Είσπραξη απαιτήσεων στο Λουξεμβούργο

Γρήγορη και αποτελεσματική διεθνής είσπραξη οφειλών!

  Με βαθμολογία 9,3 στα 10 με βάση 91 κριτικές στο Kiyoh!  international debt collection in Finland

Έχουμε βοηθήσει πάνω από 2.030 εταιρείες να πληρωθούν από τους πελάτες τους στο εξωτερικό!

Το κυνήγι πληρωμών από πελάτες στο εξωτερικό μπορεί να είναι απίστευτα απογοητευτικό.

Αλλά με τη διεθνή πλατφόρμα είσπραξης οφειλών της Oddcoll, μπορείτε να λάβετε βοήθεια γρήγορα και εύκολα.

Αποκτήστε πρόσβαση με ένα άγγιγμα στις καλύτερες τοπικές εταιρείες είσπραξης οφειλών και δικηγορικά γραφεία σε όλο τον κόσμο.

Ανεβάστε την υπόθεσή σας σε 1 λεπτό και ο ειδικός μας στην είσπραξη εγχώριων οφειλών στη χώρα του οφειλέτη σας θα ξεκινήσει αμέσως την είσπραξη της υπόθεσής σας.

 

Σχετικά με την είσπραξη οφειλών στο Λουξεμβούργο.

Η είσπραξη οφειλών στο Λουξεμβούργο μπορεί να είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, αλλά η κατανόηση του νομικού συστήματος και των διαθέσιμων επιλογών μπορεί να βοηθήσει τους πιστωτές να περιηγηθούν επιτυχώς στη διαδικασία.

Το πρώτο βήμα στη διαδικασία είσπραξης οφειλών στο Λουξεμβούργο είναι το εξωδικαστικό στάδιο. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, οι πιστωτές ενθαρρύνονται να προσπαθήσουν να καταλήξουν σε συμφωνία πληρωμής με τον οφειλέτη πριν προχωρήσουν σε νομικές ενέργειες. Εάν δεν καταστεί δυνατή η επίτευξη συμφωνίας πληρωμής, ο πιστωτής μπορεί να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες.

Δεν απαιτείται άδεια για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων είσπραξης οφειλών στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, είναι σημαντικό για τους πιστωτές να εξοικειωθούν με το νομικό σύστημα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι ενέργειές τους είναι σύμφωνες με το νόμο.

Το νομικό σύστημα στο Λουξεμβούργο βασίζεται στο αστικό δίκαιο. Αυτό σημαίνει ότι οι διαφορές επιλύονται μέσω των δικαστηρίων και όχι μέσω διοικητικών φορέων. Οι πιστωτές με απλήρωτες, αλλά μη αμφισβητούμενες απαιτήσεις μπορούν να κινηθούν νομικά με την κατάθεση αγωγής στο αρμόδιο δικαστήριο.

Στο Λουξεμβούργο υπάρχει συνοπτική δικαστική διαδικασία για μη αμφισβητούμενες απαιτήσεις. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται “procédure de référé” και προορίζεται να αποτελέσει ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή εναλλακτική λύση έναντι της παραδοσιακής δικαστικής διαδικασίας. Συνήθως χρησιμοποιείται για αξιώσεις που είναι μικρότερες από 10.000 ευρώ.

Η παραδοσιακή δικαστική διαδικασία στο Λουξεμβούργο περιλαμβάνει διάφορα στάδια, συμπεριλαμβανομένης της κατάθεσης απαίτησης, της επίδοσης της απαίτησης στον οφειλέτη και της ακρόασης ενώπιον δικαστή. Η διάρκεια της διαδικασίας μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με την πολυπλοκότητα της υπόθεσης.

Στο Λουξεμβούργο, η προθεσμία παραγραφής των απαιτήσεων είναι πέντε έτη. Αυτό σημαίνει ότι ο πιστωτής πρέπει να καταθέσει την απαίτηση εντός πέντε ετών από την ημερομηνία που το χρέος κατέστη ληξιπρόθεσμο.

Στο Λουξεμβούργο διατίθενται εναλλακτικοί μηχανισμοί επίλυσης διαφορών, όπως η διαμεσολάβηση και η διαιτησία. Οι επιλογές αυτές μπορεί να είναι λιγότερο δαπανηρές και χρονοβόρες από την προσφυγή στο δικαστήριο.

Η εκτέλεση μιας απαίτησης στο Λουξεμβούργο μπορεί να είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Εάν υπάρχει εκτελεστός τίτλος, ο πιστωτής μπορεί να τον χρησιμοποιήσει για να κατασχέσει τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και να εισπράξει το χρέος. Εάν ο οφειλέτης είναι αφερέγγυος, μπορεί να κινηθεί διαδικασία αφερεγγυότητας.

Συνοπτικά, η είσπραξη οφειλών στο Λουξεμβούργο μπορεί να είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, αλλά η κατανόηση του νομικού συστήματος και των διαθέσιμων επιλογών μπορεί να βοηθήσει τους πιστωτές να περιηγηθούν επιτυχώς στη διαδικασία. Είναι σημαντικό για τους πιστωτές να εξοικειωθούν με το νομικό σύστημα, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι ενέργειές τους είναι σύμφωνες με το νόμο, και επίσης να γνωρίζουν την προθεσμία παραγραφής των απαιτήσεων, η οποία είναι πέντε έτη. Στο Λουξεμβούργο διατίθενται εναλλακτικοί μηχανισμοί επίλυσης διαφορών, όπως η διαμεσολάβηση και η διαιτησία, οι οποίοι μπορεί να είναι λιγότερο δαπανηροί και χρονοβόροι από την προσφυγή στο δικαστήριο. Επιπλέον, εάν ο οφειλέτης είναι αφερέγγυος, μπορεί να κινηθεί διαδικασία αφερεγγυότητας.

Έτσι λειτουργεί η διεθνής είσπραξη οφειλών! (60 δευτερόλεπτα)

Δείτε πόσο εύκολο είναι να ξεκινήσετε την υπόθεσή σας!

ODDCOLL

Το Oddcoll είναι μία υπηρεσία για συλλογή διεθνών χρεών. Το κάνουμε εύκολο για τις εταιρίες να πληρώνονται από τους πελάτες τους στο εξωτερικό.

WordPress Image Lightbox Plugin