Inkassolovgivning – almindelige betingelser i europæiske lande!

Almindelig betingelse 1: Inkassovirksomheder skal have godkendelse fra de nationale myndigheder til at gennemføre tredjeparts-inkassovirksomhed mod debitorer i et land.

I de fleste lande i Europa kræves en tilladelse til at gennemføre inkassovirksomhed på vegne af en kreditor. Denne tilladelse henfører til inkassovirksomhed rettet mod debitorer indenfor et lands grænser.

For at illustrere: Et krav mod en tysk virksomhed skal derfor indkræves af en tysk inkassovirksomhed, uanset hvilket land kreditoren befinder sig i.

Almindelig betingelse 2: Regler der skal beskytte debitorer mod inkassovirksomheders ”dårlige” opførsel.

For at beskytte debitorernes integritet, er der regler for hvordan en inkassovirksomhed må agere, når de forsøger at indrive krav.

Det er forskelligt hvordan disse regler helt præcist er sat sammen i forskellige europæiske lande, og der er også forskel på sanktionerne knyttet hertil.

Nogle eksempler på ikke-godkendte metoder er f.eks. at inkassovirksomheder ikke må kontakte debitorerne på upassende tidspunkter, eller true dem med retslige skridt, uden at sådanne skridt kan have hold i virkeligheden.

Ved at bruge Oddcoll,

kan De sikre Dem at De altid har en lokal agent, som er godkent til at indkræve Deres fordringer på Deres kunder, og at Deres agent er kendt med og overholder de nationale inkassolovgivninger i hver eneste sag.

ODDCOLL

Oddcoll er en tjeneste for inddrivelse af gæld internationalt. Vi gør det letteres for virksomheder at få betalt fra deres kunder i udlandet.

RELATED ARTICLE  Klausuler for “Gældende lov” og “Kompetent domstol” i internationale købsaftaler
WordPress Image Lightbox Plugin