Inkasso i Europa

Effektiv gældsinddrivelse overfor virksomheder i hele Europa. For virksomheder med europæisk B2B-salg.

Z

Lokal dækning i 44 europæiske lande

Z

Betal kun for vellykket gældsinddrivelse, 9,5% i provision

Effektiv b2b inkasso. Spar Tid & Få Betaling. Kom i Gang på et øjeblik!

;

Inddriv dine forsinkede fakturaer mod kunder i hele Europa!

For virksomheder, der sælger deres produkter eller ydelser i udlandet, kan inddrivelse af europæiske krav være besværligt. Forskellige love, skikke og kulturer gør det til en næsten umulig opgave at løse fra et andet land. Hertil kommer, at gældsinddrivere har brug for nationale tilladelser til at gennemføre inddrivelsen.

Oddcoll er en platform, der forenkler gældsinddrivelse i Europa for kreditorer.

Gennem vores partnere (inkassobureauer og advokatfirmaer) sikrer vi en lokal tilstedeværelse i hele Europa.

Vi kan derfor levere førsteklasses europæiske gældsinddrivelsestjenester til vores kunder.

Oplev fordelene ved at bruge Oddcoll

Gældsinddrivelse i Europa – Et overblik

MINDELIG INKASSOFASE I EUROPA

Det første skridt i den europæiske inkassoproces er den “mindelige”-fase. Det betyder, at gældsinddriveren, uden at retsforfølge, forsøger at få debitor til at betale sin gæld. De opnår dette gennem inkassokrav, telefonopkald, trusler om at anlægge retssag osv.

Brug en inddriver (inkassobureau eller advokatfirma) beliggende i samme land som din skyldner!

Der er to grunde til det.

1 – Gældsinddrivere har brug for national tilladelse (i skyldnerens land) til at udføre inddrivelsesaktiviteter.
2 – Hvert land har forskelle i lovgivning, forretningsmetoder, kulturer, sprog osv.

GÆLDINDDRIVELSE VED DOMSTOL I EUROPA

Hvis skyldneren ikke betaler i den “mindelig”-fase, er næste skridt at indlede retssager. Dette er for at opnå juridisk anerkendelse af, at gælden rent faktisk eksisterer. Dette er en forudsætning for håndhævelse mod debitor senere i processen.

I mange lande er der en forenklet procedure for ubestridte krav, men det varierer fra land til land. Denne procedure er normalt enklere, hurtigere og billigere end almindelige retssager.

Retskreds (det land, hvor sagsøgeren skal anlægge sag i) Sagsanlæg skal normalt påbegyndes i det land, hvor debitor er placeret (der er undtagelser, når man også kan fortsætte lovligt i sit eget land).

EUROPÆISK RETSPROCES FOR GENNEMTVINGELSE

Hvis debitor stadig ikke betaler, på trods af domstolens afgørelse, skal kreditoren søge om fuldbyrdelse. Dette skal gøres i det land, hvor skyldneren har aktiver. En dom fra det samme land som hvor fuldbyrdelsesproceduren finder sted, er påkrævet. (Det er nogle gange muligt at gennemtvinge en dom fra et andet land. Dette kræver “Anerkendelse” af dommen i det land, hvor den skal håndhæves.)

Effektiv b2b inkasso. Spar Tid & Få Betaling. Kom i Gang på et øjeblik!

Gælder for alle vores partnere:

- Juridisk autorisation til at inddrive gæld i deres lande.
- B2B-inddrivelsesspecialister.
- Kommunikerer på engelsk.
- Eksperter i deres nationale lovgivning om gældsinddrivelse.

WordPress Image Lightbox Plugin