Inkasso i Rusland

  • Inkasso i Rusland, der udføres lokalt.
  • Risikofri. Betal kun, hvis det lykkes for os.
  • 9,5 % provision.

  Bedømt 9,4 ud af 10 baseret på 70 anmeldelser på Kiyoh!  international debt collection in Finland

Inddrivelse af gæld fra dine russiske erhvervskunder!

Har du erhvervskunder i Rusland, som ikke har betalt dine fakturaer? Vi kan hjælpe dig med inddrivelse af gæld i Rusland gennem vores lokale russiske advokatfirma. Du kan komme hurtigt og nemt i gang og starte en sag på få minutter. Maksimer dine chancer for at få betaling. Læs videre for at se hvordan.

Inddrivelse af gæld i Rusland i tre trin.

h

Du starter en sag ved at oprette en konto og uploade dit krav.

Vores lokale advokatfirma i Rusland begynder at inddrive dit krav og udfører de inkassoaktioner, der er effektive i Rusland.

Bliv betalt!

Sådan hjælper vi dig med at opnå succesfuld inkasso i Rusland.

N

Lokal ekspert på stedet i Rusland til at inddrive dine fakturaer.

N

Som taler russisk med dine debitorer.

N

Specialister i alle aspekter af inddrivelse af gæld i Rusland.

Slip for den dårlige følelse, når kunder i udlandet ikke betaler.

Vi hjælper virksomheder, der sælger til kunder i andre lande end deres eget.

Når dine kunder i andre lande ikke betaler deres fakturaer, er du i en vanskelig situation som kreditor. Det er svært at få debitorer i udlandet til at betale.

Oddcoll har løst dette problem ved at skabe en international inkassoplatform, der har samlet højtydende inkassobureauer og advokatfirmaer fra lande i hele verden.

For vores kunder betyder det, at de altid har et nationalt inkassobureau eller advokatfirma klar, når en kunde i udlandet ikke betaler. Så upload din russiske sag til os, og lad vores russiske advokatfirma begynde at iværksætte passende inkassovirksomhed i Rusland.

Retlig inkasso i Rusland.

Oversigt over det juridiske system i Rusland.

Rusland er et land med en civilretlig retstradition. Det betyder, at lovgivningen er den primære retskilde (sammenlignet med højere domstoles domme, som er retskilden i common-law-lande). Rusland er en sekulær stat, og der gælder derfor ingen religiøs lovgivning.

I dag er Rusland en demokratisk, føderal stat med republikansk regering bestående af 85 uafhængige subjekter (på russisk kaldet “Subjekter i Den Russiske Føderation”). I skrivende stund består de 85 subjekter i Den Russiske Føderation af 22 republikker, 9 territorier, 46 regioner, 3 byer af føderal betydning, 1 selvstyrende region og 4 autonome områder.

Subjekterne i Den Russiske Føderation har en vis autonomi med deres egen lovgivning og egne myndigheder. I visse juridiske spørgsmål kan jurisdiktionen dog overlappe jurisdiktionen i Den Russiske Føderation og jurisdiktionen for et “undersåt”. I disse tilfælde kan “subjektet” vedtage regionale love, så længe disse er i overensstemmelse med Den Russiske Føderations føderale love. Hvis der er en konflikt mellem de føderale love og lovene i “subjektet”, gælder de føderale regler.

 

De civile domstole i Rusland.

Det russiske civilretlige system har to grene:

Handelsdomstole (arbitrazh): De behandler tvister af kommerciel karakter mellem juridiske enheder eller individuelle erhvervsdrivende. Disse domstole har også enekompetence i selskabs- og konkurssager.

De har et hierarkisk system med tre niveauer:

– Det første niveau er de føderale voldgiftsretter, som er placeret i hvert af de enkelte subjekter i Den Russiske Føderation;
– Det andet niveau består af 21 appelretter for voldgift.
– Det tredje niveau består af 10 føderale distriktsvoldgiftsretter.

De almindelige domstole: De behandler andre typer juridiske spørgsmål, som normalt vedrører fysiske personer. Sammenfattende kan man sige, at de træffer afgørelse:

– civile sager mellem fysiske personer,
– straffesager og
– Tvister mellem fysiske personer og statslige myndigheder.

Derudover findes der nogle få specialdomstole for specifikke retsområder. (f.eks. militærdomstole, domstole for intellektuel ejendomsret osv.)

Den højeste domstol for civile sager i Rusland er Den Russiske Føderations Højesteret.

 

Om at gå videre med din inkassosag juridisk i Rusland.

Før en retssag kan indledes, skal parterne følge en obligatorisk præprocessuel procedure. F.eks. kan gældskrav først indgives til retten 30 dage efter, at skyldneren har modtaget et krav om at betale kreditor. I andre tilfælde, f.eks. i forbindelse med selskabstvister mellem aktionærer i et selskab, er det nødvendigt at underrette selskabet om det kommende krav og forklare substansen i tvisten, før kravet anmeldes.

Den civile retssag indledes derefter ved, at sagsøger indgiver en stævning til retten. Når retten accepterer kravet og indleder sagen, får parterne besked om datoen for retsmødet og deres forpligtelser forud for retsmødet. Domstolene i større byer (f.eks. Moskva) er meget travle. Hvis et krav indgives til en domstol i en sådan by, er det derfor sandsynligt, at sagen vil blive forsinket, og at der vil blive afsat mindre tid end normalt til mundtlige høringer.

Kom i gang i dag med inkasso i Rusland. Opret en konto eller kontakt os!

Se, hvor nemt det er at komme i gang med din sag!

ODDCOLL

Oddcoll er en tjeneste for inddrivelse af gæld internationalt. Vi gør det letteres for virksomheder at få betalt fra deres kunder i udlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin