Inkasso i Sverige

Z

Inkasso udført lokalt i Sverige

Z

Eksperter i svenske forhold, love og erhvervskulturer

Z
Betal kun for vellykket gældsinddrivelse, 9,5% i provision

Effektiv b2b inkasso. Spar Tid & Få Betaling. Kom i Gang på et øjeblik!

;

Kom godt i gang og inddriv dine svenske krav

At starte en sag med Oddcoll tager ikke mere end et par minutter. Derefter vil vores svenske partner, Capitum, indlede inddrivelsen af gælden mod din debitor.

Ved inddrivelse af krav i Sverige regulerer de nationale svenske love proceduren. Det betyder, at du skal bruge et lokalt svensk inddrivelsesbureau for at inddrivelsesprocessen skal være effektiv og vellykket.

 

Oplev fordelene ved at bruge Oddcoll

Den mindelige inkassofase i Sverige

Hvad sker der, når en faktura mod en svensk debitor forfalder? Kreditoren kan, enten alene eller ved hjælp af faglig bistand, tage gældsinddrivelsesforanstaltninger mod debitor. Efterspørgselsbreve sendes til debitor med truslen om, at manglende betaling kan resultere i retssager.Inkassobureauer skal have tilladelser (fra Datainspektionen) til at handle på vegne af en kunde i Sverige.

At føre retssag mod en svensk debitor.

Hvis debitoren ikke betaler, skal kreditor beslutte, om der skal være en retssag eller ej. I dennes vurdering bør han tage hensyn til debitorens kreditvurdering. I Sverige kan kreditorer anvende en forenklet procedure for ubestridte krav. Proceduren hedder “betalningsföreläggande/betalingsordre”. Kronofogdemyndigheten er ansvarlig for ansøgninger, og de behandler sager i stedet for retten. Hvis skyldneren bestrider kravet, skal kreditor fortsætte sagen under almindelig rettergang.

Tvangsfuldbyrdelse af en dom i Sverige.

Hvis debitor stadig ikke betaler, skal der indgives en ansøgning om fuldbyrdelse til de svenske fuldbyrdelsesmyndigheder. Debitoren har en fastsat frist til at betale. Hvis denne ikke gør det – undersøger fuldbyrdelsesmyndighederne om skyldneren har nogen aktiver. Hvis denne har det, vil de tage det i besiddelse.

Effektiv b2b inkasso. Spar Tid & Få Betaling. Kom i Gang på et øjeblik!