Inkasso i Luxembourg

Få nemt og hurtigt betaling fra dine debitorer i Luxembourg!

  Bedømt 9,3 ud af 10 baseret på 91 anmeldelser på Kiyoh!  international debt collection in Finland

Vi har hjulpet over 2.030 virksomheder med at blive betalt af deres kunder i udlandet!

Det kan være utroligt frustrerende at jagte betalinger fra kunder i udlandet.

Men med Oddcolls internationale inkassoplatform kan du få hjælp hurtigt og nemt.

Få adgang med et enkelt tryk til de bedste lokale inkassobureauer og advokatfirmaer i hele verden.

Upload din sag på 1 minut, og vores indenlandske inkassospecialist i debitors land vil straks gå i gang med at inddrive din sag.

Om inkasso i Luxembourg.

Inkasso i Luxembourg kan være en kompleks proces, men hvis kreditorerne forstår det juridiske system og de tilgængelige muligheder, kan det hjælpe dem med at navigere i processen med succes.

Det første skridt i inkassoprocessen i Luxembourg er den udenretslige fase. I denne fase opfordres kreditorerne til at forsøge at indgå en betalingsaftale med debitor, inden de går videre med retslige skridt. Hvis der ikke kan opnås en betalingsaftale, kan kreditor gå videre med retslige skridt.

Der kræves ikke tilladelse til at udføre inkassovirksomhed i Luxembourg. Det er dog vigtigt for kreditorer at gøre sig bekendt med retssystemet for at sikre, at deres handlinger er i overensstemmelse med loven.

Retssystemet i Luxembourg er baseret på civilret. Det betyder, at tvister afgøres ved domstolene snarere end gennem administrative organer. Kreditorerne med ubetalte, men ubestridte fordringer kan gå retligt frem ved at indgive et krav til den relevante domstol.

Der findes en summarisk retsproces for ubestridte fordringer i Luxembourg. Denne proces kaldes “procédure de référé” og er tænkt som et hurtigere og mindre omkostningstungt alternativ til den traditionelle retsproces. Den anvendes typisk til krav, der er på under 10 000 EUR.

Den traditionelle retsproces i Luxembourg omfatter flere trin, herunder indgivelse af et krav, forkyndelse af kravet for skyldneren og en høring for en dommer. Processens varighed kan variere afhængigt af sagens kompleksitet.

I Luxembourg er forældelsesfristen for fordringer fem år. Det betyder, at en kreditor skal anmelde et krav inden for fem år fra den dato, hvor gælden forfaldt til betaling.

Der findes alternative tvistbilæggelsesmekanismer, såsom mægling og voldgift, i Luxembourg. Disse muligheder kan være mindre omkostningsfulde og tidskrævende end at gå til domstolene.

Fuldbyrdelse af et krav i Luxembourg kan være en kompliceret proces. Hvis der findes et tvangsfuldbyrdelsesdokument, kan kreditor bruge det til at beslaglægge skyldnerens aktiver og inddrive gælden. Hvis skyldneren er insolvent, kan der indledes en insolvensbehandling.

Sammenfattende kan inkasso i Luxembourg være en kompleks proces, men hvis kreditor forstår det juridiske system og de tilgængelige muligheder, kan det hjælpe kreditorerne med at navigere i processen med succes. Det er vigtigt for kreditorer at gøre sig bekendt med retssystemet for at sikre, at deres handlinger er i overensstemmelse med loven, og også at være opmærksom på forældelsesfristen for fordringer, som er fem år. Der findes alternative tvistbilæggelsesmekanismer som f.eks. mægling og voldgift i Luxembourg, som kan være mindre omkostningsfulde og tidskrævende end at gå til domstolene. Hvis skyldneren er insolvent, kan der desuden indledes en insolvensbehandling.

Sådan fungerer international inddrivelse af gæld! (60 sek.)

Se, hvor nemt det er at komme i gang med din sag!

ODDCOLL

Oddcoll er en tjeneste for inddrivelse af gæld internationalt. Vi gør det letteres for virksomheder at få betalt fra deres kunder i udlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin