Събиране на вземания в Люксембург

Бързо и ефективно международно събиране на дългове.

  Оценено 9,3 от 10, базирайки се на 91 мнения за Kiyoh!  international debt collection in Finland

Помогнали сме на над 2030 компании да получат плащане от своите клиенти в чужбина!

Преследването на плащания от клиенти в чужбина може да бъде изключително неприятно.

Но с международната платформа за събиране на дългове на Oddcoll можете да получите помощ бързо и лесно.

Получете достъп с едно докосване до най-добрите местни агенции за събиране на дългове и адвокатски кантори по целия свят.

Качете случая си за 1 минута и нашият специалист по събиране на местни дългове в страната на длъжника ще започне да събира вземанията ви незабавно.

За събирането на дългове в Люксембург.

Събирането на дългове в Люксембург може да бъде сложен процес, но разбирането на правната система и наличните възможности може да помогне на кредиторите да се справят успешно с този процес.

Първата стъпка в процеса на събиране на дългове в Люксембург е извънсъдебната фаза. По време на тази фаза кредиторите се насърчават да се опитат да постигнат споразумение за плащане с длъжника, преди да пристъпят към съдебни действия. Ако не може да бъде постигнато споразумение за плащане, кредиторът може да пристъпи към правни действия.

За извършване на дейности по събиране на дългове в Люксембург не се изисква разрешение. Въпреки това е важно кредиторите да се запознаят с правната система, за да гарантират, че действията им са в съответствие със закона.

Правната система в Люксембург се основава на гражданското право. Това означава, че споровете се решават чрез съдилищата, а не чрез административните органи. Кредиторите с неплатени, но неоспорени вземания могат да процедират по законен начин, като подадат иск в съответния съд.

В Люксембург съществува съкратен съдебен процес за безспорни искове. Този процес се нарича “procédure de référé” и е предназначен да бъде по-бърза и по-евтина алтернатива на традиционния съдебен процес. Обикновено той се използва за искове, които са на стойност под 10 000 EUR.

Традиционният съдебен процес в Люксембург включва няколко стъпки, включително подаване на иск, връчване на иска на длъжника и изслушване пред съдия. Продължителността на процеса може да варира в зависимост от сложността на делото.

В Люксембург давностният срок за искове е пет години. Това означава, че кредиторът трябва да предяви иск в рамките на пет години от датата, на която дългът е станал изискуем.

В Люксембург са налични алтернативни механизми за разрешаване на спорове, като медиация и арбитраж. Тези варианти могат да бъдат по-евтини и отнемат по-малко време, отколкото сезирането на съда.

Принудителното изпълнение на вземане в Люксембург може да бъде сложен процес. Ако има издадено изпълнително основание, кредиторът може да го използва, за да запорира активите на длъжника и да събере дълга. Ако длъжникът е неплатежоспособен, може да бъде образувано производство по несъстоятелност.

В обобщение, събирането на дългове в Люксембург може да бъде сложен процес, но разбирането на правната система и наличните възможности може да помогне на кредиторите да се справят успешно с този процес. Важно е кредиторите да се запознаят с правната система, за да гарантират, че действията им са в съответствие със закона, както и да са наясно с давностния срок за вземанията, който е пет години. В Люксембург съществуват алтернативни механизми за разрешаване на спорове, като медиация и арбитраж, които могат да бъдат по-евтини и отнемат по-малко време, отколкото да се стигне до съд. Освен това, ако длъжникът е неплатежоспособен, може да бъде образувано производство по несъстоятелност.

Ето как работи международното събиране на дългове! (60 сек.)

Вижте колко лесно е да започнете!

ODDCOLL

Oddcoll е услуга за международно събиране на дългове. Улесняваме компаниите, за да получат плащане от клиентите си в чужбина.

WordPress Image Lightbox Plugin