Klausuler for “Gældende lov” og “Kompetent domstol” i internationale købsaftaler

I internationale kommercielle kontrakter befinder de kontraherende parter sig i lande med forskellige domstole og retssystemer. Så i en potentiel tvist mellem parterne melder spørgsmålet sig: hvor går jeg hen for at bilægge tvisten? Og hvilket retssystem skal anvendes til at løse sagen?

Disse problemer kan reguleres i kontrakten mellem parterne. Med andre ord kan parterne i en kommerciel aftale på forhånd bestemme sig for hvor tvisten skal bilægges samt hvilken lov der skal anvendes.

Og der er negative konsekvenser hvis du ikke gør det.

Tid og penge der bruges på at;
1. Finde den rette domstol,
2. Få en dommer til at afgøre hvad der er gældende lov (baseret på de involverede parter og de aktuelle omstændigheder)

Og ved mangel på valgmuligheder af gældende lov og kompetent domstol, er det måske ikke muligt at afgøre på forhånd om du overhovedet har en sag, og en chance for at vinde den i retten. Det er meget nemmere at handle hurtigt og korrekt, når du kender forudsætningerne..

 

Godt at have i baghovedet når du vælger “gældende lov”.

Hvilket lands love tilgodeser dine interesser bedst?

Loven i ens eget land er selvfølgelig ofte værd at foretrække, da man er fortrolig med den.

Det tilrådes at søge juridisk bistand for at se på de potentielle konsekvenser for kontrakten, hvis du vælger at anvende et andets lands love.

Godt at have I baghovedet når du vælger domstol.

Hvor befinder modpartens aktiver sig hvis en dom skal gennemtvinges? OG kan en dom fra den valgte domstol benyttes i fuldbyrdelsesproceduren i landet hvor aktiverne befinder sig?

Er der implikationer og yderligere omkostninger ved en retlig proces i et andet land?

Som et alternativ til at løse tvisten i en national ret, har parterne mulighed for at vælge arbitrage. Fordelene er en hurtig og fortrolig proces, som kan tilpasses udfra begge parters interesser. Ulempen er de høje omkostninger ved arbitrage.

Har du internationalt salg og behov for effektiv gældsinddrivelse?

ODDCOLL

Oddcoll er en tjeneste for inddrivelse af gæld internationalt. Vi gør det letteres for virksomheder at få betalt fra deres kunder i udlandet.

RELATED ARTICLE  Hvilke typer virksomheder kan få gavn af Oddcolls tjenester? Et eksempel;
WordPress Image Lightbox Plugin