Είσπραξη απαιτήσεων στην Κροατία

Γρήγορη και αποτελεσματική διεθνής είσπραξη οφειλών!

  Με βαθμολογία 9,3 στα 10 με βάση 91 κριτικές στο Kiyoh!  international debt collection in Finland

Έχουμε βοηθήσει πάνω από 2.030 εταιρείες να πληρωθούν από τους πελάτες τους στο εξωτερικό!

Το κυνήγι πληρωμών από πελάτες στο εξωτερικό μπορεί να είναι απίστευτα απογοητευτικό.

Αλλά με τη διεθνή πλατφόρμα είσπραξης οφειλών της Oddcoll, μπορείτε να λάβετε βοήθεια γρήγορα και εύκολα.

Αποκτήστε πρόσβαση με ένα άγγιγμα στις καλύτερες τοπικές εταιρείες είσπραξης οφειλών και δικηγορικά γραφεία σε όλο τον κόσμο.

Ανεβάστε την υπόθεσή σας σε 1 λεπτό και ο ειδικός μας στην είσπραξη εγχώριων οφειλών στη χώρα του οφειλέτη σας θα ξεκινήσει αμέσως την είσπραξη της υπόθεσής σας.

 

Σχετικά με την είσπραξη οφειλών στην Κροατία.

Η είσπραξη οφειλών στην Κροατία μπορεί να είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, καθώς οι πιστωτές έχουν στη διάθεσή τους τόσο εξωδικαστικές όσο και δικαστικές επιλογές. Σε αυτό το άρθρο, θα παράσχουμε μια επισκόπηση της διαδικασίας είσπραξης οφειλών στην Κροατία, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων αδειών, του νομικού συστήματος και των μηχανισμών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

Το πρώτο βήμα στη διαδικασία είσπραξης οφειλών στην Κροατία είναι η εξωδικαστική φάση. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, οι πιστωτές ενθαρρύνονται να προσπαθήσουν να επιτύχουν διακανονισμό με τον οφειλέτη μέσω διαπραγματεύσεων ή διαμεσολάβησης. Εάν δεν καταστεί δυνατή η επίτευξη συμφωνίας, οι πιστωτές μπορούν να προχωρήσουν στη λήψη νομικών μέτρων.

Για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων είσπραξης οφειλών στην Κροατία απαιτείται άδεια. Η άδεια αυτή εκδίδεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ισχύει για πέντε έτη. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μόνο νομικά πρόσωπα, όπως εταιρείες και δικηγορικά γραφεία, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την άδεια αυτή.

Η Κροατία έχει σύστημα αστικού δικαίου, πράγμα που σημαίνει ότι οι διαφορές επιλύονται μέσω των δικαστηρίων. Οι πιστωτές μπορούν να καταθέσουν αγωγή στο δικαστήριο εάν το χρέος είναι απλήρωτο και αδιαμφισβήτητο. Η δικαστική διαδικασία στην Κροατία μπορεί να είναι χρονοβόρα, με διάφορα στάδια προσφυγών που είναι διαθέσιμα και στα δύο μέρη.

Όταν κινείστε νομικά ως πιστωτής με απλήρωτη απαίτηση, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τις προθεσμίες παραγραφής των απαιτήσεων στην Κροατία. Οι προθεσμίες αυτές ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο της απαίτησης, αλλά γενικά κυμαίνονται από 3 έως 15 έτη.

Στην Κροατία διατίθενται επίσης μηχανισμοί εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, όπως η διαιτησία και η διαμεσολάβηση. Αυτές οι επιλογές μπορούν να παρέχουν έναν ταχύτερο και λιγότερο δαπανηρό τρόπο επίλυσης των διαφορών από την προσφυγή στο δικαστήριο.

Όταν μια αξίωση είναι επιτυχής, η εκτέλεση της απόφασης είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι ο οφειλέτης καταβάλλει το χρέος. Εάν υπάρχει εκτελεστός τίτλος, ο πιστωτής μπορεί να λάβει μέτρα για την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, όπως ο τραπεζικός λογαριασμός ή η περιουσία του.

Εάν ο οφειλέτης είναι αφερέγγυος, μπορεί να κινηθεί διαδικασία αφερεγγυότητας στην Κροατία. Κατά τη διάρκεια αυτών των διαδικασιών, τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη ρευστοποιούνται για την εξόφληση των πιστωτών του. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η προτεραιότητα των απαιτήσεων κατά τη διάρκεια των διαδικασιών αφερεγγυότητας καθορίζεται από το κροατικό δίκαιο.

Εν κατακλείδι, η είσπραξη χρεών στην Κροατία μπορεί να είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί ενδελεχή κατανόηση του νομικού συστήματος και των διαθέσιμων επιλογών για την επίλυση διαφορών. Οι πιστωτές θα πρέπει να γνωρίζουν τις απαραίτητες άδειες, τις προθεσμίες παραγραφής των απαιτήσεων και τους διαθέσιμους εναλλακτικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών. Διαδικασία αφερεγγυότητας μπορεί επίσης να κινηθεί εάν ένας οφειλέτης δεν είναι σε θέση να πληρώσει τα χρέη του.

Έτσι λειτουργεί η διεθνής είσπραξη οφειλών! (60 δευτερόλεπτα)

Δείτε πόσο εύκολο είναι να ξεκινήσετε την υπόθεσή σας!

ODDCOLL

Το Oddcoll είναι μία υπηρεσία για συλλογή διεθνών χρεών. Το κάνουμε εύκολο για τις εταιρίες να πληρώνονται από τους πελάτες τους στο εξωτερικό.

WordPress Image Lightbox Plugin