Vymáhání pohledávek v Lucembursku

Rychlé a efektivní vymáhání zahraničních pohledávek!

  Hodnoceno skóre 9,3 z 10 na základě 91 recenzí na Kiyoh!  international debt collection in Finland

Pomohli jsme již více než 2 030 společnostem dostat zaplaceno od svých klientů v zahraničí!

Shánění plateb od zákazníků v zahraničí může být neuvěřitelně frustrující.

S mezinárodní platformou Oddcoll pro vymáhání pohledávek však můžete získat pomoc snadno a rychle.

Jedním dotykem získáte přístup k nejlepším místním inkasním agenturám a právním kancelářím po celém světě.

Nahrajte svůj případ do 1 minuty a náš specialista na vymáhání domácích pohledávek v zemi dlužníka začne okamžitě vymáhat váš případ.

O vymáhání pohledávek v Lucembursku.

Vymáhání dluhů v Lucembursku může být složitý proces, ale znalost právního systému a dostupných možností může věřitelům pomoci úspěšně projít celým procesem.

Prvním krokem v procesu vymáhání dluhů v Lucembursku je mimosoudní fáze. V této fázi se věřitelům doporučuje, aby se pokusili dosáhnout s dlužníkem dohody o platbě dříve, než přistoupí k soudnímu řízení. Pokud se nepodaří dosáhnout dohody o platbě, může věřitel přistoupit k soudnímu řízení.

K provádění činností spojených s vymáháním pohledávek v Lucembursku není třeba povolení. Je však důležité, aby se věřitelé seznámili s právním systémem a zajistili, že jejich činnost bude v souladu s právními předpisy.

Právní systém v Lucembursku je založen na občanském právu. To znamená, že spory jsou řešeny prostřednictvím soudů, nikoli prostřednictvím správních orgánů. Věřitelé s nezaplacenými, ale nespornými pohledávkami mohou postupovat legálně tak, že podají žalobu u příslušného soudu.

V Lucembursku existuje zkrácené soudní řízení pro nesporné pohledávky. Tento proces se nazývá “procédure de référé” a má být rychlejší a méně nákladnou alternativou k tradičnímu soudnímu řízení. Obvykle se používá pro pohledávky, které jsou nižší než 10 000 EUR.

Tradiční soudní proces v Lucembursku zahrnuje několik kroků, včetně podání žaloby, doručení žaloby dlužníkovi a slyšení před soudcem. Délka procesu se může lišit v závislosti na složitosti případu.

V Lucembursku je promlčecí lhůta pro pohledávky pět let. To znamená, že věřitel musí podat žalobu do pěti let ode dne, kdy se dluh stal splatným.

V Lucembursku jsou k dispozici alternativní mechanismy řešení sporů, jako je mediace a rozhodčí řízení. Tyto možnosti mohou být méně nákladné a časově náročné než soudní řízení.

Vymáhání pohledávky v Lucembursku může být složitý proces. Pokud existuje exekuční titul, může jej věřitel použít k zabavení majetku dlužníka a vymáhání pohledávky. Pokud je dlužník v platební neschopnosti, může být zahájeno insolvenční řízení.

Lze shrnout, že vymáhání dluhů v Lucembursku může být složitý proces, ale znalost právního systému a dostupných možností může věřitelům pomoci úspěšně se v tomto procesu orientovat. Je důležité, aby se věřitelé seznámili s právním systémem, aby zajistili, že jejich kroky budou v souladu s právem, a také aby si byli vědomi promlčecí lhůty pro pohledávky, která činí pět let. V Lucembursku jsou k dispozici alternativní mechanismy řešení sporů, jako je mediace a rozhodčí řízení, které mohou být méně nákladné a časově náročné než soudní řízení. Navíc, pokud je dlužník v úpadku, lze zahájit insolvenční řízení.

Takto funguje mezinárodní vymáhání pohledávek! (60 s)

Podívejte se, jak snadné je začít s vaším případem!

ODDCOLL

Oddcoll je služba pro mezinárodní vymáhání pohledávek.
Usnadňujeme společnostem získat peníze od jejich zákazníků v zahraničí.
WordPress Image Lightbox Plugin