Inkasso i Indien

  • Inkasso i Indien, der udføres lokalt.
  • Risikofri. Betal kun, hvis det lykkes for os.
  • 19,5 % provision.

  Bedømt 9,4 ud af 10 baseret på 70 anmeldelser på Kiyoh!  international debt collection in Finland

Effektiv inddrivelse af gæld mod dine erhvervskunder i Indien.

Vi kan hjælpe dig med hurtig og effektiv inkasso i Indien for dine indiske erhvervskunder. Læs videre for at se, hvor hurtigt og nemt du kan komme i gang med din indiske inkassosag.

Inkasso i tre nemme trin.

h

Upload din indiske gæld til vores inkassoplatform.

Vores indiske inkassobureau iværksætter inddrivelsesforanstaltninger direkte i Indien.

Bliv betalt!

Nogle af fordelene ved at bruge Oddcoll til inkasso i Indien.

N

Vi har et lokalt inkassobureau på stedet, som er specialister i at inddrive gæld fra specifikt indiske debitorer.

N

Du starter og administrerer dine sager supernemt online på vores inkassoplatform.

N

Risikofri inkasso, hvilket betyder, at du kun betaler, hvis vi får succes med din sag.

Det kan være meget frustrerende at inddrive gæld fra indiske kunder, når du befinder dig i et andet land.

Det er umuligt at lægge pres på din indiske debitor, og du kan føle dig magtesløs og i vildrede over, hvad du skal gøre i den situation.

Inkassovirksomhed skal iværksættes lokalt over for en debitor af et inkassobureau, der kender reglerne og kulturen i det land, hvor debitor befinder sig.

Derfor har vi hos Oddcoll skabt en international inkassoplatform, der forbinder de bedst fungerende inkassobureauer og advokatfirmaer i hele verden. Så når du har et problem med en ikke betalende indisk kunde, kan du sætte vores indiske inkassobureau i gang på få minutter.

Vores lokale inkassobureau i Indien, som direkte vil iværksætte inkassovirksomhed på stedet.

Vi er glade og stolte over at kunne præsentere vores lokale inkassopartner i Indien, Maxim Credit Management Services.

– Kan du kort beskrive din virksomhed?

Maxim Credit Management Services er et af Indiens mest velrenommerede og førende firmaer, der er specialiseret i indenlandske og internationale Business to Business (B2B)-inddrivelsestjenester, som tilbyder totalløsninger lige fra tidlig inkasso til juridiske tjenester, der dækker alle faser af inddrivelsescyklussen, dvs. mindelig forhandling, juridisk forhandling og retssager (retssager) til virksomheder med misligholdte konti i Indien. Vi har et højt kvalificeret team af interne advokater, der leverer en hurtig, fokuseret og brugbar løsning til vores kunder med høj succesrate. Vi arbejder på et “no win no fee”-grundlag med en rimelig provisionssats på det indsamlede beløb.

-Kan du give os et overblik over inkassoprocessen i Indien?

Når vi modtager en opgave til inkasso, går vi straks i gang med at inddrive pengene. Vi bruger en gennemprøvet kombination af brev- og telefonkommunikation, der er designet til at overtale debitor til at opfylde sin forpligtelse. Vores opfølgninger er konsekvente og uden forsinkelse. Vigtigst af alt holder vi vores kunder regelmæssigt opdateret om fremskridtene. Når debitorerne bliver stædige, og inddrivelse i mindelighed bliver vanskelig, anbefaler vi, at der indledes retslige skridt, og kun med klientens forudgående godkendelse påbegynder vi den juridiske inddrivelse. Vi arbejder på et “no win no fee”-grundlag med en rimelig provisionssats på det indsamlede beløb.

-Hvis I tager retslige skridt i en sag, og I vinder i retten, kan de omkostninger til retslige skridt, som kunden har betalt, så lægges til gælden?

Det er ikke obligatorisk at betale sagsomkostningerne, men er skønsmæssigt og afhænger af dommerens skøn, om disse omkostninger og renter skal medregnes i den endelige kendelse eller ej. Selv om vi, mens vi indgiver klagen i retten, anmoder dommeren om at pålægge skyldneren at betale sagsomkostningerne og renterne, er det dog dommerens endelige skøn, der gælder.

Retlig inkasso i Indien.

Indien har et meget gammelt retssystem og anvender et system af sædvaneret, som er nedarvet fra det retssystem, der blev etableret af tidligere kolonimagter og fyrstestater, samt en del praksis fra oldtiden og middelalderen. Men hovedsageligt er retssystemet en arv, som Indien modtog fra briterne efter mere end 200 års koloniherredømme.

Men selv om Indiens retssystem strækker sig flere hundrede år tilbage i tiden, er det moderne retssystem hovedsageligt formet af Indiens forfatning, som blev vedtaget, efter at Indien blev uafhængigt af det britiske styre i 1947.

Republikken Indien blev oprettet ved forfatningen. En republik bestående af en union af delstater med en føderal regering samt delstatsregeringer og unionsterritorier. Retsvæsenet har sine beføjelser i henhold til forfatningen.

Domstolene:

Domstolenes hierarki i civile sager, der involverer et krav mod et selskab i Indien, kan forenkles som følger.

– Indiens højesteret
– High Courts
– Dictrict Court
– Underdomstol.
– Principal Junior Civil Judge Court.
– Munsif Court.

I forfatningen er det fastsat, at højesteret og højesteret i hver stat skal være retsvæsenets øverste instans. De har kompetence til primært at afgøre tvister mellem Unionen og staten, mellem staten og staten, mellem staten og dens borgere og i nogle få begrænsede tilfælde appelsager, der opstår i forbindelse med private tvister, når de vedrører “væsentlige retsspørgsmål”.

Indiens højesteret er den højeste domstol for hele Indien, og højesteretterne i de enkelte delstater kaldes High Court (højesteret).

For civile sager (indiske inkassosager klassificeres som) ligger kompetencen og beføjelsen til at behandle sagen i henhold til den civile retsplejelov hos byretten, underafdelingsretten og distriktsdomstolen.

Så ved hvilken domstol indledes en sag om inddrivelse af en gæld i Indien? I de fleste stater i Indien begynder den oprindelige kompetence i civile sager ved underretterne, men der er flere variationer i den civile kompetence, da staterne har deres egne vedtægter for civile domstole, hvor kompetencen til at behandle en sag afhænger af det beløb, der er på spil. Svaret er derfor ganske enkelt, at det afhænger af den enkelte sag.

Har du brug for hjælp med inkasso i Indien? Vi kan hjælpe dig! Start en sag eller kontakt os i dag.

Se, hvor nemt det er at komme i gang med din sag!

ODDCOLL

Oddcoll er en tjeneste for inddrivelse af gæld internationalt. Vi gør det letteres for virksomheder at få betalt fra deres kunder i udlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin