Inkassolovgivning – almindelige betingelser i europæiske lande!

Almindelig betingelse 1: Inkassovirksomheder skal have godkendelse fra de nationale myndigheder til at gennemføre tredjeparts-inkassovirksomhed mod debitorer i et land.

I de fleste lande i Europa kræves en tilladelse til at gennemføre inkassovirksomhed på vegne af en kreditor. Denne tilladelse henfører til inkassovirksomhed rettet mod debitorer indenfor et lands grænser.

For at illustrere: Et krav mod en tysk virksomhed skal derfor indkræves af en tysk inkassovirksomhed, uanset hvilket land kreditoren befinder sig i.

Almindelig betingelse 2: Regler der skal beskytte debitorer mod inkassovirksomheders ”dårlige” opførsel.

For at beskytte debitorernes integritet, er der regler for hvordan en inkassovirksomhed må agere, når de forsøger at indrive krav.

Det er forskelligt hvordan disse regler helt præcist er sat sammen i forskellige europæiske lande, og der er også forskel på sanktionerne knyttet hertil.

Nogle eksempler på ikke-godkendte metoder er f.eks. at inkassovirksomheder ikke må kontakte debitorerne på upassende tidspunkter, eller true dem med retslige skridt, uden at sådanne skridt kan have hold i virkeligheden.

Ved at bruge Oddcoll,

kan De sikre Dem at De altid har en lokal agent, som er godkent til at indkræve Deres fordringer på Deres kunder, og at Deres agent er kendt med og overholder de nationale inkassolovgivninger i hver eneste sag.

Gælder for alle vores partnere:

- Juridisk autorisation til at inddrive gæld i deres lande.
- B2B-inddrivelsesspecialister.
- Kommunikerer på engelsk.
- Eksperter i deres nationale lovgivning om gældsinddrivelse.

WordPress Image Lightbox Plugin