Betalingspåmindelser for sene betalinger

Når en kunde ikke har betalt en forfalden faktura, er det næste skridt i indhentningsprocessen ofte at sende kunden en betalingspåmindelse.

Hvornår sender man en betalingspåmindelse?

En betalingspåmindelse bør sendes ud et par hverdage efter at betalingsfristen er overskredet. Hvis påmindelsen sendes med det samme efter betalingsfristen, kan det forårsage unødig irritation og administrativt arbejde hvis betalingen allerede er på vej.

Hvis man venter for længe, kan det dog give indtryk af man, til en vis grad, accepterer sene betalinger og at man ikke har velfungerende procedurer for sin betalingsadministration.

Hvor mange betalingspåmindelser bør man sende?

Normalt bør kreditorer ikke sende mere end én betalingspåmindelse for hver sen betaling. Mere end en, maksimalt to, underminerer alvoren af påmindelserne.

Nogle kreditorer vælger også at sende to påmindelser. Den første kan være blid og venlig, mens den anden strengt informerer skyldneren om konsekvenserne hvis der ikke betales.

Hvad kan / bør en betalingspåmindelse indeholde?

  • Information om at betalingsfristen er overskredet og at betaling ikke er modtaget, (med reference til fakturanummer og fakturadato.)
  • En ny endelig betalingsfrist.
  • Renter for sen betaling
  • Påmindelsesgebyr
  • Konsekvenser hvis der ikke betales (f.eks. gældsinddrivelse eller juridiske konsekvenser)

Hvis kunden stadig ikke betaler?

I sådanne sager bør man forstærke indsatsen over for skyldneren ved at sende sagen videre til gældsinddrivelse eller ved at søge juridisk hjælp.

Flere påmindelser hjælper ikke når dette punkt er nået, og en forstærket indsats viser kunden at man mener det alvorligt. Dette får kunden til at prioritere fakturaen, og chancen for at modtage betaling bliver markant forhøjet. Derudover er en professional gældsinddriver ekspert i, hvordan man får kunden til at betale.

ODDCOLL

Oddcoll er en tjeneste for inddrivelse af gæld internationalt. Vi gør det letteres for virksomheder at få betalt fra deres kunder i udlandet.

RELATED ARTICLE  Internationale inkassolove, en vejledning om hvilke love der gælder
WordPress Image Lightbox Plugin