Vymáhání pohledávek v Moldavsku

Rychlé a efektivní vymáhání zahraničních pohledávek!

  Hodnoceno skóre 9,3 z 10 na základě 91 recenzí na Kiyoh!  international debt collection in Finland

Pomohli jsme již více než 2 030 společnostem dostat zaplaceno od svých klientů v zahraničí!

Shánění plateb od zákazníků v zahraničí může být neuvěřitelně frustrující.

S mezinárodní platformou Oddcoll pro vymáhání pohledávek však můžete získat pomoc snadno a rychle.

Jedním dotykem získáte přístup k nejlepším místním inkasním agenturám a právním kancelářím po celém světě.

Nahrajte svůj případ do 1 minuty a náš specialista na vymáhání domácích pohledávek v zemi dlužníka začne okamžitě vymáhat váš případ.

O vymáhání pohledávek v Moldavsku.

Vymáhání dluhů v Moldavsku může být složitý proces, ale znalost právního systému a různých možností, které mají věřitelé k dispozici, může pomoci zajistit úspěšný výsledek.

Prvním krokem v procesu vymáhání dluhů v Moldavsku je mimosoudní fáze, během níž se věřitel snaží s dlužníkem vyjednat splátkový plán nebo vyrovnání. Pokud jsou tyto pokusy neúspěšné, může věřitel přistoupit k soudnímu řízení.

Stojí za zmínku, že k provádění činností spojených s vymáháním pohledávek není v Moldavsku zapotřebí povolení. Je však důležité, aby se věřitelé seznámili s právním systémem a příslušnými zákony a předpisy, a zajistili tak jejich dodržování.

Moldavský právní systém je založen na systému občanského práva, což znamená, že spory se řeší výkladem zákonů a předpisů. Věřitelé by se měli seznámit s občanským soudním řádem, který popisuje právní proces řešení sporů.

Pokud má věřitel nezaplacenou, ale nespornou pohledávku, může postupovat zákonným způsobem, a to podáním žaloby u příslušného soudu. Pro nesporné pohledávky je k dispozici zkrácené soudní řízení, které umožňuje rychlejší vyřešení sporu. Tento proces zahrnuje předložení písemných dokumentů a nevyžaduje soudní jednání.

Pokud je nárok sporný, soudní proces zahrnuje slyšení a předložení důkazů. Je důležité, aby byli věřitelé připraveni a měli jasnou představu o platných zákonech a předpisech.

Promlčecí lhůta pro pohledávky v Moldavsku činí 3 roky od data vzniku pohledávky. Je důležité, aby si věřitelé byli této lhůty vědomi a aby v této lhůtě podnikli kroky.

V Moldavsku jsou rovněž k dispozici alternativní mechanismy řešení sporů, jako je mediace a rozhodčí řízení. Tyto metody mohou být rychlejší a méně nákladné než tradiční soudní řízení a mohou být dobrou volbou pro řešení sporů.

Jakmile je pohledávka vyřešena ve prospěch věřitele, je dalším krokem vymáhání pohledávky. To lze provést získáním exekučního příkazu, který věřiteli umožňuje zabavit majetek dlužníka za účelem uspokojení pohledávky.

V případě, že je dlužník v úpadku, mohou se věřitelé domáhat nápravy prostřednictvím insolvenčního řízení. Tento proces zahrnuje likvidaci majetku dlužníka a rozdělení výtěžku mezi věřitele. Je důležité, aby se věřitelé seznámili s platnými zákony a předpisy a aby vyhledali radu právního odborníka.

Celkově může být vymáhání pohledávek v Moldavsku složitým procesem, ale pochopením právního systému a různých dostupných možností mohou věřitelé zvýšit své šance na úspěch. Je důležité znát příslušné zákony a předpisy a v případě potřeby vyhledat radu právního profesionála.

Takto funguje mezinárodní vymáhání pohledávek! (60 s)

Podívejte se, jak snadné je začít s vaším případem!

ODDCOLL

Oddcoll je služba pro mezinárodní vymáhání pohledávek.
Usnadňujeme společnostem získat peníze od jejich zákazníků v zahraničí.
WordPress Image Lightbox Plugin