Как да събираме просрочени фактури стъпка по стъпка [2023]

Първо, това са действия, които можете да предприемете сами, когато настъпи падежът на фактурата. (Ако искате да се опитате да съберете вземането сами, преди да потърсите професионална помощ)

Действайте веднага щом чуждестранната фактура стане изискуема! Започнете приятелски и преминете към по-“заплашителен” тон!

Стъпка 1. Напомняне за плащане

  • Издайте максимум две напомняния. (За да не подкопавате сериозността).
  • Никога не пишете “първо напомняне” (или подобно). Това дава ясно да се разбере, че ще има и следващи.
  • Бъдете ясни, че последицата от неплащането е започването на ескалиращи стъпки.
  • Можете да започнете с “приятелско напомняне”, което да е меко и дружелюбно, и да го последвате с по-официално “известие за неизпълнение”.

Стъпка 2 Последващи действия с телефонно напомняне

  • Съсредоточете се единствено върху уреждането на претенцията. (Не обсъждайте други въпроси в този разговор)
  • Споменете директно за просроченото плащане и попитайте за причината за просроченото плащане.
  • Попитайте кога клиентът ще извърши плащането. Настоявайте за конкретен отговор.
  • Винаги проследявайте потенциалните споразумения/обещания (както за пълни плащания, така и за разсрочени планове) по електронна поща или по пощата, като документация при по-нататъшни действия, ако длъжникът не изпълни задължението.

След като сте предприели незабавни действия спрямо клиента, се надяваме, че той ще ви плати или поне ще ви даде обяснение защо плащането е просрочено.

И така, как трябва да реагирате на различните реакции от страна на вашия клиент?

Неизпълнението на задължението за плащане винаги може да бъде проследено до една от тези три причини – вашият клиент; забравя да плати, не може да плати или отказва да плати.

A.Забравяне на плащането;
Очевидно искате да дадете на длъжника възможност да плати.

B.Не може да плати;
Можете да обмислите план за разсрочено плащане или да дадете отстъпка от цената в случай на незабавно плащане, или; Можете да изпратите случая директно на колектор, за да гарантирате, че вземането ви ще получи приоритет от вашия клиент. (В противен случай трансграничните искове обикновено не се приоритизират от компаниите, когато са изправени пред проблеми с ликвидността)

C.Отказва да плати
Ако длъжникът оспорва вземането – може да пожелаете да предприемете правни действия незабавно.

Ако длъжникът, просто игнорира да плати, без да посочва причина – трябва да изпратите случая на колектор, за да окажете известен натиск върху длъжника.

И така, какво да правите, ако въпреки усилията Ви длъжникът все още не плаща.

Тогава е време да наемете професионална помощ!

Ангажиране на трета страна.

Агенция за събиране на вземания или адвокатска кантора?

Както адвокатските кантори, така и фирмите за събиране на дългове могат да ви помогнат да съберете безспорни вземания.

Това, което е прието да се използва, се различава в отделните държави, което затруднява даването на единен отговор на въпроса.

По принцип, ако длъжникът оспорва задължението си за плащане – трябва да се потърси правна помощ.

Във вашата страна или в страната на длъжника?

Уверете се, че избраният от вас специалист гарантира местно покритие в същата държава, в която се намира длъжникът.

Дейностите по събиране на вземания се регулират на национално равнище, за да се защитят длъжниците от недобросъвестни дружества и забранени практики. Почти винаги е необходимо разрешение за провеждане на събиране на вземания.

Следователно на трета страна – събирач на дългове – почти никога не се разрешава да извършва дейности по събиране на вземания в чужбина самостоятелно и тя също трябва да назначи местен професионалист за тази задача.

Колектор на дългове с местно покритие събира вземането много по-ефективно поради познаването на местните процедурни закони, практики за събиране на вземания и т.н.

Oddcoll

Your international debt collection specialist!

4 мин. четене.

Какви разпоредби се прилагат.
Процесът на събиране на вземания в международен план.
Как да постигнете ефективно събиране на дългове.

Oddcoll е платформа с колектори за събиране на вземания във всяка европейска държава, която позволява на международно ориентираните компании да възстановяват с лекота просрочените си фактури.

Научете повече!

Отнася се за всички наши партньори

Легално разрешение за събиране на вземания в техните държави

Специалисти по събиране на вземания B2B

Общуват на английски език

Експерти по националното законодателство за събиране на вземания

WordPress Image Lightbox Plugin