Inkasso i udlandet

Effektiv international inkasso. For virksomheder med B2B-salg i udlandet.

Z

Lokal dækning i 44 europæiske lande

Z

Betal kun for vellykket gældsinddrivelse, 9,5% i provision

Effektiv b2b inkasso. Spar Tid & Få Betaling. Kom i Gang på et øjeblik!

;

Grundlæggende information om international inkasso

Det der gør global inkasso til noget specielt er dens tværnationale karakter.

Reglerne for inkassoaktiviteter reguleres altid på nationalt niveau. Det betyder at de kan divergere fra land til land.

Det samme gælder for processuelle regler, når du ønsker at anlægge søgsmål og/eller tvangsfuldbyrdelse overfor din skyldner.

Læg dertil forskellige sprog, skikke osv., og du vil opdage at inkassoprocessen divergerer meget fra land til land.

Så realiteten er at der ikke er nogen fremgangsmåde for international inkasso. Bare forskellige nationale fremgangsmåder.

Oplev fordelene ved at bruge Oddcoll

International inkasso udført lokalt

Inddrivelsesaktiviteter reguleres på nationalt niveau for at beskytte skyldnere mod skruppelløse virksomheder og ulovlig praksis. Der kræves næsten altid godkendelse til at udføre gældsinddrivelse I et land.

Som følge deraf får en tredjeparts inkasso næsten aldrig tilladelse til at udføre inddrivelsesaktiviteter i udlandet på egen hånd, og de må derfor ansætte en lokal ekspert til opgaven.

Så det er kun inkassobureauer og advokatfirmaer der har godkendelse og ekspertise til at inddrive fordringer i landet, hvor de og skyldneren er bosat,

Fremgangsmåden ved inddrivelse af internationale fordringer

Udenretslig international inkasso (før retten)

I første omgang vil inkassobureauet eller advokatfirmaet forsøge at inddrive fordringen på frivillig basis. Frivilligt = ikke behov for at anlægge søgsmål. Inkassobureaet informerer skyldneren om fordringen og at risikoen ved manglende betaling er anlæggelse af søgsmål.

Dette har ofte stor påvirkningskraft på skyldnerens vilje til at betale. Når et inkassobureau eller et advokatfirma fra skyldnerens land kommer og “banker på døren”, bliver situationen pludselig meget mere alvorlig for skyldneren.

International retslig inkasso (i retten)

Søgsmål skal som tommelfingerregel anlægges i skyldnerens land. I de fleste lande er der en retsprocedure der hedder “Betalingsordre”. Denne procedure er skabt til at være hurtigere og billigere end almindelige procedurer. Dette er selvfølgelig godt for kreditorer, men også for nationale domstole, som får reduceret arbejdsbyrden.

Når du har anlagt sag og modtaget en retskendelse/dom, fungerer dommen som “bevis” for at der eksisterer en fordring fra et juridisk synspunkt. Men du vil gerne have betaling….

Inddrivelse af internationale fordringer (efter retten)

Så hvis skyldneren ikke betaler efter dommen, skal du søge om tvangsfuldbyrdelse. Alle lande har retshåndhævende myndigheder, der med tvang kan tage aktiver fra skyldneren, hvis han ikke betaler frivilligt. Du skal ansøge om tvangsfuldbyrdelse i det land hvor skyldneren har aktiver. Årsagen til dette er at der ikke er nogen landes retshåndhævende myndigheder der har ret til at udføre håndhævelsesforanstaltninger indenfor et andet lands territorier. Ganske forståeligt, da ingen stater synes om at have en anden stat til at lege i deres baghave.

For at ansøge om tvangsfuldbyrdelse skal du have en håndhævelsesordre (en dom/retskendelse) fra det samme land som du ansøger om tvangsfuldbyrdelse i. Der er undtagelser hvor en dom fra et andet land også kan accepteres, (Håndhævelse og anerkendelse af udenlandske domstolskendelser.) Det varierer dog fra situation til situation og skal undersøges separat i hvert tilfælde.

Effektiv b2b inkasso. Spar Tid & Få Betaling. Kom i Gang på et øjeblik!

Gælder for alle vores partnere:

- Juridisk autorisation til at inddrive gæld i deres lande.
- B2B-inddrivelsesspecialister.
- Kommunikerer på engelsk.
- Eksperter i deres nationale lovgivning om gældsinddrivelse.

WordPress Image Lightbox Plugin