Inkasso i Østrig

  • Inkasso i Østrig, der udføres lokalt.
  • Risikofri. Betal kun, hvis det lykkes for os.
  • 9,5 % provision.

  Bedømt 9,4 ud af 10 baseret på 70 anmeldelser på Kiyoh!  international debt collection in Finland

Oddcoll’s inkassotjenester i Østrig.

Har du en gæld, du skal inddrive i Østrig? At ansætte et inkassobureau i Østrig kan være den bedste løsning for dig. Når du forsøger at inddrive en gæld mod en udenlandsk kunde, vil du blive udfordret af ukendte love og regler i forhold til dem, du er vant til. Dette gør inkasso i Østrig til en besværlig proces. Vores lokale inkassobureau i Østrig har erfaringen, viden og aktiverne til at hjælpe dig med at inddrive din gæld i Østrig. Læs videre for at finde ud af hvordan.

3 trin til at inddrive din gæld fra debitorer i Østrig

h

Du uploader din forfaldne faktura mod din østrigske kunde på vores platform for inkasso.

Vores østrigske inkassobureau påbegynder straks foranstaltningerne til inddrivelse af gæld i Østrig.

Når dine penge er blevet inddrevet, bliver de overført direkte til din registrerede bankkonto.

Fordele ved at bruge Oddcoll til inkasso i Østrig

N

Inkassoekspert på stedet i Østrig, som inddriver dine fakturaer.

N

Du betaler kun, hvis vi har succes.

N

Specialister i østrigsk lovgivning om inddrivelse af fordringer.

En enkel løsning til at få penge.

Oddcoll – en platform for international inkasso med lokale inkassobureauer og advokatfirmaer rundt om i verden.

Det betyder, at vi har førsteklasses østrigske inkassobureauer til at behandle vores sager og inddrive fordringer mod gældsatte virksomheder i Østrig. Alle de østrigske inkassobureauer, som vi har besluttet at arbejde sammen med, er medlemmer af Austrian Community of Debt Collectors og har fået gode anmeldelser fra deres kunder, der berettiger deres ekspertise.

Efter at have arbejdet med en række forskellige østrigske inkassoorganisationer gennem årene har vi i lang tid valgt at arbejde sammen med Demondo GmbH og CO. KG, da de har leveret den højeste succesrate, og kunderne er usædvanligt tilfredse med deres arbejde.

Vores inkassobureau i Østrig.

Hvad er fordelene ved at lade et inkassobureau i Østrig inddrive dine fordringer? På grund af den nationale østrigske lovgivning og forretningskultur har du brug for et østrigsk inkassobureau for at inddrive dine fordringer effektivt. Du vil dermed maksimere dine chancer for at blive betalt, og du sikrer, at inddrivelsen af gælden er i overensstemmelse med loven.

Vores østrigske inkassobureau er Demondo GmbH & CO. KG.

Kan du kort beskrive din virksomhed?

Demondo har sine rødder i den klassiske inkassobranche. Sammen med Straetus Germany, kunne vi gøre en stor forskel på markedet, og vi kan se tilbage på en lang og frugtbar historie. Vores styrke har altid været at reagere på vores kunders særlige krav og udvikle skræddersyede løsninger. Vi har i stigende grad gennemført individuelle projekter for ambitiøse kunder fra en lang række forskellige brancher og udviklet en unik knowhow.

Hvordan ser jeres inkassoproces ud?

Vores løsninger omfatter debitorportaler, innovative betalingsmuligheder, topmoderne rapporteringsværktøjer og endda effektive løsninger til store foreninger. Et særligt fokus i vores portefølje er på international, verdensomspændende inkasso. Vores løsninger gør det muligt for dig at overvåge dine forretningsaktiviteter i hele verden fra en enkelt arbejdsstation.

Får kunden de omkostninger, som han skal betale, tilbage, når han tager retslige skridt?

I normale tilfælde betaler hver part for sig selv, men hvis sagen vindes af os, betaler debitor omkostningerne og omvendt.

“Retlig” inkasso i Østrig.

Hvis det ikke lykkes vores østrigske partner at inddrive dine penge på frivillig basis, kan det næste skridt være at tage retslige skridt.

Hvilken domstol er det hensigtsmæssigt at anvende?

I civile sager udøves kompetencen i første instans af distriktsdomstole (Bezirksgerichte) og regionale domstole (Landesgerichte). Regional Courts behandler sager, der bl.a. vedrører arbejds- og statsstøttet pensions- eller socialsikringslovgivning. Wien har blot en anden distriktsdomstol for handelssager (Bezirksgericht fûr Handelssachen), en anden handelsret (Handelsgericht) og en anden arbejds- og socialret (Arbeits-und Sozialgericht).

Kompetencen er på et grundlæggende niveau fordelt mellem domstolene på grundlag af den pågældende type krav og afhænger for alle spørgsmål, der ikke på denne måde er fordelt på distrikts- eller landsretter, udelukkende af det pågældende beløb. Sagens art overskygger konsekvent værdikriteriet.

Distriktsdomstolene er kompetente i situationer, hvor det omtvistede beløb er op til 15 000 EUR, og regionsdomstolene er kompetente i situationer, hvor det omtvistede beløb er over 15 000 EUR.

Generelt set indgives krav i det sted, hvor sagsøgeren har sin oprindelige retskreds. En privatpersons oprindelige værneting er typisk baseret på den juridiske adresse (Wohnsitz) eller det sædvanlige opholdssted (gewöhnlicher Aufenthalt); en person kan have mere end ét sædvanligt værneting. Den oprindelige værneting for en juridisk enhed er baseret på den geografiske placering af dens kontor.

Hvordan indleder jeg en sag i retten?

Sager skal sendes til rettens korrespondanceadresse. Hvis en af parterne ønsker at indgive en sag til retten, skal de sende den til rettens administrationskontor eller sende den til den indbakke, som retten har oplyst.

Hvis der ikke er nogen forpligtelse til at blive behandlet af en advokat, og parten ikke er repræsenteret af en juridisk rådgiver, kan sagen ligeledes indgives mundtligt ved den distriktsdomstol, der har kompetence for situationen, eller ved den distriktsdomstol, i hvis område parten har sin bopæl på nuværende tidspunkt.

Ved alle domstole er det sprog, der officielt anvendes, tysk. Nogle få domstole tillader ligeledes brug af burgenlandsk-kroatisk, slovensk eller ungarsk som sprog, der officielt skal anvendes for mindretalssproggrupper.

Skal jeg betale retsafgifter?

Der skal betales retsafgifter, når en civil sag indbringes for retten; formålet er udelukkende at dække de generelle udgifter i forbindelse med kravet fra første instans. Gebyrerne er generelt gradueret efter det pågældende beløb. De skal betales, når sagen indgives (direkte ved retten, i rigtige penge eller med debet- eller kreditkort, eller på afstand ved at overføre beløbet til rettens bankkonto med henvisningen “retsafgifter” og med angivelse af de berørte parters navne). Hvordan udgifter til advokatbistand betales, afhænger af den individuelle aftale.

Anmodning om “betalingspåbud” i Østrig

For betalingskrav findes der en særlig retsprocedure i Østrig, som gør det nemmere, billigere og hurtigere at få en dom end ved en normal retssag. Faktisk behandles de fleste betalingskrav i Østrig online i denne forenklede, hurtige procedure for betalingspåbud.

Betalingsanmodningen har siden den 1. juli 2009 været begrænset til beløb på op til 75 000 EUR. Sager om beløb over denne grænse skal indgives efter den “normale” civilretlige procedure som indledende processkrifter.

For fordringer op til den ovenfor nævnte grænse er betalingspåbudsproceduren obligatorisk i Østrig for fordringer op til grænsen.

Krav om betaling på op til 15 000 EUR (siden den 1. januar 2013) skal indgives til en distriktsdomstol (Bezirksgericht).

Sager om beløb på over 15 000 EUR skal indbringes for en domstol i første instans, medmindre de falder ind under distriktsrettens kompetenceområde.

Klager, der anmoder om betalingspåbud for beløb på over 5 000 EUR, skal have en passende juridisk repræsentation.

Reglerne for indholdet af en anmodning om et “betalingspåbud” adskiller sig ikke grundlæggende fra reglerne for administration af krav, der er indgivet under det “konventionelle” system. Kreditorerne behøver dog ikke at validere de legitime grunde, som kravet er baseret på, i en ansøgning om en betalingsanmodning.

Systemet med betalingspåbud i Østrig er en metode, hvor der ikke er nogen forpligtelse til at fremlægge beviser. Der skal derfor ikke indsendes dokumenter til støtte for en anmodning om betaling af en fordring. Hvorom alting er, vil kreditorer, der indgiver en “betalingsanmodning” på bedragerisk vis ved at medtage falske eller utilstrækkelige oplysninger til deres anmodning, blive idømt en bøde i henhold til den østrigske civile retsplejelov.

Retten foretager blot en gennemgang af ansøgningen. Den ser ikke på, om indholdet er helt korrekt, men vurderer blot, om sagen er lovligt begrundet. Hvis ansøgningen opfylder kravene med hensyn til struktur og indhold, udsteder retten et “betalingspåbud”.

Fristen for at gøre indsigelse mod et betalingspåbud er en måned fra datoen for udstedelsen af en dokumenteret kopi af betalingspåbuddet. Retten kan ikke udvide eller afkorte denne frist.

Virkningen af en indsigelse.

Hvis sagsøgte gør indsigelse rettidigt, anses betalingspåbuddet for at være ugyldigt. Retten overfører derfor appellen til den “normale” procedure og behandler anklagerne i sagen og de indsigelser, der er fremsat mod dem.

Virkning af manglende indsigelse.

Anmodningen om “betalingspåbud” i Østrig er en enkel teknik, der kun består af ét trin. Hvis sagsøgte ikke anfægter betalingspåbuddet eller undlader at gøre det rettidigt, bliver det følgelig eksigibelt uden krav om en ny anmodning fra sagsøgeren.

Har du brug for inkassotjenester i Østrig? Har du en ubetalt faktura hos en østrigsk kunde? Vores østrigske eksperter i inkasso og juridiske rådgivere er ivrige efter at hjælpe dig med at løse dine betalingsstridigheder. Tøv ikke med at kontakte os for yderligere oplysninger. Ønsker du ikke at vente på din betaling? Overfør straks din faktura til os med det samme. Vores eksperter vil straks gå i gang med arbejdet. Udfyld formularen til højre, og vi kontakter dig inden for 24 timer. Eller læs, hvordan tjenesten fungerer eller hvad den koster.

Se, hvor nemt det er at komme i gang med din sag!

ODDCOLL

Oddcoll er en tjeneste for inddrivelse af gæld internationalt. Vi gør det letteres for virksomheder at få betalt fra deres kunder i udlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin