Vymáhání pohledávek na Ukrajině

Rychlé a efektivní vymáhání zahraničních pohledávek!

  Hodnoceno skóre 9,3 z 10 na základě 91 recenzí na Kiyoh!  international debt collection in Finland

Pomohli jsme již více než 2 030 společnostem dostat zaplaceno od svých klientů v zahraničí!

Shánění plateb od zákazníků v zahraničí může být neuvěřitelně frustrující.

S mezinárodní platformou Oddcoll pro vymáhání pohledávek však můžete získat pomoc snadno a rychle.

Jedním dotykem získáte přístup k nejlepším místním inkasním agenturám a právním kancelářím po celém světě.

Nahrajte svůj případ do 1 minuty a náš specialista na vymáhání domácích pohledávek v zemi dlužníka začne okamžitě vymáhat váš případ.

O vymáhání pohledávek na Ukrajině.

Vymáhání pohledávek na Ukrajině může být složitý proces, ale pro věřitele je důležité, aby rozuměli právnímu systému a svým možnostem, aby mohli účinně vymáhat nezaplacené pohledávky.

Prvním krokem při vymáhání dluhů na Ukrajině je fáze mimosoudního vymáhání dluhů. Ta zahrnuje kroky, jako je zaslání dopisu s výzvou, jednání s dlužníkem a případné využití mechanismů alternativního řešení sporů.

K provádění činností spojených s vymáháním pohledávek na Ukrajině není třeba povolení, je však důležité dodržovat všechny příslušné zákony a předpisy.

Právní systém na Ukrajině je založen na občanském právu a je rozdělen do tří úrovní: místní, regionální a odvolací. Místní soudy jsou odpovědné za projednávání většiny občanskoprávních případů, včetně sporů týkajících se vymáhání pohledávek.

Pokud má věřitel nezaplacenou, ale nespornou pohledávku, může postupovat legálně podáním žaloby u příslušného soudu. Pro nesporné nároky existuje zkrácené soudní řízení, které má být rychlejší a méně nákladnou alternativou k plnému soudnímu řízení.

Soudní řízení na Ukrajině může být časově náročné a nákladné, ale je to možnost pro věřitele, kteří se snaží získat zpět nezaplacené pohledávky. Je důležité znát promlčecí lhůty pro pohledávky na Ukrajině, které se liší v závislosti na typu dluhu.

Ve sporech o vymáhání pohledávek na Ukrajině lze rovněž využít alternativní mechanismy řešení sporů, jako je mediace nebo rozhodčí řízení. Tyto mechanismy mohou být méně formální a méně nákladné než soudní řízení.

Vymáhání pohledávky na Ukrajině lze provést, pokud existuje exekuční titul. Tento příkaz může vydat soud a obvykle se používá k zabavení majetku nebo příjmu dlužníka.

V případě, že je dlužník v platební neschopnosti, mohou věřitelé na Ukrajině vést insolvenční řízení. To může zahrnovat jmenování likvidátora, který se pokusí prodat majetek, aby zaplatil věřitele. Je důležité si uvědomit, že proces insolvenčního řízení může být časově náročný a nemusí vést k úplnému vymožení dluhu.

Závěrem lze říci, že vymáhání dluhů na Ukrajině může být složitý proces a věřitelé by měli vyhledat pomoc právních odborníků, kteří jim pomohou porozumět právnímu systému a jejich možnostem. je důležité dodržovat všechny příslušné zákony a předpisy a zvážit všechny dostupné možnosti, včetně mimosoudního vymáhání dluhů, mechanismů alternativního řešení sporů a soudního řízení. Věřitelé by si také měli být vědomi promlčecích lhůt pohledávek a insolvenčního řízení, pokud je dlužník v úpadku.

Takto funguje mezinárodní vymáhání pohledávek! (60 s)

Podívejte se, jak snadné je začít s vaším případem!

ODDCOLL

Oddcoll je služba pro mezinárodní vymáhání pohledávek.
Usnadňujeme společnostem získat peníze od jejich zákazníků v zahraničí.
WordPress Image Lightbox Plugin