Inkasso i Belgien

Oddcoll er en platform med håndplukkede inkassobureauer og advokatfirmaer i 44 europæiske lande, hvilket gør det muligt for internationalt orienterede virksomheder at inddrive deres ubetalte fakturaer med lethed.

 

  Inkasso udført lokalt i Belgien.

  Eksperter i belgiske forhold, love og erhvervskulturer.

Læs mere!

Inddrivelse af gæld i Belgien for maksimeret resultat.

Gør du forretning i Belgien? Som følge heraf har du sandsynligvis på et tidspunkt oplevet ikke at blive betalt af din belgiske kunde.

Lovgivning og regler der er unikke for Belgien, regulerer hele inddrivelsesprocessen. Derfor skal du bruge et belgisk inkassobureau for at få din debitor til at betale.

Når du uploader din faktura til Oddcoll, begynder vores lokale partner (et erfarent belgisk inkassobureau) at inddrive dit krav. Vores belgiske partner er inkassovirksomheden VP Consulting.

Mindelig gældsinddrivelse i Belgien.

Inkassobureauet træffer foranstaltninger for at opnå en frivillig betaling fra debitor. For eksempel sendes et rykkerbrev til debitor. Rykkerbrevet er en forudsætning for at bruge betalingsordren senere i processen.

Retlig gældsinddrivelse i Belgien.

Der er en særlig procedure for betalingsordrer til rådighed i Belgien i forbindelse med retlig gældsproces. Denne procedure gælder for krav på højst 1860 Euro. Når ansøgningen om betalingsordrer er foretaget, og hvis den opfylder alle kriterier, kan retten opfylde ansøgningen. Dette giver betalingsordren den samme virkning som en standardafgørelse. Retten giver skyldneren betalingsordren, og han kan rette en indsigelse mod den. Hvis han gør det, indkalder retten parterne til et retsmøde. For fordringer på over 1860 euro skal en kreditor anvende den sædvanlige retsproces i Belgien. Kreditoren skal derefter fremstå personligt eller ved fuldmagt ved den belgiske domstol.

Fuldbyrdelse.

Som et sidste skridt i den belgiske inkassoproces kan gennemtvingelsen blive nødvendigt for at “tvinge” en debitor til at betale. En forudsætning indebærer, at kreditor har en fuldbyrdelsesordre med bevis for eksistensen af kravet (en betalingsordre skal træde i kraft, inden den bliver eksigibel). Endeligt gives skyldneren fuldbyrdelsestitlen, og han får en sidste chance for at betale kravet frivilligt. Derefter kan gennemtvingelsen finde sted.

Lær mere om hvordan tjenesten virker og hvordan du kommer i gang.

Gælder for alle vores partnere:

- Juridisk autorisation til at inddrive gæld i deres lande.
- B2B-inddrivelsesspecialister.
- Kommunikerer på engelsk.
- Eksperter i deres nationale lovgivning om gældsinddrivelse.