Είσπραξη απαιτήσεων στην Ουκρανία

Γρήγορη και αποτελεσματική διεθνής είσπραξη οφειλών!

  Με βαθμολογία 9,3 στα 10 με βάση 91 κριτικές στο Kiyoh!  international debt collection in Finland

Έχουμε βοηθήσει πάνω από 2.030 εταιρείες να πληρωθούν από τους πελάτες τους στο εξωτερικό!

Το κυνήγι πληρωμών από πελάτες στο εξωτερικό μπορεί να είναι απίστευτα απογοητευτικό.

Αλλά με τη διεθνή πλατφόρμα είσπραξης οφειλών της Oddcoll, μπορείτε να λάβετε βοήθεια γρήγορα και εύκολα.

Αποκτήστε πρόσβαση με ένα άγγιγμα στις καλύτερες τοπικές εταιρείες είσπραξης οφειλών και δικηγορικά γραφεία σε όλο τον κόσμο.

Ανεβάστε την υπόθεσή σας σε 1 λεπτό και ο ειδικός μας στην είσπραξη εγχώριων οφειλών στη χώρα του οφειλέτη σας θα ξεκινήσει αμέσως την είσπραξη της υπόθεσής σας.

 

Σχετικά με την είσπραξη οφειλών στην Ουκρανία.

Η είσπραξη οφειλών στην Ουκρανία μπορεί να είναι μια περίπλοκη διαδικασία, αλλά είναι σημαντικό για τους πιστωτές να κατανοήσουν το νομικό σύστημα και τις επιλογές τους προκειμένου να εισπράξουν αποτελεσματικά τα απλήρωτα χρέη.

Το πρώτο βήμα στην είσπραξη οφειλών στην Ουκρανία είναι η φάση της εξωδικαστικής είσπραξης. Αυτό περιλαμβάνει βήματα όπως η αποστολή επιστολής απαίτησης, η διαπραγμάτευση με τον οφειλέτη και ενδεχομένως η χρήση εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών.

Δεν απαιτείται άδεια για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων είσπραξης οφειλών στην Ουκρανία, αλλά είναι σημαντικό να τηρούνται όλοι οι σχετικοί νόμοι και κανονισμοί.

Το νομικό σύστημα στην Ουκρανία βασίζεται στο αστικό δίκαιο και χωρίζεται σε τρία επίπεδα: τοπικό, περιφερειακό και δευτεροβάθμιο. Τα τοπικά δικαστήρια είναι αρμόδια για την εκδίκαση της πλειονότητας των αστικών υποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών που αφορούν την είσπραξη χρεών.

Εάν ένας πιστωτής έχει μια απλήρωτη, αλλά μη αμφισβητούμενη απαίτηση, μπορεί να προχωρήσει νομικά με την κατάθεση αγωγής στο αρμόδιο δικαστήριο. Υπάρχει μια συνοπτική δικαστική διαδικασία για μη αμφισβητούμενες απαιτήσεις, η οποία προορίζεται να αποτελέσει μια ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή εναλλακτική λύση σε σχέση με μια πλήρη δίκη.

Η δικαστική διαδικασία στην Ουκρανία μπορεί να είναι χρονοβόρα και δαπανηρή, αλλά αποτελεί επιλογή για τους πιστωτές που επιδιώκουν να ανακτήσουν απλήρωτες οφειλές. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε τις προθεσμίες παραγραφής των απαιτήσεων στην Ουκρανία, οι οποίες διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του χρέους.

Εναλλακτικοί μηχανισμοί επίλυσης διαφορών, όπως η διαμεσολάβηση ή η διαιτησία, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε διαφορές είσπραξης οφειλών στην Ουκρανία. Αυτοί οι μηχανισμοί μπορεί να είναι λιγότερο επίσημοι και λιγότερο δαπανηροί από την προσφυγή στο δικαστήριο.

Η εκτέλεση μιας απαίτησης στην Ουκρανία μπορεί να γίνει όταν υπάρχει εκτελεστός τίτλος. Η εντολή αυτή μπορεί να εκδοθεί από δικαστήριο και συνήθως χρησιμοποιείται για την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων ή εισοδημάτων του οφειλέτη.

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης είναι αφερέγγυος, οι πιστωτές μπορούν να ακολουθήσουν διαδικασία αφερεγγυότητας στην Ουκρανία. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τον διορισμό εκκαθαριστή, ο οποίος θα προσπαθήσει να πωλήσει περιουσιακά στοιχεία για να εξοφλήσει τους πιστωτές. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η διαδικασία αφερεγγυότητας μπορεί να είναι χρονοβόρα και ενδέχεται να μην οδηγήσει σε πλήρη ανάκτηση του χρέους.

Συμπερασματικά, η είσπραξη χρεών στην Ουκρανία μπορεί να είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και οι πιστωτές θα πρέπει να ζητήσουν τη βοήθεια νομικών επαγγελματιών για να τους βοηθήσουν να κατανοήσουν το νομικό σύστημα και τις επιλογές τους. είναι σημαντικό να ακολουθούνται όλοι οι σχετικοί νόμοι και κανονισμοί και να εξετάζονται όλες οι διαθέσιμες επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της εξωδικαστικής είσπραξης χρεών, των μηχανισμών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και της δικαστικής διαδικασίας. Οι πιστωτές θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν τις προθεσμίες παραγραφής των απαιτήσεων και τις διαδικασίες αφερεγγυότητας, εάν ο οφειλέτης είναι αφερέγγυος.

Έτσι λειτουργεί η διεθνής είσπραξη οφειλών! (60 δευτερόλεπτα)

Δείτε πόσο εύκολο είναι να ξεκινήσετε την υπόθεσή σας!

ODDCOLL

Το Oddcoll είναι μία υπηρεσία για συλλογή διεθνών χρεών. Το κάνουμε εύκολο για τις εταιρίες να πληρώνονται από τους πελάτες τους στο εξωτερικό.

WordPress Image Lightbox Plugin