivad võlausaldajad alustada kohtumenetlust.

Horvaatias võlgade sissenõudmiseks on vaja luba. Selle loa annab välja justiitsministeerium ja see kehtib viis aastat. Oluline on märkida, et seda luba saavad taotleda ainult juriidilised isikud, näiteks äriühingud ja advokaadibürood.

Horvaatias kehtib tsiviilõigussüsteem, mis tähendab, et vaidlused lahendatakse kohtute kaudu. Võlausaldajad võivad esitada kohtus nõude, kui võlg on tasumata ja vaidlustamata. Horvaatia kohtumenetlus võib olla pikk, kusjuures mõlemale poolele on võimalik esitada mitu kaebuse esitamise etappi.

Kui võlausaldajana astutakse juriidiliselt samasse menetlusse tasumata nõudega, on oluline olla teadlik Horvaatias kehtivatest nõuete aegumistähtaegadest. Need tähtajad varieeruvad sõltuvalt nõude liigist, kuid üldiselt ulatuvad 3 kuni 15 aastani.

Horvaatias on võimalik kasutada ka alternatiivseid vaidluste lahendamise mehhanisme, näiteks vahekohtu ja vahendamist. Need võimalused võivad olla kiirem ja odavam viis vaidluste lahendamiseks kui kohtusse pöördumine.

Kui nõue on edukas, on otsuse täitmine vajalik, et tagada võlgniku võla tasumine. Kui täitekorraldus on olemas, võib võlausaldaja astuda samme võlgniku vara, näiteks pangakonto või vara arestimiseks.

Kui võlgnik on maksejõuetu, võib Horvaatias algatada maksejõuetusmenetluse. Selle menetluse käigus likvideeritakse võlgniku vara, et maksta võlausaldajatele. Oluline on märkida, et nõuete eelisjärjekord maksejõuetusmenetluse ajal määratakse kindlaks Horvaatia õigusega.

Kokkuvõttes võib võlgade sissenõudmine Horvaatias olla keeruline protsess, mis nõuab õigussüsteemi ja vaidluste lahendamise võimaluste põhjalikku tundmist. Võlausaldajad peaksid olema teadlikud vajalikest lubadest, nõuete aegumistähtaegadest ja olemasolevatest alternatiivsetest vaidluste lahendamise mehhanismidest. Kui võlgnik ei suuda oma võlgu tasuda, võib algatada ka maksejõuetusmenetluse.

Nii toimib rahvusvaheline võlgade sissenõudmine! (60 sek.)

Vaadake, kui lihtne on oma juhtumiga alustada!

ODDCOLL

Oddcoll on rahvusvahelise võlgade sissenõudmise teenus.
Teeme ettevõtetele välismaal klientidelt raha sissenõudmise lihtsaks.
WordPress Image Lightbox Plugin