Vymáhání pohledávek v Laosu

  • Bez rizika. Platíte pouze v případě úspěchu.
  • 19,5 % provize.
  • Vymáhání pohledávek v Laosu, které provádí místní inkasní agentura.

  Hodnoceno skóre 9,4 z 10 na základě 72 recenzí na Kiyoh!  international debt collection in Finland

Máte nezaplacené pohledávky za zákazníky v Laosu, s jejichž vymáháním potřebujete pomoci?

Pomůžeme vám s rychlým, efektivním a snadným vymáháním pohledávek v Laosu. Vymáhání můžete zahájit během několika minut. Přečtěte si, jak na to!

Tři kroky!

h

Nahrajte svou pohledávku za dlužníkem v Laosu do naší platformy pro vymáhání pohledávek.

Naše místní inkasní agentura v Laosu zahájí proces vymáhání.

Získejte zaplaceno!

Několik důvodů, proč využít Oddcoll k vymáhání pohledávek vůči společnostem v Laosu.

N

Máme národního specialistu na vymáhání pohledávek na místě v Laosu, kde se váš dlužník nachází.

N

Který je odborníkem na získávání plateb od dlužníků konkrétně v Laosu.

N

Který hovoří stejným jazykem jako vaši dlužníci.

Co je Oddcoll.

Oddcoll je mezinárodní platforma pro vymáhání pohledávek, která pomáhá společnostem, když mají zákazníky v zahraničí, kteří neplatí své faktury. Po celém světě máme místní inkasní agentury a advokátní kanceláře, které vždy řeší vaše případy vymáhání pohledávek na místě, kde se vaši dlužníci nacházejí. Tím se maximalizují vaše šance na zaplacení!

Naše místní inkasní agentura v Laosu, která přímo na místě zahájí inkasní kroky:

S potěšením vám představujeme společnost Upper Class Collections jako našeho partnera pro vymáhání pohledávek v Laosu. Ta okamžitě zahájí inkasní akce v Laosu, jakmile zahájíte případ.

Proces vymáhání pohledávek v Laosu.

Níže je stručně představen proces vymáhání pohledávek v Laosu. Proces začíná v mimosoudní fázi, kdy se agentura pro vymáhání pohledávek snaží dlužníka přimět k zaplacení, aniž by věřitel musel případ předložit soudu. K právní fázi vymáhání dluhu v Laosu, kdy se k vymáhání dluhu využívá soud.

Vymáhání dluhů “mimosoudní cestou” v Laosu.

Proces vymáhání dluhu v Laosu je zahájen, když má věřitel pohledávku vůči dlužníkovi v Laosu a je zahájeno vymáhání.

Ve prospěch všech zúčastněných stran je prvním krokem snaha přimět dlužníka k zaplacení, aniž by bylo nutné pohledávku řešit soudní cestou. To všem stranám ušetří čas, peníze a bolesti hlavy.

Inkasní agentura kontaktuje dlužníka a snaží se ho přesvědčit, aby zaplatil. Přesvědčování spočívá v tom, že exekutor dá dlužníkovi zcela jasně najevo, že pokud nebude nadále platit, může být případ předán soudu. Pokud tyto hrozby přicházejí od místní agentury pro vymáhání pohledávek ve stejné zemi jako dlužník, jsou mnohem účinnější.

Inkasní agentura má s jednáním s dlužníkem v této fázi dlouholeté zkušenosti a s pomocí přesvědčování, vyjednávání a především s výhodou možnosti eskalace případu (se zvýšenými náklady pro dlužníka) bývá většina případů vymáhání dluhů v Laosu v této fázi vyřešena.

Soudní vymáhání dluhů v Laosu.

Laoská lidově demokratická republika je socialistický stát, kde vládne Laoská lidová revoluční strana jako systém jedné strany.

Laos (Laoská lidově demokratická republika) vznikl v roce 1975 a zdědil velkou část občanskoprávního systému bývalé francouzské koloniální mocnosti. Původní občanské zákoníky zahrnovaly také laoské zvykové právo. Právní systém se od té doby vyvíjel a nyní je kombinací základního systému občanského práva, laoského zvykového práva a vlivů socialistického právního systému.

Existují tři stupně soudů, a to soud prvního stupně, odvolací soud a nejvyšší soud.

A: Nejvyšší lidový soud:
Nejvyšší lidový soud je nejvyšším soudním orgánem v Laosu a je odpovědný za rozhodování případů, správu organizace lidových soudů a dohled nad správní činností místních soudů a vojenských soudů. Nejvyšší lidový soud působí jako nejvyšší odvolací soud.

B: Odvolací lidový soud:
Odvolací soudy jsou odpovědné za rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím lidových soudů v prvním stupni u provinčních a městských soudů. Územní působnost každého odvolacího soudu v určitých provinciích a umístění každého odvolacího soudu určují zvláštní předpisy.

C: Soudy prvního stupně:
Případy začínají v prvním stupni a v Laosu existují dva různé typy soudů. Jsou to krajské soudy a okresní soudy. Krajské soudy projednávají odvolání od okresních soudů a jsou první instancí pro poněkud rozsáhlejší sbírky případů v Laosu. Okresní soudy jsou první instancí pro obchodní spory týkající se menších částek.

Krajské soudy:
– Lidové městské soudy
– Provinční lidové soudy

Okresní lidový soud:
– Okresní lidové soudy
– Městské lidové soudy

Kromě výše uvedených soudů existují také vojenské soudy. V Laosu však neexistují žádné další specializované soudy, ale soudy mají různá oddělení specializovaná na určité právní otázky.

 

Můžeme vám účinně pomoci s vymáháním dluhů v Laosu. Začněte ještě dnes!

Podívejte se, jak snadné je začít s vaším případem!

ODDCOLL

Oddcoll je služba pro mezinárodní vymáhání pohledávek.
Usnadňujeme společnostem získat peníze od jejich zákazníků v zahraničí.
WordPress Image Lightbox Plugin