Vymáhání pohledávek v Bangladéši

  • Bez rizika. Platíte pouze v případě úspěchu.
  • 19,5 % provize.
  • Vymáhání pohledávek v Bangladéši, které provádí místní inkasní agentura.

  Hodnoceno skóre 9,4 z 10 na základě 72 recenzí na Kiyoh!  international debt collection in Finland

Vymáhání pohledávek od firem v Bangladéši.

Máte nesplacené dluhy od firem v Bangladéši? Pomůžeme vám s rychlým a efektivním vymáháním pohledávek v Bangladéši. Přečtěte si, jak na to.

Několik jednoduchých kroků pro vymáhání dluhů v Bangladéši.

h

Krok 1. Vytvořte si účet a nahrajte pohledávku za bangladéšským dlužníkem na naši platformu pro vymáhání pohledávek.

Krok 2. Naše místní agentura pro vymáhání pohledávek v Bangladéši začne pracovat na místě, kde se váš dlužník nachází.

Krok 3. Jakmile dlužník provede platbu, peníze jsou převedeny k vám.

Několik důvodů, proč využít Oddcoll k vymáhání pohledávek v Bangladéši.

N

Národní odborníci na vymáhání pohledávek na místě v Bangladéši, kteří provádějí práci.

N

Kteří hovoří stejným jazykem jako váš dlužník.

N

Kteří jsou specialisté na pravidla a proces vymáhání specifický pro Bangladéš.

Náš přístup, který vám usnadní získat zaplaceno od vašich dlužníků v Bangladéši.

Vymáhání pohledávek od dlužníků v jiných zemích může být frustrující. Určitě znáte ten pocit beznaděje, když zahraniční zákazník nezaplatí. Platformy Oddcolls pro mezinárodní vymáhání pohledávek byly vytvořeny speciálně s cílem pomoci mezinárodním věřitelům s jejich potřebami v oblasti vymáhání pohledávek.

Veškeré vymáhání pohledávek a procesní jurisdikce jsou v každé zemi upraveny vnitrostátně a je to země, ve které se dlužník nachází, jejíž pravidla platí. To znamená, že v každém jednotlivém případě musíte také vyhledat pomoc odborníka v zemi, kde se nachází váš dlužník.

Jsme mezinárodní platforma pro vymáhání pohledávek, která sdružuje nejlepší národní advokátní kanceláře a agentury pro vymáhání pohledávek z celého světa. Jakmile tedy zahájíte případ, naše agentura pro vymáhání pohledávek v Bangladéši začne okamžitě pracovat pro vás.

Naše místní agentura pro vymáhání pohledávek se sídlem v Bangladéši, která přímo na místě zahájí vymáhací akce.

S potěšením vám představujeme společnost Maxim Credit Management Services jako našeho partnera pro vymáhání pohledávek v Bangladéši. Ta okamžitě zahájí inkasní akce v Bangladéši, jakmile zahájíte případ.

Proces vymáhání pohledávek v Bangladéši.

Proces vymáhání pohledávek v Bangladéši začíná, když je faktura vůči bangladéšskému dlužníkovi splatná a nezaplacená. Pokusy o vymáhání dluhu jsou iniciovány prostřednictvím kontaktů a upomínek. Někdy je k vymožení platby potřeba podniknout právní kroky. V některých případech je také zahájeno insolvenční řízení z důvodu neschopnosti dlužníka platit. Pokud je dlužník jednoduše v platební neschopnosti a má příliš mnoho dluhů.

Mimosoudní vymáhání pohledávek v Bangladéši.

Jak bylo uvedeno výše, proces vymáhání dluhů zahajuje inkasní agentura, která vyvíjí na dlužníka nátlak prostřednictvím tvrdého vyjednávání a přesvědčování. Cílem je přimět dlužníka, aby zaplatil “dobrovolně”, aniž by se musel obrátit na soud.

Místní agentura pro vymáhání pohledávek v Bangladéši má možnost “pohrozit” dlužníkovi soudním řízením, pokud nesplní požadavky na zaplacení. Pokud tuto “hrozbu” vysloví exekutor sídlící v Bangladéši, je oprávněně vnímána jako mnohem hmatatelnější hrozba, kterou lze vymáhat. To má nesmírně pozitivní vliv na ochotu dlužníka platit.

Naše inkasní agentura v Bangladéši má dlouholeté zkušenosti s jednáním s dlužníky v Bangladéši a přesně ví, jaká přesvědčovací tlačítka zmáčknout, aby dlužník zaplatil.

Soudní vymáhání pohledávek v Bangladéši.

Právní systém.

Bangladéš je jurisdikcí založenou na zvykovém právu již od dob koloniální britské nadvlády. Od získání nezávislosti v roce 1971 je hlavní formou legislativy zákonná legislativa schvalovaná bangladéšským parlamentem. Mnoho základních zákonů v Bangladéši, jako jsou občanské a trestní procesní předpisy, smluvní právo a právo obchodních společností, je však ovlivněno anglickým zvykovým právem.

 

Struktura soudnictví v Bangladéši.

Na vrcholu soudní hierarchie v Bangladéši stojí Nejvyšší soud Bangladéše. Ten se skládá ze dvou různých oddělení, oddělení Nejvyššího soudu a odvolacího oddělení. Odvolací divize je posledním odvolacím soudem v Bangladéši. Projednává odvolání proti rozsudkům divize Vrchního soudu. High Court Division má pravomoc projednávat odvolání a přezkumy od soudů nižších instancí a také prosazovat základní práva.

Pod Vrchním soudem je řada civilních soudů s následující hierarchií v sestupném pořadí:

– Okresní soud: je příslušný k projednávání odvolání od nižších soudů, pokud je hodnota sporu nižší než 5 000 000. V případě vyšších částek se odvolání podávají k oddělení Vrchního soudu.

– Dodatečný okresní soud: má stejné pravomoci jako okresní soudce, ale své pravomoci může vykonávat pouze v případě, že mu okresní soudce věc postoupí.

– Společný soud okresních soudců: první instance soudního vymáhání v Bangladéši, pokud je sporná částka 25 00 001 nebo vyšší.

– Soud vyššího asistenta soudce: první instance soudního vymáhání v Bangladéši, pokud je pochybná částka od 15 00 001 BDT do 25 00 000 BDT.

– Asistent soudce soudu: První instance pro soudní vymáhání v Bangladéši, pokud je pochybná částka nižší než 15 00 000,00 BDT.

Kromě těchto “obecných” civilních soudů existuje také několik zvláštních soudů, které projednávají případy týkající se specifických právních otázek. Existuje například zvláštní insolvenční soud.

 

Proces u soudu.

Občanskoprávní řízení je zpravidla zahájeno tím, že věřitel podá soudu předvolání k soudu.

Na soudním jednání žalobce a žalovaný prezentují svá stanoviska a důkazy na podporu svého stanoviska.

Žalovaný musí předložit písemnou obhajobu při prvním jednání nebo před ním, případně v maximální lhůtě dvou měsíců.

Mohou občanskoprávní soudy v Bangladéši vydávat zkrácené rozsudky?

Existuje řada okolností, za nichž mohou civilní soudy vydat zkrácené rozhodnutí, aniž by přistoupily k soudnímu řízení.

– Pokud žalovaný nepředloží žalobní odpověď ve stanovené lhůtě, může soud vydat rozsudek.
– Soud může rovněž vydat rozsudek bez soudního řízení, pokud strany nejsou ve sporu.
– Pokud se žalovaný nedostaví k soudu poté, co mu bylo doručeno předvolání, může soud rovněž vydat rozsudek ex parte.

 

Soudní náklady.

Soudní poplatek za podání předvolání platí žalobce při podání předvolání a jeho výše se liší podle povahy věci a výše nároku. Tyto náklady hradí strana, která podala žalobu.

Soud má pak právo přiznat náklady ve prospěch vítězné strany. V praxi je to však velmi vzácné a strany obvykle nesou část svých nákladů samy.

 

Promlčení.

Obecně se lhůta pro podání občanskoprávního nároku pohybuje od 6 měsíců do 12 let v závislosti na povaze nároku a jeho předmětu.

Potřebujete pomoci s vymáháním pohledávek v Bangladéši? Můžeme vám pomoci! Zahajte případ nebo nás kontaktujte ještě dnes.

Podívejte se, jak snadné je začít s vaším případem!

ODDCOLL

Oddcoll je služba pro mezinárodní vymáhání pohledávek.
Usnadňujeme společnostem získat peníze od jejich zákazníků v zahraničí.
WordPress Image Lightbox Plugin