Internationale inkassolove, en vejledning om hvilke love der gælder

Internationale inkassolove Hvilke love og regler gælder for grænseoverskridende inkasso? Det vil sige, når en kreditor og en debitor befinder sig i to forskellige lande. Det hurtige svar er… Der findes ingen internationale love om inkasso. Så hvilke regler...
WordPress Image Lightbox Plugin