Είσπραξη απαιτήσεων στη Μολδαβία

Γρήγορη και αποτελεσματική διεθνής είσπραξη οφειλών!

  Με βαθμολογία 9,3 στα 10 με βάση 91 κριτικές στο Kiyoh!  international debt collection in Finland

Έχουμε βοηθήσει πάνω από 2.030 εταιρείες να πληρωθούν από τους πελάτες τους στο εξωτερικό!

Το κυνήγι πληρωμών από πελάτες στο εξωτερικό μπορεί να είναι απίστευτα απογοητευτικό.

Αλλά με τη διεθνή πλατφόρμα είσπραξης οφειλών της Oddcoll, μπορείτε να λάβετε βοήθεια γρήγορα και εύκολα.

Αποκτήστε πρόσβαση με ένα άγγιγμα στις καλύτερες τοπικές εταιρείες είσπραξης οφειλών και δικηγορικά γραφεία σε όλο τον κόσμο.

Ανεβάστε την υπόθεσή σας σε 1 λεπτό και ο ειδικός μας στην είσπραξη εγχώριων οφειλών στη χώρα του οφειλέτη σας θα ξεκινήσει αμέσως την είσπραξη της υπόθεσής σας.

 

Σχετικά με την είσπραξη οφειλών στη Μολδαβία.

Η είσπραξη οφειλών στη Μολδαβία μπορεί να είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, αλλά η κατανόηση του νομικού συστήματος και των διαφόρων επιλογών που έχουν στη διάθεσή τους οι πιστωτές μπορεί να συμβάλει στην εξασφάλιση ενός επιτυχημένου αποτελέσματος.

Το πρώτο βήμα στη διαδικασία είσπραξης οφειλών στη Μολδαβία είναι η εξωδικαστική φάση, κατά την οποία ο πιστωτής προσπαθεί να διαπραγματευτεί ένα σχέδιο πληρωμής ή διακανονισμό με τον οφειλέτη. Εάν οι προσπάθειες αυτές αποβούν άκαρπες, ο πιστωτής μπορεί να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν απαιτείται άδεια για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων είσπραξης οφειλών στη Μολδαβία. Ωστόσο, είναι σημαντικό για τους πιστωτές να είναι εξοικειωμένοι με το νομικό σύστημα και τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση.

Το νομικό σύστημα της Μολδαβίας βασίζεται στο σύστημα αστικού δικαίου, πράγμα που σημαίνει ότι οι διαφορές επιλύονται μέσω της ερμηνείας των καταστατικών και των κανονισμών. Οι πιστωτές θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ο οποίος περιγράφει τη νομική διαδικασία επίλυσης των διαφορών.

Όταν ένας πιστωτής έχει μια απλήρωτη, αλλά μη αμφισβητούμενη απαίτηση, μπορεί να προχωρήσει νομικά με την κατάθεση αγωγής στο αρμόδιο δικαστήριο. Η συνοπτική δικαστική διαδικασία είναι διαθέσιμη για μη αμφισβητούμενες απαιτήσεις, η οποία επιτρέπει την ταχύτερη επίλυση της διαφοράς. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την υποβολή γραπτών εγγράφων και δεν απαιτεί δικαστική ακρόαση.

Εάν η αξίωση αμφισβητείται, η δικαστική διαδικασία περιλαμβάνει ακρόαση και παρουσίαση αποδεικτικών στοιχείων. Είναι σημαντικό για τους πιστωτές να είναι προετοιμασμένοι και να έχουν σαφή κατανόηση των εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών.

Η προθεσμία παραγραφής των απαιτήσεων στη Μολδαβία είναι 3 έτη από την ημερομηνία κατά την οποία γεννήθηκε η απαίτηση. Είναι σημαντικό για τους πιστωτές να γνωρίζουν αυτή την προθεσμία και να αναλάβουν δράση εντός αυτού του χρονικού πλαισίου.

Στη Μολδαβία διατίθενται επίσης εναλλακτικοί μηχανισμοί επίλυσης διαφορών, όπως η διαμεσολάβηση και η διαιτησία. Αυτές οι μέθοδοι μπορεί να είναι ταχύτερες και λιγότερο δαπανηρές από την παραδοσιακή δικαστική διαδικασία και μπορούν να αποτελέσουν μια καλή επιλογή για την επίλυση διαφορών.

Μόλις μια απαίτηση επιλυθεί υπέρ του πιστωτή, το επόμενο βήμα είναι η εκτέλεση της απαίτησης. Αυτό μπορεί να γίνει με τη λήψη διαταγής εκτέλεσης, η οποία επιτρέπει στον πιστωτή να κατάσχει τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη για την ικανοποίηση του χρέους.

Σε περιπτώσεις όπου ο οφειλέτης είναι αφερέγγυος, οι πιστωτές μπορούν να επιδιώξουν την αποκατάσταση μέσω διαδικασιών αφερεγγυότητας. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και τη διανομή των εσόδων στους πιστωτές. Είναι σημαντικό για τους πιστωτές να είναι εξοικειωμένοι με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και να ζητούν τη συμβουλή επαγγελματία νομικού.

Συνολικά, η είσπραξη οφειλών στη Μολδαβία μπορεί να είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, αλλά κατανοώντας το νομικό σύστημα και τις διάφορες διαθέσιμες επιλογές, οι πιστωτές μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους. Είναι σημαντικό να είστε εξοικειωμένοι με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς και να ζητάτε τη συμβουλή επαγγελματία νομικού όταν είναι απαραίτητο.

Έτσι λειτουργεί η διεθνής είσπραξη οφειλών! (60 δευτερόλεπτα)

Δείτε πόσο εύκολο είναι να ξεκινήσετε την υπόθεσή σας!

ODDCOLL

Το Oddcoll είναι μία υπηρεσία για συλλογή διεθνών χρεών. Το κάνουμε εύκολο για τις εταιρίες να πληρώνονται από τους πελάτες τους στο εξωτερικό.

WordPress Image Lightbox Plugin