Inkasso i Laos

  • Inkasso i Laos, der udføres af et lokalt inkassobureau.
  • Risikofri. Betal kun, hvis det lykkes for os.
  • 19,5 % provision.

  Bedømt 9,4 ud af 10 baseret på 70 anmeldelser på Kiyoh!  international debt collection in Finland

Har du ubetalte tilgodehavender fra kunder i Laos, som du har brug for hjælp til at inddrive?

Vi kan hjælpe dig med hurtig, effektiv og nem inkasso i Laos. Du kan være i gang på få minutter. Læs videre for at se hvordan!

Tre trin!

h

Upload dit krav mod din debitor i Laos til vores inkassoplatform.

Vores lokale inkassobureau i Laos vil starte inkassoprocessen.

Bliv betalt!

Nogle grunde til at bruge Oddcoll til at inddrive dine fordringer mod virksomheder i Laos.

N

Vi har en national inkassospecialist på stedet i Laos, hvor din debitor er placeret.

N

Som er ekspert i at få betaling fra debitorer specifikt i Laos.

N

Som taler det samme sprog som dine skyldnere.

Hvad er Oddcoll.

Oddcoll er en international inkassoplatform, der hjælper virksomheder, når de har kunder i udlandet, som ikke betaler deres fakturaer. Vi har lokale inkassobureauer og advokatfirmaer rundt om i verden, som altid vil håndtere dine inkassosager lokalt, hvor dine debitorer befinder sig. Dette maksimerer dine chancer for at blive betalt!

Vores lokale inkassobureau i Laos, som vil iværksætte inkassosager direkte på stedet:

Vi er glade for at kunne præsentere Upper Class Collections som vores inkassopartner i Laos. De vil straks indlede inkassovirksomhed i Laos, når du starter en sag.

Inkassoprocessen i Laos.

Nedenfor er en kort præsentation af, hvordan inkassoprocessen fungerer i Laos. Processen starter i den udenretslige fase, hvor et inkassobureau forsøger at få skyldneren til at betale, uden at kreditor behøver at indbringe sagen for retten. Til den juridiske inkassofase i Laos, hvor retten bruges til at inddrive gælden.

Gældsinddrivelse “uden for domstolene” i Laos.

Inkassoprocessen i Laos indledes, når en kreditor har et krav mod en debitor i Laos, og der iværksættes inkassovirksomhed.

Af hensyn til alle involverede parter er det første skridt at forsøge at få skyldneren til at betale uden at skulle indbringe kravet for retten. Dette sparer alle parter for tid, penge og hovedpine.

Inkassobureauet kontakter debitor og forsøger at overtale ham til at betale. Overtalelsen er baseret på, at inkassofirmaet gør det helt klart for debitor, at hvis han eller hun fortsat ikke betaler, kan sagen blive eskaleret til retten. Når disse trusler kommer fra et lokalt inkassobureau i samme land som debitor, er truslerne meget mere effektive.

Et inkassobureau har mange års erfaring med at håndtere skyldneren på dette stadium, og ved hjælp af overtalelse, forhandling og frem for alt fordelen ved at kunne optrappe sagen (med øgede omkostninger for skyldneren), har de fleste inkassosager i Laos tendens til at blive løst på dette stadium.

Retlig inkasso i Laos.

Den Demokratiske Folkerepublik Laos er en socialistisk stat, hvor Laos Revolutionære Folkeparti styrer som et enpartisystem.

Laos (Lao People’s Democratic Republic) blev grundlagt i 1975 og har arvet meget af det civilretlige system fra den tidligere franske kolonimagt. De oprindelige civilretlige love omfattede også laotisk sædvaneret. Retssystemet har siden udviklet sig og er nu en kombination af det grundlæggende civilretlige system, laotisk sædvaneret og påvirkninger fra det socialistiske retssystem.

Der er tre niveauer af domstole, nemlig retten i første instans, appelretten og højesteret.

A: Folkets Højesteret:
Folkets Højesteret er det højeste retsorgan i Laos og er ansvarlig for at afgøre sager, administrere folkedomstolernes organisation og føre tilsyn med det administrative arbejde i lokale domstole og militærdomstole. Den øverste folkedomstol fungerer som den højeste domstol i appelsager.

B: Folkets appelret:
Appelretterne er ansvarlige for at afgøre appelsager mod afgørelser truffet af folkedomstolene i første instans i provins- og bydomstole. De enkelte appeldomstolers territoriale kompetence i visse provinser og de enkelte appeldomstolers beliggenhed er fastlagt ved særlige bestemmelser.

C: Domstole i første instans:
Sager starter i første instans, og i Laos findes der to forskellige typer domstole. Det drejer sig om regionale domstole og distriktsdomstole. De regionale domstole behandler appelsager fra distriktsdomstolene og er første instans for lidt større inkassosager i Laos. Distriktsdomstolene er første instans for handelstvister, der vedrører mindre beløb.

Regionale domstole:
– Folkets bydomstole
– Provinsernes folkedomstole

Folkedomstolen i distriktet:
– Distriktets folkedomstole: Distriktets folkedomstole
– Kommunale folkedomstole

Ud over de ovennævnte domstole findes der også militærdomstole. Der findes dog ikke andre specialiserede domstole i Laos, men domstolene har forskellige afdelinger, der er specialiseret i bestemte juridiske spørgsmål.

Vi kan effektivt hjælpe dig med inkasso i Laos. Kom i gang i dag!

Se, hvor nemt det er at komme i gang med din sag!

ODDCOLL

Oddcoll er en tjeneste for inddrivelse af gæld internationalt. Vi gør det letteres for virksomheder at få betalt fra deres kunder i udlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin