Vymáhání pohledávek v Chorvatsku

Rychlé a efektivní vymáhání zahraničních pohledávek!

  Hodnoceno skóre 9,3 z 10 na základě 91 recenzí na Kiyoh!  international debt collection in Finland

Pomohli jsme již více než 2 030 společnostem dostat zaplaceno od svých klientů v zahraničí!

Shánění plateb od zákazníků v zahraničí může být neuvěřitelně frustrující.

S mezinárodní platformou Oddcoll pro vymáhání pohledávek však můžete získat pomoc snadno a rychle.

Jedním dotykem získáte přístup k nejlepším místním inkasním agenturám a právním kancelářím po celém světě.

Nahrajte svůj případ do 1 minuty a náš specialista na vymáhání domácích pohledávek v zemi dlužníka začne okamžitě vymáhat váš případ.

O vymáhání pohledávek v Chorvatsku.

Vymáhání pohledávek v Chorvatsku může být složitý proces, v němž mají věřitelé k dispozici jak mimosoudní, tak soudní možnosti. V tomto článku vám poskytneme přehled o procesu vymáhání pohledávek v Chorvatsku, včetně potřebných povolení, právního systému a mechanismů alternativního řešení sporů.

Prvním krokem v procesu vymáhání pohledávek v Chorvatsku je mimosoudní fáze. V této fázi se věřitelům doporučuje, aby se pokusili dosáhnout s dlužníkem dohody prostřednictvím jednání nebo mediace. Pokud se nepodaří dosáhnout dohody, mohou věřitelé přistoupit k soudnímu řízení.

K provádění inkasní činnosti v Chorvatsku je zapotřebí povolení. Toto povolení vydává ministerstvo spravedlnosti a platí pět let. Je důležité poznamenat, že o toto povolení mohou žádat pouze právnické osoby, jako jsou společnosti a advokátní kanceláře.

Chorvatsko má občanskoprávní systém, což znamená, že spory se řeší prostřednictvím soudů. Věřitelé mohou podat žalobu u soudu, pokud je dluh nezaplacený a nesporný. Soudní řízení v Chorvatsku může být zdlouhavé a obě strany mají k dispozici několik stupňů odvolání.

Při právním postupu věřitele s nezaplacenou pohledávkou je důležité znát promlčecí lhůty pohledávek v Chorvatsku. Tyto lhůty se liší v závislosti na typu pohledávky, ale obecně se pohybují od 3 do 15 let.

V Chorvatsku jsou k dispozici také alternativní mechanismy řešení sporů, jako je rozhodčí řízení a mediace. Tyto možnosti mohou poskytnout rychlejší a méně nákladný způsob řešení sporů než soudní řízení.

Pokud je žaloba úspěšná, je nutné zajistit výkon rozhodnutí, aby dlužník dluh zaplatil. Pokud existuje exekuční titul, může věřitel podniknout kroky k zabavení majetku dlužníka, například jeho bankovního účtu nebo nemovitosti.

Pokud je dlužník v platební neschopnosti, lze v Chorvatsku zahájit insolvenční řízení. Během tohoto řízení je majetek dlužníka zpeněžen za účelem vyplacení věřitelů. Je důležité si uvědomit, že pořadí pohledávek během insolvenčního řízení určuje chorvatské právo.

Závěrem lze říci, že vymáhání pohledávek v Chorvatsku může být složitý proces, který vyžaduje důkladnou znalost právního systému a dostupných možností řešení sporů. Věřitelé by měli znát potřebná povolení, promlčecí lhůty pohledávek a dostupné alternativní mechanismy řešení sporů. Insolvenční řízení může být zahájeno také v případě, že dlužník není schopen splácet své dluhy.

Takto funguje mezinárodní vymáhání pohledávek! (60 s)

Podívejte se, jak snadné je začít s vaším případem!

ODDCOLL

Oddcoll je služba pro mezinárodní vymáhání pohledávek.
Usnadňujeme společnostem získat peníze od jejich zákazníků v zahraničí.
WordPress Image Lightbox Plugin