Inkasso i Tjekkiet

  • Inkasso i Tjekkiet, der udføres lokalt.
  • Risikofri. Betal kun, hvis det lykkes for os.
  • 9,5 % provision.

  Bedømt 9,4 ud af 10 baseret på 70 anmeldelser på Kiyoh!  international debt collection in Finland

Har du brug for hjælp med inkasso i Tjekkiet?

Når du skal inddrive en tjekkisk faktura, gælder tjekkiske love og regler. Derfor skal en tjekkisk inkasso-ekspert på stedet i Tjekkiet hjælpe dig for at opnå størst mulig succes. Læs videre for at se, hvordan Oddcoll kan hjælpe dig.

Få betaling for dine tjekkiske krav i tre trin.

h

Opret inkassosager mod dine tjekkiske kunder på vores inkassoplatform.

Vores lokale inkassobureau i Tjekkiet vil straks begynde at arbejde på dine sager.
Når din tjekkiske debitor har betalt, bliver pengene overført direkte til dig.

Et par grunde til at bruge Oddcoll til inkasso i Tjekkiet.

N
Vores inkassobureau taler tjekkisk med debitorerne.
N
Vi er på stedet i Tjekkiet, og effektiv inkasso skal foregå lokalt i debitors land.
N
Vores inkasso i Tjekkiet er helt risikofri, og du betaler kun, hvis debitor betaler gælden.

Få pengene hurtigt og nemt udbetalt uden besvær.

Det kan være besværligt at få betaling fra tjekkiske kunder, når du befinder dig i et andet land. Problemet med international inkasso er, at det generelt er svært at få debitorer i andre lande til at betale. Det skyldes, at der gælder nationale regler for inkasso og retssager.

For at gøre det nemt for dig at få betaling fra dine kunder i udlandet har vi skabt en inkassoplatform, der er specielt udviklet til virksomheder, der sælger til en international kundebase. Vi har samlet de bedste lokale inkassobureauer og advokatfirmaer i hele verden.

Det betyder, at hvis du vælger at bruge os til inkasso i Tjekkiet, vil vores tjekkiske inkassobureau straks påbegynde inkassoarbejdet i Tjekkiet for at få din debitor til at betale.

Vores inkassobureau i Tjekkiet.

På baggrund af deres meget høje inddrivelsesprocent i deres inkassosager og tidligere kunders tilfredshed med deres kunder samarbejder vi i Tjekkiet med inkassofirmaet Crediteform S.R.O.

” Retlig” inkasso i Tjekkiet.

Hvilken domstol skal jeg henvende mig til i min tjekkiske inkassosag?

Når en kreditor har et krav mod en debitor i Tjekkiet, er hovedreglen, at kreditor skal henvende sig til den distriktsdomstol, hvor debitor har bopæl. Hvis skyldneren er en fysisk person, er “domicil” det sted, hvor skyldneren har sin bopæl. Hvis skyldneren er en fysisk person, der driver en virksomhed, er “domicil” det sted, hvor virksomheden drives. Og endelig, hvis skyldneren er en juridisk person (organisation/selskab), er “domicil” det sted, hvor den juridiske person har sit vedtægtsmæssige hjemsted.

Hovedreglen for civile tvister er, at distriktsdomstolene er den første instans, som en kreditor skal henvende sig til. Der er nogle undtagelser for specifikke typer tvister, hvor domstolene har brug for en vis specialviden.

Det er ikke nødvendigt at være repræsenteret af en advokat i Tjekkiet, når man indbringer en sag for retten.

En retssag skal sendes til den domstol, der har ret til at behandle sagen. Stævningen behøver ikke at være på tjekkisk; en kreditor fra et andet land kan bruge sit eget sprog. For ikke at forsinke disse sager anbefales det dog, at der vedlægges en oversættelse til tjekkisk i disse situationer.

At indbringe din inkassosag for en domstol i Tjekkiet indebærer visse omkostninger. Yderligere oplysninger om disse omkostninger kan findes i lov nr. 549/1991 om retsafgifter. Hvis disse omkostninger ikke betales, vil sagen aldrig blive behandlet.

Procedure for “betalingspåbud” i Tjekkiet.

I Tjekkiet findes der to procedurer for betalingspåbud, der er egnede til retslig inkasso i Tjekkiet. Disse er

  1. proceduren for betalingspåbud og
  2. den elektroniske betalingspåbudsprocedure.

Den almindelige betalingspåbudsprocedure er en procedure, som retten beslutter, om den skal iværksætte. Det er ikke kreditor selv, der aktivt anmoder om den. Hvis retten ikke finder det hensigtsmæssigt at udstede et betalingspåbud i den enkelte sag, beslutter den i stedet at gennemføre en almindelig civil retssag med et retsmøde, hvor begge parter høres.

For at retten kan vælge at gå videre med et betalingspåbud i stedet for at indkalde til en hovedforhandling i en bestemt sag, skal følgende forudsætninger være opfyldt; Kravet skal være på et bestemt beløb. Desuden skal anmodningen opfylde de øvrige generelle krav til en stævning. F.eks. skal anmodningen indeholde oplysninger om parterne og om retsgrundlaget for kravet. Skriftlige beviser, der viser retsforholdet, skal også sendes sammen med anmodningen.

Hvis retten ikke finder det hensigtsmæssigt at udstede et betalingspåbud, vil sagen fortsat blive behandlet efter reglerne for almindelige civile sager.

En elektronisk betalingspåbudsprocedure er en procedure, som en kreditor aktivt skal vælge at ansøge om.

Der er en øvre grænse på 1 000 000 CZK for anvendelse af denne procedure.

Ansøgningen indgives elektronisk og underskrives elektronisk. Bevismateriale indsendes også elektronisk sammen med ansøgningen.

De oplysninger, der kræves, er de samme som i en normal stævning. Hvis retten finder, at ansøgningen er ufuldstændig, afvises den, og sagen vil ikke blive behandlet.

Hvad sker der i processen for retslig inkasso i Tjekkiet, hvis skyldneren vælger at bestride sin betalingsforpligtelse, efter at der er udstedt et betalingspåbud? En skyldner har 15 dage til at overveje kravet. Hvis der fremsættes en væsentlig indsigelse, afsluttes betalingspåbudsprocessen, og sagen overføres i stedet til den almindelige retssagsprocedure.

Hvis der ikke gøres indsigelse inden for 15 dage, får betalingspåbuddet samme juridiske status som en dom, dvs. at det kan fuldbyrdes over for skyldneren i en tvangsfuldbyrdelsesprocedure.

Fuldbyrdelse af fordringer i Den Tjekkiske Republik.

Når en kreditor når et punkt i inkassoprocessen i Tjekkiet, hvor der er opnået en dom gennem den almindelige civilretlige procedure eller en tvangsfuldbyrdelse gennem en betalingspåbudsprocedure, fører dette normalt til, at debitor efterkommer dette og betaler sin gæld.

Dette er dog ikke altid tilfældet. Der er derfor situationer, hvor debitorer fortsat ikke betaler deres gæld.

I disse tilfælde er det næste skridt i inddrivelsen af gæld i Tjekkiet at anmode om tvangsfuldbyrdelse af gælden. Det betyder, at en kreditor henvender sig til den offentlige myndighed i Tjekkiet for at få hjælp til at inddrive betalingen. Myndighederne hjælper derefter kreditor med at opnå betaling ved tvang.

Denne procedure er reguleret i §§ 251-351a i lov nr. 99/1963, den civile retsplejelov.

Proceduren starter, når kreditor anmoder om tvangsfuldbyrdelse, fordi skyldneren fortsat undlader at betale.

Insolvensprocedurer i Tjekkiet.

Endelig vil vi gennemgå en sidste del af den tjekkiske inkassoproces, som lejlighedsvis kan opstå, når skyldneren ikke er i stand til at betale al sin gæld. Jeg taler om tjekkiske insolvensprocedurer. Disse kan anvendes på både privatpersoner og virksomheder, men der er forskellige procedurer, som kan have lidt forskellige formål og påvirke disse grupper lidt forskelligt.

En insolvensbehandling kan indledes, hvis;

  1. Der er flere kreditorer,
  2. Hvis der er fordringer med forfaldsdatoer, der ligger mere end 30 dage tilbage, og,
  3. hvis skyldneren ikke har økonomiske midler til at betale disse fordringer.

De insolvensprocedurer, der kan være tale om, er;

Konkurs: Denne procedure anvendes både på privatpersoner og virksomheder. Dette er den sidste udvej og anvendes kun, når rekonstruktion eller gældssanering anses for nytteløs. Debitors aktiver konsolideres og fordeles til kreditorerne. Virksomheden ophører derefter med at eksistere.

Omstrukturering (reorganizace): Denne procedure anvendes kun over for erhvervsdrivende og bruges som et redskab til at forsøge at løse misligholdelsessituationen på en måde, der gør det muligt for den erhvervsdrivende at fortsætte driften. Konkret betyder det, at der i samråd med kreditorerne udarbejdes en omstruktureringsplan, hvor skyldnerens fordringer nedskrives, så de er i stand til at opfylde deres forpligtelser.

Gældssanering (oddlužení): Anvendes kun over for privatpersoner. Har til formål at give højt forgældede personer en chance for en ny start ved at udarbejde en betalingsplan for den eksisterende gæld på grundlag af skyldnerens økonomiske forhold.

Vi er her, hvis du har brug for hjælp med inkasso i Tjekkiet. Kontakt os, hvis du har spørgsmål, eller start din tjekkiske inkassosag nemt ved at oprette en konto og uploade dine ubetalte fordringer.
Se, hvor nemt det er at komme i gang med din sag!

ODDCOLL

Oddcoll er en tjeneste for inddrivelse af gæld internationalt. Vi gør det letteres for virksomheder at få betalt fra deres kunder i udlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin