Inkasso i Holland

Z

Inkasso udført lokalt i Holland

Z

Eksperter i hollandske betingelser, love og erhvervskulturer

Z
Betal kun for vellykket gældsinddrivelse, 9,5% i provision

Effektiv b2b inkasso. Spar Tid & Få Betaling. Kom i Gang på et øjeblik!

;

Oddcolls services for gældsinddrivelse i Holland!

Gældsinddrivelsestjenester skiller sig ud blandt de mest produktive og praktiske metoder til prioritering af en konto for afdrag og inddrivelse fra debitorer. Hvis du læser dette, er der en chance for, at du går igennem den samme situation og har brug for inkasso-tjenester i Holland. Hvis dette er tilfældet, er Oddcoll der altid for at gavne dig. Vi er meget kendt for vores tjenester i mange aspekter af inkasso, og du vil altid finde os nemme og mere effektive.

Vores professionelle lokale inddrivere, der opererer hvor debitoren er placeret, har rig og diversificeret erfaring på dette område og ved, hvordan man håndterer dine krav på den mest effektive måde. Vores inkasso-service er baseret på mottoet “Ingen inddrivelse – intet gebyr”, det vil sige, at vi kun opkræver en provision baseret på de penge, vi har inddrevet for dig.

Oplev fordelene ved at bruge Oddcoll

Inddriv dit hollandske krav!

Holland har en lang tradition for international handel og er et attraktivt land for mange virksomheder at sælge deres varer/tjenesteydelser på.

Men hvis du som en virksomhed står over for en situation, hvor din hollandske kunde ikke betaler sin faktura til tiden, hvad gør du så?

Når betalingspåmindelserne er blevet sendt, skal du have hjælp fra et hollandsk inkassobureau. En ekspert i betingelserne for inddrivelse af fordringer i Holland. Vores anerkendte partner er Hettema & van Bambost Juristen i Amsterdam og de vil påbegynde inddrivelsen af dit B2B-krav så snart du uploader den forfaldne faktura mod din hollandske debitor.

Den mindelige inkassofase i Holland:

Betalingskrav sendes til debitor og kommunikation gennemføres med det formål at opnå en ”frivillig” betaling. Debitoren gøres opmærksom på, at det hollandske inkassobureau kan indlede retssager i tilfælde af manglende betaling. Når et hollandsk inkassobureau truer med at anlægge sag, har det normalt en stor indvirkning på debitorens betalingsvilje.

Retlig gældsinddrivelse i Holland:

I Holland er der ingen specifik procedure for ubestridte krav, der er særligt velegnede til gældsinddrivelsesprocessen. Når en debitor undlader at betale sit krav, skal kreditorerne benytte den almindelige retssag. For krav på under 25.000 EUR, anvendes en proces med visse proceduremæssige forenklinger i forhold til den almindelige procedure. En enkelt dommer, i en underafdeling til distriktsretten, afgør disse sager.

Fuldbyrdelse:

Hvordan kommer du videre, hvis du har modtaget en dom fra en hollandsk domstol, men skyldneren stadig ikke betaler? Derefter skal du ansøge om fuldbyrdelse på fogdekontoret og give dem en “fogedkopi” af retsafgørelsen. Debitoren gives en kopi af dommen. Derefter begynder fuldbyrdelseshandlingerne mod debitor, hvis der ikke er foretaget nogen betaling. Det betyder, at fogeden kan tage skyldnerens aktiver i besiddelse.

Effektiv b2b inkasso. Spar Tid & Få Betaling. Kom i Gang på et øjeblik!