Inkasso i Filippinerne

  • Inkasso i Filippinerne, der udføres af et lokalt inkassobureau.
  • Risikofri. Betal kun, hvis det lykkes for os.
  • 19,5 % provision.

  Bedømt 9,4 ud af 10 baseret på 70 anmeldelser på Kiyoh!  international debt collection in Finland

Effektiv inkasso mod filippinske debitorer.

Har du brug for hjælp til inkasso i Filippinerne? Vi kan hurtigt, nemt og effektivt hjælpe dig med at få betaling fra virksomheder i Filippinerne. Læs videre for at se hvordan!

Tre nemme trin!

h

Opret en konto, og upload dit krav mod din filippinske debitor på vores inkassoplatform.

Handlingen foretages direkte i Filippinerne af vores lokale filippinske inkassobureau.

Når debitor betaler gælden, overføres pengene direkte til dig.

Nogle grunde til at bruge Oddcoll til inkasso i Filippinerne.

N

Din gæld bliver inddrevet lokalt direkte i Filippinerne af en national inkasso-ekspert.

N

Som kender den lokale kultur og de lokale regler, og som taler samme sprog som dine skyldnere.

N

Du håndterer dine sager hurtigt og nemt på vores inkassoplatform.

Hvordan kan oddcoll hjælpe mig effektivt med mine filippinske skyldnere?

Vi hjælper virksomheder med en international kundebase med at få betaling, uanset hvor deres kunder befinder sig.

Det sker gennem vores internationale inkassoplatform, hvor vi har samlet de bedste nationale inkassobureauer og advokatfirmaer i hele verden.

Det betyder, at en lokal ekspert altid arbejder på dine fordringer. Blot ved at oprette en konto og uploade dit krav sætter du vores udvalgte filippinske inkassobureau i gang med arbejdet.

Vores lokale inkassobureau i Filippinerne, som straks vil iværksætte inkassovirksomhed på stedet:

Vi er glade for at kunne præsentere Upper Class Collections som vores inkassopartner i Filippinerne. De vil straks indlede inkassovirksomhed i Filippinerne, når du starter en sag.

Inkassoprocessen i Filippinerne.

Inkassoprocessen i Filippinerne starter, når en faktura forfalder til betaling hos en filippinsk debitor. Inddrivelsesforsøgene begynder med påmindelser og overtalelse. I nogle tilfælde kan det blive nødvendigt med juridisk inkasso i Filippinerne, når en debitor modsætter sig betaling.

Udenretslig inkasso i Filippinerne.

Når et inkassobureau behandler sagen, er målet at få skyldneren til at betale uden at skulle eskalere sagen yderligere til domstolene i Filippinerne.

Dette sker i den såkaldte udenretslige inkassofase i Filippinerne.

For at inkassoforsøgene kan være effektive på dette stadium, er det nødvendigt at anvende et inkassobureau, der er lokalt beliggende i Filippinerne, hvor debitor har bopæl. Dette skyldes, at det på dette stadium gøres klart for debitor, at sagen kan blive optrappet til retslige skridt, hvis der ikke modtages betaling. En debitor bliver så intimideret og ønsker at undgå risikoen for at betale yderligere høje omkostninger. Men for at dette pres kan være effektivt, skal det komme fra en person i samme land som debitor. Så ved skyldneren, at det er alvor.

Overtalelse i denne fase af inkassoprocessen foregår ved hjælp af breve, telefonopkald, elektronisk og nogle gange fysisk. Ud over den ovennævnte trussel om retslige skridt fra et lokalt inkassobureau i Filippinerne er andre faktorer også vigtige for succes på dette stadium. Som f.eks. forhandlingsevner, kendskab til de lokale skikke osv.

Når et inkassobureau behandler sagen, er målet at få skyldneren til at betale uden at skulle eskalere sagen yderligere til domstolene i Filippinerne.

Dette sker i den såkaldte udenretslige inkassofase i Filippinerne.

For at inkassoforsøgene kan være effektive på dette stadium, er det nødvendigt at anvende et inkassobureau, der er lokalt beliggende i Filippinerne, hvor debitor har bopæl. Dette skyldes, at det på dette stadium gøres klart for debitor, at sagen kan blive optrappet til retslige skridt, hvis der ikke modtages betaling. En debitor bliver så intimideret og ønsker at undgå risikoen for at betale yderligere høje omkostninger. Men for at dette pres kan være effektivt, skal det komme fra en person i samme land som debitor. Så ved skyldneren, at det er alvor.

Overtalelse i denne fase af inkassoprocessen foregår ved hjælp af breve, telefonopkald, elektronisk og nogle gange fysisk. Ud over den ovennævnte trussel om retslige skridt fra et lokalt inkassobureau i Filippinerne er andre faktorer også vigtige for succes på dette stadium. Som f.eks. forhandlingsevner, kendskab til de lokale skikke osv.

Retlig inkasso i Filippinerne.

Det juridiske system.

Det filippinske retssystem er en blanding af forskellige retssystemer som f.eks. common law, romersk civilret og angloamerikansk common law. Civilretten finder anvendelse på områder som familieforhold, ejendom, arv, kontrakter og strafferet. Love og principper af common law-oprindelse er derimod tydelige på områder som procesret, selskabsret, beskatning, forsikring, arbejdsmarkedsforhold, bankvæsen og valutahandel. I nogle af de sydlige dele af øerne anvendes islamisk lov. Filippinernes blandede retssystem er et resultat af indvandringen af muslimske malajer i det 14. århundrede og den efterfølgende kolonisering af øerne af Spanien og USA.

 

Retssystemets struktur.

Filippinernes retssystem består af et hierarki af domstole med Højesteret som øverste domstol.

Højesteret har vidtrækkende beføjelser, kan omstøde politiske og administrative beslutninger og har mulighed for at udstede regler og love uden præcedens. Den fastsætter også procedureregler for lavere domstole, og dens medlemmer sidder i valgdomstole. Højesteret udøver appelkompetence over domme fra Court of Appeals og Court of Tax Appeals.

Under Højesteret er der tre niveauer af domstole:

– Court of Appeals (CA).
– Regionale domstole.
– Metropolitan og Municipal Trial Courts.

Court of Appeals behandler appelsager fra de regionale domstole. Det er den næsthøjeste domstol, og afgørelser truffet af denne domstol kan kun appelleres til Højesteret. Og da kun i forbindelse med retsspørgsmål, som Højesteret ønsker at behandle.

De regionale domstole er spredt ud over de retligt opdelte regioner i Filippinerne. Nogle af disse domstole er specialiseret til at behandle bestemte typer sager. For visse typer sager har disse domstole enekompetence. Det betyder, at folk går direkte til denne domstol for at få deres sag behandlet.

Under de regionale domstole ligger det første niveau, som er Metropolitan og Municipal Trial Courts. Disse ligger i byer og bygder i hele landet.

Ved siden af de almindelige retssystemer er der oprettet særlige domstole til behandling af specifikke sager. F.eks. Court of Tax Appe Appeals og Sandiganbayan. I nogle dele af landet er der oprettet shariadomstole. Desuden har Filippinerne en kollegial domstol til bekæmpelse af svig kaldet Sandiganbayan.

 

Så hvilken domstol er kompetent til at føre en civil inkassosag?

Hvis du har et civilretligt krav mod en debitor i Filippinerne … hvilken domstol er den rette at gå til?

Det afhænger en smule af sagens detaljer for at afgøre, hvilken instans der er første instans for juridisk inkasso i Filippinerne.

For de tilfælde, hvor en udenlandsk virksomhed har et kommercielt krav mod en debitor i Filippinerne:

Den regionale domstol er det rette forum at starte ved:
– Når det er uklart, hvor stort det omstridte krav er.
– Når det samlede beløb for kravet overstiger 200 000 P eller, hvis sagen behandles i hovedstadsregionen Manila, når kravet overstiger 400 000 P.

Metropolitan og Municipal Trial Courts er det rette forum at starte i så fald:
– Når det samlede beløb for kravet er mindre end 200 000 pesetas (400 000 pesetas i hovedstadsområdet Manila).

En appel fra Metropolitan og Municipal Trial Courts behandles af den regionale domstol som den næste instans.

 

Retsprocessen.

En kreditor anlægger et civilretligt søgsmål ved at indgive en stævning til den relevante domstol og betale retsafgifterne.

Retten udsteder derefter en stævning, hvori sagsøgte underrettes om den sag, der er anlagt mod ham eller hende. Hvis sagsøgte er et selskab, kan forkyndelsen ske for formanden, den administrerende partner, den administrerende direktør, selskabets sekretær, kassereren eller selskabets advokat.

Det filippinske retsvæsen fremmer aktivt mindelige forlig til løsning af civile tvister. Inden civile sager indbringes for retten, henvises de derfor til mægling, som udføres af akkrediterede mæglere fra det filippinske mæglingscenter.

Hvis mæglingen mislykkes, er der en ny chance for at nå frem til en mindelig løsning ved hjælp af tvistbilæggelse ved domstolene under vejledning af en dommer. Hvis mæglingen igen mislykkes, og retssagen fortsætter, indtil den civile sag er fuldt ud afgjort, kan der gøres et tredje forsøg på mægling på næste niveau, hvis sagen appelleres.

 

Hvordan fordeles omkostningerne ved en retssag mellem parterne?

Domstolene kan beslutte, at den ene part skal betale omkostningerne, eller at de skal deles. Omkostningerne beregnes i henhold til Højesterets retningslinjer. Omkostningerne tildeles normalt den part, der vinder sagen. Retten kan dog pålægge en af parterne at betale omkostningerne eller at dele omkostningerne, forudsat at de anførte grunde er gyldige og rimelige.

 

Fuldbyrdelse af fordringer i Filippinerne.

Som et sidste skridt i den juridiske inkassoproces i Filippinerne kan du være nødt til at søge bistand fra retten for at håndhæve dit krav.

Kort sagt betyder det, at du har gennemgået den juridiske proces i Filippinerne og har en dom eller et lignende fuldbyrdelsesdokument, der beviser, at skyldneren skylder dig penge. Debitors manglende betaling fortsætter imidlertid, selv efter at dommen er blevet afsagt. I så fald kan du henvende dig til retten i Filippinerne for at få hjælp til at overføre gælden fra skyldneren til dig selv.

Vi kan effektivt hjælpe dig med inkasso i Filippinerne. Kom i gang i dag!

Se, hvor nemt det er at komme i gang med din sag!

ODDCOLL

Oddcoll er en tjeneste for inddrivelse af gæld internationalt. Vi gør det letteres for virksomheder at få betalt fra deres kunder i udlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin