Inkasso i Letland

  • Inkasso i Letland​, der udføres lokalt.
  • Risikofri. Betal kun, hvis det lykkes for os.
  • 9,5 % provision.

  Bedømt 9,4 ud af 10 baseret på 70 anmeldelser på Kiyoh!  international debt collection in Finland

Inkasso, der udføres lokalt i Letland.

Har du kunder i Letland, som ikke betaler din faktura? Vi kan hurtigt og nemt hjælpe dig med inkasso i Letland. Læs videre for at se hvordan.

Tre nemme trin!

h

Start din sag mod din lettiske debitor ved at uploade din ubetalte faktura til vores inkassoplatform.

Vores lokale lettiske inkassobureau, IGK A.G., vil begynde at inddrive dine penge.

Så snart debitor har betalt, overføres pengene til dig.

Et par grunde til at vælge Oddcoll til inkasso i Letland.

N

Et lettisk inkassobureau, der arbejder på din sag på det sted, hvor debitor befinder sig.

N

Ekspert i de nationale lettiske regler om inkasso.

N

Taler det samme sprog som din debitor.

Hvordan vi kan hjælpe dig!

Oddcoll hjælper kreditorer som dig, der har debitorer i andre lande end dit eget. Vi ved, hvor svært det kan være at få en kunde i udlandet til at betale. Som kreditor i et andet land har du ingen indflydelse.

Vi har løst dette problem ved at skabe en inkassoplatform med de bedste lokale inkassobureauer og advokatfirmaer i hele verden. Det betyder, at når du opretter en sag hos os, vil et lokalt inkassobureau arbejde på din sag, uanset hvor i verden din debitor befinder sig.

For Letland betyder det, at vores lokale lettiske inkassobureau, IGK A.G., med stor erfaring i Letland, vil arbejde for dig.

Vores inkassobureau i Letland.

I Letland samarbejder vi med det lokale inkassofirma IGK A.G. De vil arbejde på din lettiske sag, så snart du har uploadet kravet på vores inkassoplatform.

– Kan du kort beskrive din virksomhed?

IGK startede sin virksomhed i 1990 og har siden da været aktiv inden for kreditstyringstjenester med tre hovedaktiviteter: kreditoplysninger (kreditvurdering, rapporter), inkasso og juridiske tjenester samt kreditforsikringsmægler.

– Kan du give os et overblik over inkassoprocessen i Letland / Hvilke foranstaltninger træffer du i den mindelige fase af inkassosager?

Når vi har modtaget en sag om inkasso i mindelighed, foretager vi først og fremmest et baggrundstjek af debitorvirksomheden og indsamler så mange oplysninger om virksomheden som muligt (registreringsoplysninger, negative oplysninger, kontaktoplysninger, relaterede virksomheder). Vi kontrollerer debitors officielle status, og vi fortsætter med at overvåge den under hele inkassoproceduren. Derefter sender vi et første kravbrev pr. post og e-mail til de ansvarlige personer, og vi tager en første telefonisk kontakt normalt efter højst 1-2 dage. Derefter fortsætter vi med telefonisk kontakt samt skriftlige påmindelser (via e-mail, beskeder, post), indtil gælden er inddrevet, eller der træffes beslutning om at tage sagen til næste (juridiske) fase. Vi aflægger også besøg på stedet, hvis det er nødvendigt, men mod et ekstra gebyr.

Når vi inddriver gælden i mindelighed, bruger vi IGK’s vigtigste styrke, som adskiller os fra et simpelt inkassoselskab (incasso), nemlig at vi informerer debitor om, at hans kreditgrænse i vores kreditvurderingssystem annulleres, medmindre han/hun træffer foranstaltninger til at dække gælden hurtigst muligt. IGK er et kreditvurderingsbureau, der leverer kreditoplysninger til størstedelen af verdens kreditforsikringsselskaber samt til banker og endelige kunder (virksomheder), så en registrering af en dårlig gæld og en annulleret kreditgrænse i vores system vil ikke gøre det muligt for debitor at fortsætte med at modtage varer eller tjenesteydelser på et udsat betalingsgrundlag. Hvis debitor ikke er helt konkurs, og hvis debitor ønsker at fortsætte med at drive forretning, er det derfor normalt vigtigt for debitor at løse gældsproblemet så hurtigt som muligt for at holde sin kredithistorie i god orden.

– Hvordan fungerer det i Letland, når man skal tage retslige skridt?

Der er flere typer retssager, som vi kan køre i Letland. Hvis gælden er på under 15 000 EUR, kan vi gå videre med de forenklede (hurtige) retsprocedurer til lavere omkostninger og med færre krav til den dokumentation, der skal forelægges til støtte for kravet. Hvis sagen er omstridt, eller hvis gældsbeløbet er højere end 15 000 EUR, kan vi anvende den almindelige retsprocedure. Derudover kan vi gå videre med konkursbegæringen til retten, hvis gældsbeløbet er 4268 EUR og derover (for SIA- og AS-retlige former, som er LTD og JSC).

– Hvis I tager retslige skridt i en sag, og I vinder i retten, kan de omkostninger til retslige skridt, som kunden har betalt for, så lægges til gælden?

Ja, nogle omkostninger kan opkræves hos debitor, f.eks. retsafgiftsgebyr, men også nogle sagsomkostninger. Det nøjagtige beløb fastsættes dog af retten i hver enkelt sag individuelt.

“Retlig” inkasso i Letland.

Nogle gange er det nødvendigt at anvende retslig inkasso i Litauen, når en skyldner ikke betaler sin gæld. Nedenfor følger en kort beskrivelse af strukturen i systemet for retslig inkasso i Letland.

Hvilken domstol i Letland er den rette at henvende sig til i tilfælde af juridisk inkasso?

I civile sager er distriktsdomstole (rajona tiesa) og bydomstole (pilsētas tiesa) normalt første instans. En sag mod en fysisk person skal indbringes for retten på det sted, hvor personen har bopæl. En sag mod en juridisk person skal anlægges ved den domstol, hvor den juridiske person har sit hjemsted.

Forældelsesfristen for krav, der udspringer af handelstransaktioner, er normalt tre år. Det betyder, at en kreditor skal indbringe et søgsmål for retten inden tre år fra den dato, hvor kravet er opstået.

Søgsmålet i din lettiske inkassosag skal sendes til den domstol i første instans, der har kompetence. Stævningen skal være skriftlig og indsendes med posten. Alle processkrifter skal indgives på lettisk.

Retsomkostningerne skal betales, før der indgives en retssag. Det drejer sig om et statsgebyr (valsts nodeva), et registreringsgebyr (kancelejas nodeva) og omkostninger, der er nødvendige for sagens behandling (ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi).

Proceduren for betalingspåbud i Letland.

I Letland findes der to forenklede retssagsmuligheder for retslig inkasso. (Det er alternative former for retssager til den almindelige civile retssag ved domstolene).

Den ubestridte tvangsfuldbyrdelse af forpligtelser (saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana,) og tvangsfuldbyrdelse af forpligtelser efter indkaldelse til retten (saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtība,)

Den, der er særlig relevant for tvister mellem to kommercielle parter, er fuldbyrdelsen af forpligtelser efter varsel. Der er ingen øvre kravgrænse for anvendelse af denne procedure.

En debitor har fjorten dage til at tage stilling til kreditorens krav. Hvis der gøres indsigelse mod kravet, afsluttes betalingspåbudsproceduren. En kreditor kan dog vælge at indbringe sagen for den almindelige civilretlige procedure. Hvis der ikke gøres indsigelse mod kravet inden for fristen, træffes der en afgørelse om tvangsfuldbyrdelse inden for syv dage. Det betyder, at kravet er retligt fastslået, og at kreditor har mulighed for at anmode om tvangsfuldbyrdelse. Dommerens afgørelse om fuldbyrdelse af den betalingsforpligtelse, der er angivet i anmodningen, får øjeblikkelig virkning.

Småkravsprocedure i Letland.

Der findes en anden variant af en forenklet procedure, som undertiden kan være velegnet til juridisk inkasso i Letland. Den vedrører tvister, hvor beløbet ikke overstiger 2 100 EUR. retsomkostningerne, som betales til retten, for denne procedure udgør 15 % af fordringens størrelse, men mindst ca. 71 EUR. Småkravsproceduren har nogle forenklede undtagelser i forhold til de almindelige retssager og er derfor enklere og hurtigere for en kreditor.

Fuldbyrdelse af retsafgørelser i Letland.

Dette kan siges at være det sidste skridt i den retslige gældsinddrivelse i Letland. Der er tale om situationer, hvor en kreditor har opnået en dom tidligere i den juridiske proces, men stadig venter på betaling fra sin lettiske debitor. Fuldbyrdelsen bliver så det sidste skridt, hvor de lettiske myndigheder med tvang overfører aktiver fra skyldneren til kreditor.

I Letland er retsbetjente (Zvērināti tiesu izpildītāji) ansvarlige for fuldbyrdelsen af retsafgørelser. De er fagfolk med en juridisk baggrund, der er ansat som statsansatte. De er tilknyttet en territorial domstol og udfører deres opgaver inden for domstolens kompetenceområde.

Vi kan hjælpe dig hurtigt og nemt med inkasso i Letland. Kom i gang i dag!

Se, hvor nemt det er at komme i gang med din sag!

ODDCOLL

Oddcoll er en tjeneste for inddrivelse af gæld internationalt. Vi gør det letteres for virksomheder at få betalt fra deres kunder i udlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin