Internationale inkassolove

Hvilke love og regler gælder for grænseoverskridende inkasso?

Det vil sige, når en kreditor og en debitor befinder sig i to forskellige lande.

Det hurtige svar er… Der findes ingen internationale love om inkasso.

Så hvilke regler gælder for international inkasso?

Lovgivningen om inkasso er altid reguleret på nationalt plan.

Så hvert land har sit eget sæt regler for, hvordan inkasso skal foregå inden for landets grænser.

Det er grundlæggende den samme idé som med andre processuelle regler. Hvis du f.eks. ønsker at sagsøge nogen i retten i et land. Så gælder de processuelle regler i det pågældende land.

Så hvis du ønsker at bruge inkasso til at få betaling fra en spansk skyldner, så gælder spanske love og regler. Også selv om kreditor befinder sig et andet sted.

 

 

Når det er sagt, er det stadig værd at nævne hovedtrækkene i landenes regler om inkasso. Da de har nogle fælles træk. Fællesnævnerne er:

1, Der kræves tilladelse fra myndighederne i det land, hvor du forsøger at inddrive en gæld. Dette er for at beskytte skyldnere mod useriøse inkassofirmaer.

2, Der er regler for, hvordan debitorer skal behandles, og hvordan inkassoprocessen må foregå.

 

Så for at opsummere situationen med hensyn til international inkassolovgivning:

– Der findes ingen.

– Det er de nationale regler i debitors land, der gælder.

– Der kræves tilladelse i debitors land for at opkræve penge som inkassovirksomhed.

– Der findes nationale love om, hvordan debitor skal behandles, og hvad en inkassator må gøre.

 

 

Læs mere om, hvordan grænseoverskridende inkasso fungerer.

Oddcoll er en platform med inkassofirmaer i hele verden, der gør det muligt for internationalt orienterede virksomheder at inddrive deres forfaldne fakturaer uden besvær.

Læs mere!

ODDCOLL

Oddcoll er en tjeneste for inddrivelse af gæld internationalt. Vi gør det letteres for virksomheder at få betalt fra deres kunder i udlandet.

RELATED ARTICLE  Betalingspåmindelser for sene betalinger
WordPress Image Lightbox Plugin