Inkasso i Pakistan

  • Inkasso i Pakistan, der udføres lokalt.
  • Risikofri. Betal kun, hvis det lykkes for os.
  • 19,5 % provision.

  Bedømt 9,4 ud af 10 baseret på 70 anmeldelser på Kiyoh!  international debt collection in Finland

Effektiv inddrivelse af gæld i Pakistan.

Har du en erhvervskunde i Pakistan, som ikke betaler sin gæld til dig? Vi kan hjælpe dig med hurtig og effektiv inddrivelse af gæld i Pakistan. Du kan være i gang på blot et øjeblik. Læs videre for at se hvordan!

Tre nemme trin.

h

Start inkassoprocessen mod din debitor i Pakistan ved at uploade dit krav til vores inkassoplatform.

Vores lokale inkassobureau på stedet i Pakistan (ICIL Pakistan) vil iværksætte de mest hensigtsmæssige inddrivelsesforanstaltninger direkte i Pakistan.
Når debitor betaler, overføres pengene direkte til dig.

Nogle af fordelene ved at bruge Oddcoll til inkasso i Pakistan.

N
Brug et lokalt inkassoteam på stedet i Pakistan, som ved, hvilke handlinger der er nødvendige for at få en debitor til at betale.
N
Start din sag hurtigt og nemt på vores inkassoplatform.
N
Betal kun, hvis det lykkes os at inddrive din gæld.

Det kan være frustrerende at inddrive gæld fra kunder i andre lande.

Vi ved, hvor frustrerende og svært det kan være at få en kunde i et andet land til at betale en forfalden faktura. Hvis du befinder dig i et andet land end debitor, ved du ikke, hvordan du skal lægge pres på debitor.

I Pakistan gælder pakistanske regler og skikke i forbindelse med inkassoprocessen, så du som kreditor har brug for hjælp fra en pakistansk inkassospecialist for at få betaling.

Hos Oddcoll har vi skabt de rette betingelser for internationale virksomheder gennem en international inkassoplatform med de bedste lokale advokatfirmaer og inkassobureauer i hele verden.

Vores lokale inkassobureau i Pakistan, som vil iværksætte inkassovirksomhed direkte på stedet.

Vi er glade og stolte over at kunne præsentere “ICIL Pakistan”, vores lokale inkassopartner på stedet i Pakistan.

-Kan du kort beskrive din virksomhed?

ICIL er Pakistans førende inkassobureau med kontorer i over 9 handelsbyer i Pakistan, hvor vi har fuldtidsansatte inkassosælgere. Vores inkassosoldater kender debitorernes mentalitet og har stor erfaring med succesfuld inkasso for forskellige kreditorer fra forskellige sektorer. Vores fordel i forhold til andre inkassobureauer er baseret på synergien i vores operationer; når det kommer til assertiv tilgang til debitorer, bliver vores produktsortiment/service helt central. På den ene side er vi bevæbnet med et kreditbureau, hvor handelsmisligholdelser rapporteres, og på den anden side er vi den største leverandør af kreditrapporter til de fleste banker og finansielle institutioner. Begge faktorer spiller en afgørende rolle for at lægge pres på uvillige debitorer. Dette forstærkes yderligere af vores rækkevidde på både globalt og lokalt plan. Vi er også godkendt ACA-medlem (The Association of Credit and Collection Professionals, USA).

-Kan du give os et overblik over inkassoprocessen i Pakistan?

Vi har stor erfaring inden for inkasso og har været i gang siden 2006. Vi har ekspertise i de særlige forhold på det lokale marked og professionalisme i håndteringen af både forbruger- og erhvervsgæld, hvilket gør det muligt for os at betjene vores kunder uden begrænsninger. Vi sender først en Letter of Demand Notices til debitorerne og venter på deres svar, hvis vi ikke får noget svar, ringer vi til debitorerne. Hvis der ikke er nogen telefonnumre til rådighed, sender vi en påmindelse til debitor. Hvis skyldneren stadig ikke reagerer, besøger vi derefter skyldnerne på deres adresse og holder et møde med skyldnerne og beder dem om at betale gælden. Hvis vi har udtømt alle bestræbelser på at inddrive gælden i mindelighed, forelægger vi vores endelige rapport og beder/foreslår kunden om at tage retslige skridt. Disse retslige skridt leveres af vores firma.

Retlig inkasso i Pakistan.

Det pakistanske retssystem bygger på den juridiske tradition fra common law-systemet, som blev indarbejdet af den britiske kolonimagt. Da landet blev uafhængigt i 1947, blev det anset for nemmere og bedre at bygge videre på det eksisterende retssystem end at starte helt forfra med at udvikle sit eget retssystem. På nogle områder har det pakistanske system imidlertid udviklet sig i en anden retning end det britiske.

Desuden har islam haft en vis indflydelse på udviklingen af det pakistanske retssystem siden 1947. Dele af den islamiske sharialovgivning er blevet indarbejdet i pakistansk lovgivning, og der er oprettet en føderal shariadomstol (FSC). Domstolen undersøger, om en lov eller lovbestemmelse er i strid med islams påbud. Hvis den finder, at den gør det, tages der skridt til at ændre loven, så den bliver i overensstemmelse med islam. Desuden har domstolen enekompetence til at behandle appelsager mod visse straffedomme.

Domstolene:

Pakistans retsvæsen er et hierarkisk system med to klasser af domstole:

Det overordnede (eller højere) retsvæsen:
– Pakistans højesteret (Supreme Court of Pakistan)
– Pakistans højesteretter (High Courts of Pakistan)
– Shariat-domstolen

Det underordnede (eller lavere) retsvæsen:
– Civil Courts – første instans civilrättsliga fall.
– Straffedomstole.
– Special Courts and Tribunals (særlige domstole).

Højesteret og High Courts er oprettet i henhold til forfatningen. De øvrige domstole er oprettet ved parlamentslove eller ved love vedtaget af provinsforsamlingerne.

Det højere retsvæsen består af Pakistans højesteret samt Federal Shariat Court og de fem High Courts. Der er en højesteret i hver af Pakistans fire provinser og en højesteret for Islamabad Capital Territory. I henhold til Pakistans forfatning er de højere retsinstansers opgave at bevare, beskytte og forsvare forfatningen.

Det underordnede retsvæsen består af distriktsdomstole for civil- og straffesager. Derudover er der en række specialiserede domstole, der beskæftiger sig med specifikke juridiske spørgsmål som f.eks. bank- og forsikringsvirksomhed, told og punktafgifter m.m.

Hvor skal jeg henvende mig med min pakistanske sag om inddrivelse af gæld?

Som nævnt har Pakistan fire provinser. Provinserne er opdelt i distrikter. Hvert distrikt har en distriktsdomstol, som har kompetence til at behandle størstedelen af de civile sager, der indbringes for retten (inkassosager mod private personer i Pakistan). Under distriktsdomstolen er der domstole for civile dommere. De civile dommere arbejder under distriktsdommerens tilsyn og kontrol, og alle sager af civil karakter udspringer af disse domstole.

Domme fra en civil dommer kan appelleres til distriktsdommere, og afgørelser fra en distriktsdommer kan igen appelleres til High Courts.

Vi hjælper dig med hurtig og vellykket inkasso i Pakistan. Kom i gang i dag, eller kontakt os, hvis du har spørgsmål.
Se, hvor nemt det er at komme i gang med din sag!

ODDCOLL

Oddcoll er en tjeneste for inddrivelse af gæld internationalt. Vi gør det letteres for virksomheder at få betalt fra deres kunder i udlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin