Какво представлява събирането на дългове и как работи?

Уморени ли сте да се занимавате с клиенти или длъжници, които не плащат навреме? Загрижени ли сте за финансовото състояние на вашия бизнес или за личните си финанси? Ако е така, може би трябва да научите повече за събирането на дългове.

В тази статия ще обясним какво представлява събирането на дългове и как работи то, за да можете да разберете по-добре този процес и да да поддържате ефективен контрол върху събирането на вземанията си. Освен това ще ви дадем някои полезни съвети и инструменти за събиране на дългове, без това да се отрази на отношенията ви с клиентите. Не пропускайте това пълно ръководство за събиране на дългове!

 

Какво представлява събирането на дългове?

Този процес се прилага, когато клиент или длъжник не е платил фактура или заем в рамките на установения срок и срокът за плащане е изтекъл. В този случай дружеството или кредиторът има възможност да събере просрочените плащания самостоятелно, да наеме услугите на агенция за събиране на вземания като Oddcoll или адвокат, специализиран в събирането на дългове и международното събиране на вземания. Той работи в цял свят, дори в определени държави. Можете да проверите конкретните ѝ страници: Агенцията за събиране на дългове във Филипините, Агенцията за събиране на дългове в Малайзия или Агенцията за събиране на дългове в САЩ.

Целта е да се възстановят парите и да се предотврати възможността просрочието да навреди на финансовото състояние на засегнатото дружество или физическо лице.

 

Видове дългове

Съществуват различни видове дългове, които могат да бъдат събрани чрез процеса на събиране на вземания. Ето някои примери:

 • Търговски: Те се генерират между компании, като например плащане на фактура за покупка на стоки или услуги.
 • Банкови заеми: Банкови кредити: Разработени за заеми или кредити, предоставени от банкова институция.
 • Данъци: Това са дългове, произтичащи от данъци или глоби, които не са платени на данъчните власти.
 • Ипотека: Дългове, произтичащи от ипотечни заеми за покупка или строеж на жилище.
 • Кредитни карти: Дългове, породени от използването на кредитна карта за извършване на покупки или теглене на пари в брой.
 • Лични: Това са дългове, възникнали между физически лица, като например заем на пари на приятел или роднина.

Важно е да се отбележи, че процесът на събиране на дългове може да варира в зависимост от вида на дълга и действащото законодателство на всяко място. Поради тази причина е препоръчително съответните дружества и физически лица да бъдат надлежно информирани за условията и изискванията, които трябва да бъдат изпълнени, за да се осъществи процесът на събиране на всеки вид дълг.

 

Процес на събиране на дългове: започване, събиране, съдебни действия и събиране

Процесът на събиране на дългове може да варира в зависимост от законодателството във всяка държава, но като цяло следва подобен процес, състоящ се от следните стъпки:

 

1- Започване на процедура

Дружеството кредитор изпраща фактура, в която се посочват датата на падежа и условията за плащане. Ако длъжникът не извърши плащането в определения срок, то се счита за просрочено.

2 – Събиране

Чрез изпращане на напомняния за плащане или телефонни обаждания, се опитваме да постигнем споразумение за плащане с длъжника, като установяваме нови дати и условия за плащане, които се адаптират към възможностите на длъжника.

3 – Правни действия

Ако длъжникът не отговори на напомнянията за плащане или не спазва установените споразумения, дружеството може да започне правни действия за събиране на дълга. На този етап се наема специализиран адвокат, който да подаде иск в съответния съд.

4 – Възстановяване

Ако съдът приеме иска, започва процес на събиране на вземането. Той може да включва изпълнение на съдебно решение, с което се разпорежда запор на имуществото на длъжника, или договаряне на план за плащане за събиране на дълга в рамките на установените срокове.

В някои случаи събирането на дълга може да отнеме няколко месеца или дори години, в зависимост от сложността на делото и платежоспособността на длъжника.

 

Методи за събиране на дългове

Съществуват няколко метода, които можете да използвате, за да си възстановите парите. Някои от най-разпространените са:

Вътрешно събиране на дългове

Този метод означава, че дружеството извършва процеса на събиране на дългове самостоятелно, без да прибягва до външни услуги. При този метод дружеството или съответното лице може да установи нови споразумения за плащане с длъжниците и постоянно да следи вземанията.

Вътрешното събиране на вземания може да бъде ефективно за малки дългове или за длъжници, които са в стабилно икономическо положение.

Агенции за външно събиране на дългове

Те се състоят в наемане на услугите на агенция за събиране на вземания, която да извърши процеса на събиране на дългове. Агенциите за събиране на вземания са специализирани компании, които са в отговарят за събирането на неизплатени дългове от името на своите клиенти, чрез прилагане на различни методи за събиране на вземания, като например изпращане на писма за събиране на вземания, електронни съобщения и др.

Този метод може да бъде ефективен за големи дългове или за длъжници, които не са отговорили на напомнянията за плащане от страна на дружеството.

Купувачи на дългове

Представлява продажба на неизплатения дълг на трета страна. Купувачите на дългове са специализирани дружества, които придобиват неизплатените дългове на цена, по-ниска от първоначалната, с цел по-късно да ги възстановят чрез различни методи за събиране. След като купувачът на дългове придобие дълга, той става новият кредитор и поема процеса на събиране на дълга.

Той може да бъде ефективен за дружества, които искат бързо да възстановят ликвидността на своите вземания, въпреки че цената, на която се продават дълговете, може да е по-ниска от първоначалната сума.

Ключови участници в събирането на вземания

Ключовите играчи в събирането на дългове са тези, които играят основна роля в процеса на събиране на неизплатени дългове. Ето някои от тях:

 • Кредитори: Това са дружества или физически лица, които имат възможност да претендират за плащане на неизплатен дълг.
 • Длъжници: Физическите лица или дружествата, които са изпаднали в просрочие и имат непогасени задължения към кредиторите.
 • Агенции за събиране на вземания: Това са дружества, които са специализирани в събирането на неизплатени дългове, като работят от името на кредиторите за възстановяване на дължимите суми.
 • Адвокати: Това са професионалисти в областта на правото, които съветват кредиторите в процеса на събиране на вземания и в някои случаи представляват кредиторите в съдебни дела за събиране на вземанията.

Всеки от тези ключови участници в процеса на събиране на дългове има специфична роля и тяхното сътрудничество, както и работата им, са важни за постигането на ефективно и справедливо събиране на неизплатените дългове.

 

5 Техники за събиране на дългове

Събирането на дългове е основна част от финансовия процес на всяко дружество или физическо лице. Ето защо тук са представени някои от техниките, използвани за събиране на дългове:

 • Техники за комуникация

Те представляват набор от умения, използвани за установяване на ефективна и убедителна комуникация с длъжника. Тези техники включват умения за изслушване и разбиране на финансовото състояние на длъжника, съобщаване на информация по ясен начин, както и умения за убеждаване на длъжника.

 • Стратегии за водене на преговори

Те се използват за постигане на споразумение с длъжника относно начина на дългът ще бъде погасен. Тези стратегии включват изслушване и разбиране на нуждите на длъжника, представяне на реални варианти за плащане и убеждаване на длъжника да се съгласи с плана за плащане.

 • Локализиране на неплатени вземания

Известно е като търсене на длъжници, които са изчезнали или са спрели да комуникират с кредитора. Тази техника може да включва търсене на информация в социалните мрежи, публичните регистри и специализираните бази данни.

 • Планове за плащане на дългове

Те представляват споразумение между кредитора и длъжника относно начина на погасяване на дълга. Тези планове могат да включват възможности за разсрочено плащане, частични плащания, намалени лихви или такси за забава. Освен това те могат да бъдат персонализирани, за да отговарят на финансовото състояние на неизправния длъжник.

 • Съдебни спорове

Те са правна стъпка, която може да се предприеме за събиране на дълга. Това може да включва подаване на иск в съда и получаване на съдебно разпореждане за плащане на дълга. Тази техника се използва, когато всички други възможности са се провалили и се налага намесата на съда за събиране на парите.

 

Последици от неплащането на дългове

Неплащането на дългове може да има сериозни финансови и правни последици за длъжника, които могат да включват:

 • Увреждане на кредитния рейтинг: Неизпълнението на задълженията може да се отрази негативно на кредитния рейтинг на длъжника. Това може да затрудни получаването на кредит в бъдеще, да доведе до по-високи лихвени проценти и да ограничи възможностите за финансиране.
 • Правни действия и съдебни решения: Кредиторът може да предприеме правни действия, за да си възстанови дължимите пари. Това може да включва подаване на иск в съда, което може да доведе до съдебно решение срещу длъжника.
 • Задържане на заплатата: Ако кредиторът получи съдебно решение срещу вас, можете да поискате запор на заплатата. Това означава, че работодателят на длъжника ще удържа част от заплатата ви, за да плати дълга.
 • Запор на имущество: Ако длъжникът не е в състояние да плати дълга и съдебното решение го позволява, кредиторът може да поиска запор на имущество. Това означава, че ищецът може да запорира активите на длъжника и да ги продаде, за да възстанови дълга.

Права на длъжниците

Длъжниците имат права, които защитават финансовото им благосъстояние и им помагат да избегнат да станат жертва на незаконни или нелоялни практики за събиране на дългове. Някои от тези права включват:

 • Право да получат ясна и точна информация за дълга: Включително дължимата сума, името на кредитора и датата на възникване на дълга.
 • Право на уважително отношение и липса на тормоз от страна на събирачите на дългове: Колекторите на дългове не могат да използват обидни или нецензурни изрази, да заплашват с незаконни действия или да разкриват невярна информация за дълга.
 • Право на оспорване на дълга и искане за проверка: Ако длъжникът смята, че дългът е неточен, той има право да го оспори. При поискване събирачите на дългове трябва да предоставят проверка на дълга.
 • Право да бъде информиран, ако дългът е бил продаден на трета страна: Ако дългът е бил продаден на агенция за събиране на вземания, длъжникът има право да бъде уведомен за продажбата и да получи информация как да се свърже с агенцията.
 • Право да бъде уведомен за правни действия срещу него: Ако срещу длъжника са предприети правни действия, той има право да бъде уведомен и да получи информация за процеса.

Свързана статия:Сметка срещу фактура

3 съвета за управление на дългове

Управлението на дълговете може да бъде трудна задача, но е важно да го направите възможно най-ефективно, за да избегнете негативни финансови последици. Ако искате да знаете как да го направите, ето няколко съвета:

 • Създайте бюджет: Това е основен инструмент за управление на финансите ви. Започнете, като записвате месечните си приходи и разходи, след което потърсете къде можете да намалите разходите си. Не забравяйте да включите плащанията по дълга в бюджета си и да определите реалистичен план за плащане.
 • Преговаряйте с кредиторите: Ако изпитвате затруднения да плащате дълговете си, свържете се с кредиторите си, за да договорите план за плащане. Обяснете финансовото си положение и предложете план за плащане, който можете да изпълните. В много случаи кредиторите ще са готови да работят с вас, за да изготвят план за плащане, който ще им позволи да си върнат парите.
 • Потърсете помощ от агенции за кредитно консултиране: Те могат да ви предоставят финансови съвети и ресурси, които да ви помогнат да управлявате дълговете си. Тези агенции могат да ви помогнат да консолидирате дълговете си, да съставите погасителен план и да преговаряте с кредиторите си.

 

Заключение

Събирането на дългове е процес, който се използва за възстановяване на парични средства, дължими на кредитор. Този процес може да включва установяване на контакт с длъжника по телефона или по пощата, а в краен случай – завеждане на съдебен иск за възстановяване на средствата. От друга страна, важно е да се има предвид, че събирането на дългове се регулира от закона и има ограничения за тактиките, които могат да се използват за събиране на дълга.

Ето защо ви препоръчваме да управлявате дълговете си ефективно, тъй като така ще можете да избегнете събирането на дългове и да запазите доброто си финансово състояние.

4 мин. четене.

Какви разпоредби се прилагат.
Процесът на събиране на вземания в международен план.
Как да постигнете ефективно събиране на дългове.

Oddcoll е платформа с колектори за събиране на дългове по целия свят, която позволява на международно ориентираните компании да възстановяват с лекота просрочените си фактури

.

Държави, които покриваме

Ние покриваме цяла Европа

Централна Азия

Събиране на дългове Армения
Събиране на дългове Азербайджан
Събиране на дългове Грузия
Събиране на дългове Казахстан

Събиране на дългове Киргизстан
Събиране на дългове Монголия
Събиране на дългове Таджикистан
Събиране на дългове Узбекистан

Океания

Всички държави в Африка

Отнася се за всички наши партньори

Легално разрешение за събиране на вземания в техните държави

Специалисти по събиране на вземания B2B

Общуват на английски език

Експерти по националното законодателство за събиране на вземания

WordPress Image Lightbox Plugin