Събиране на вземания в Китай

  • Без риск. Плащайте само при успех.
  • 19,5 % комисиона.
  • Събирането на дългове се извършва на местно ниво в Китай.

  Оценено 9,4 от 10, базирайки се на 74 мнения за Kiyoh!  international debt collection in Finland

Ефективно събиране на дългове в Китай, провеждано на място, където се намират вашите китайски длъжници.

Имате ли китайски клиенти, които не плащат просрочените ви фактури? Можем да ви помогнем със събирането на дългове в Китай и да се уверим, че вземанията ви са платени. Използвайте нашата международна услуга за събиране на дългове и позволете на нашата агенция за събиране на дългове в Китай да започне да събира вашите дългове още днес! Прочетете нататък, за да разберете как работи това.

Процес на събиране на дългове в три стъпки.

h

1. Създайте дело за събиране на дълг срещу ваш китайски клиент, като качите неплатения си дълг в нашата платформа за събиране на дългове.

2. Седнете удобно и оставете нашата агенция за събиране на дългове в Китай да работи по вашия случай.

3. След като парите бъдат събрани, те ще бъдат преведени директно на Вас.

Използвайте услугите на Oddcoll за събиране на дългове срещу вашите китайски длъжници.

N

Специалисти по събиране на дългове с роден китайски език.

N

Експерти по китайското законодателство, свързано със събирането на дългове.

N

Специалисти в областта на китайската бизнес култура – Което ви позволява да избегнете културните бариери.

N

Събиране на вземания без риск – Плащайте само ако ви бъде платено.

Събирането на вземания от клиенти в чужбина понякога може да изглежда безнадеждно.

Когато длъжникът в чужбина не плаща, кредиторът разполага с много малко инструменти, за да накара клиента да плати.

В Китай се говори на различен език, правната система е структурирана по различен начин от този, с който сте свикнали, а бизнес културата се различава от тази в родната ви страна.

Накратко, като кредитор е невъзможно да знаете как да накарате длъжника в Китай да плати просрочена фактура.

Oddcoll реши този проблем за международните компании, като създаде платформа за събиране на вземания с агенции за събиране на вземания и адвокатски кантори от цял свят.

Когато имате проблем с неплащащи клиенти в други държави, можете супербързо да започнете дело за събиране на дългове в нашата платформа – и нашият местен партньор за събиране на дългове незабавно ще започне подходящи действия за събиране точно там, където се намира длъжникът. Те са специалисти по местните закони и по процедурата за събиране на дългове в страната, в която се намира вашият длъжник.

Това означава, че можете да започнете събирането на дългове в Китай чрез китайска агенция за събиране на дългове за минути. Този подход гарантира, че ви се предоставя най-голямата възможност да получите плащане от вашия китайски клиент.

Всичко, което трябва да знаете за международното събиране на дългове в 60 секунди.

Нашата китайска агенция за събиране на дългове.

С гордост и удоволствие ви представяме нашата китайска агенция за събиране на дългове, Qingdao Inter-Credit Services Pte., Ltd., която ще работи по вашия случай.

-Можете ли да опишете накратко вашата компания и услугите ви за събиране на дългове?

Интер-Кредит Риск Мениджмънт ООД е създадена на 17 ноември 1997 г. и е със седалище в град Циндао. Тя е една от първите партиди компании, които получиха сертификат за система за управление на качеството ISO9001 и сертификат за система за информационна сигурност ISO27001 в Китай.

Със стойността на Управлението на активите на клиентите като управление на нашите собствени, Интер-Кредит винаги е била ориентирана към клиента. Ние постоянно предлагаме на нашите клиенти добре развити, висококачествени и професионални услуги, базирани на мощната ни резервна подкрепа, която съдържа мрежа в цялата страна, добре обучени специалисти и подкрепата на съвременни технологии. Способностите на Интер-Кредит за събиране на дългове са несравними. Тя е изградила национална мрежа с два оперативни центъра, 43 клона, повече от 60 представителства, присъствие в над 650 китайски града и повече от 6000 служители.

Inter-Credit се ангажира да предоставя на клиентите си в областта на финансите, застраховането, инвестициите и международната търговия професионални услуги по управление на риска, които обхващат всеобхватни аспекти на управлението на финансовия и бизнес риска, включително аутсорсинг услуги като събиране на просрочени задължения по кредитни карти и потребителски кредити, управление на просрочени сметки в чужбина и в страната, разследване на бизнес кредити, услуги по сертифициране, управление след отпускане на кредит и поддръжка на финансови технологии. Ние сме стратегически/ядрен партньор на много банки и големи интернет финансови компании.

Предлагаме услуги за приятелско и предсъдебно събиране на вземания на принципа „без събиране – без такса“. Обръщаме внимание на различните ви изисквания, ценим обратната ви връзка и ви помагаме да намалите съотношението на лошите вземания. Нашата цел е да предпазим вашата компания от финансови рискове и да постигнем дългосрочна и стабилна рентабилност. С глобално покритие от 98%, ние можем да ви предоставим професионални, ефективни и локализирани услуги за управление на просрочените сметки, независимо къде се намира вашият длъжник.

-Можете ли да ни запознаете с процеса на събиране на вземания в Китай?

Консултация по случай

Предоставяме на клиентите си безплатна консултация. Нашата професионална служба за обслужване на клиенти комуникира индивидуално с клиентите по отношение на информацията за случая във формуляра за кандидатстване.

Преглед и оценка

Преглеждаме материалите, свързани със случая, и информацията за длъжника, предоставена от клиентите, след което оценяваме възможността за събиране на вземания.

Възлагане и регистрация

След оценката двете страни подписват Документа за възлагане на събиране на дългове и пълномощното.

Разследване и събиране

Разпределете случаите на местния екип в населеното място, където се намира длъжникът, за провеждане на разследване и събиране.

Комуникация и обратна връзка

Редовно изпращайте на клиентите Доклад за актуалното състояние на случая, който позволява на клиентите да имат ясна представа за цялостния напредък по случая. Всички специални действия по събиране на вземания се извършват само с предварителното съгласие на клиентите.

Събиране на вземания

На длъжниците се нарежда да погасяват задълженията си директно по посочената от клиентите банкова сметка. Клиентът трябва само да ни плати комисиона след потвърждаване на получаването на плащането.

Приключване на делото

Ако длъжникът изплати дълга или случаят се счита за несъбираем, и двете страни са съгласни за приключване, тогава се изпраща известие за приключване.

-Какви действия предприемате по време на етапа на събиране на дългове по взаимно съгласие?

При събирането използваме телефонни обаждания, писма, имейли, посещения на място и др. За случаите, с които не може да се осъществи контакт, ще го изпратим на нашия Център за възстановяване на информация за по-нататъшно търсене, а центровете за поддръжка ще следят и наблюдават целия процес.

-Каква е степента ви на успех в етапа на помирение (от всички успешни случаи)?

В зависимост от вида на дълга и отрасъла степента на успешно възстановяване варира. Степента на успеваемост при събиране на дългове в областта на издателската дейност, международната търговия, SAAS, международните студентски дългове и т.н. може да достигне 80 %, а може и повече. Случаите на събиране, включващи индивидуална информация, като например първа помощ в чужбина, имат процент на успешно събиране от около 30%.

– Ако предприемате правни действия по дело и спечелите в съда, може ли разходите за правни действия, за които клиентът е платил, да бъдат добавени към дълга?

Ако клиентите съдят длъжника в Китай, повечето от свързаните с това съдебни такси и такси за завеждане на дело трябва да бъдат платени предварително от клиента, а съдебните такси и адвокатските хонорари няма да бъдат добавени към дълга.

Информация за събиране на дългове в Китай.

     Извънсъдебно събиране на дългове в Китай.

 

Процесът на събиране на дългове в Китай започва с опит на събирача на дългове да получи плащане за дълг по извънсъдебен път. Тоест, без да се налага да предприема каквито и да било правни действия или да започва съдебно производство. Това винаги е най-изгодно, тъй като съдебните производства могат да бъдат скъпи, да отнемат много време и резултатът от тях не винаги е сигурен.

Агенцията за събиране на вземания прави оценка на финансовото състояние на длъжника. Въз основа на това се предприемат мерки за събиране на вземания, като например изпращане на заповеди за събиране на вземания и писма за искане. Осъществява се и контакт чрез обаждане на длъжниците, свързване по електронен път, а понякога и чрез физическо посещение на длъжниците.

Нашата китайска агенция за събиране на вземания е много ефективна на този етап от процеса на събиране на вземания поради опита си в преговорите и оказването на натиск върху длъжника.

   „Съдебно“ събиране на дългове в Китай.

 

В случай на неплащане, в някои случаи може да се наложи да отнесете делото си за събиране на дълг в Китай до съда, за да започнете съдебни процедури. Разбира се, на този етап имате нужда от помощта на китайски колектори, тъй като чуждестранният кредитор не е запознат с китайската правна система.

В Китай съществува традиция да се правят опити за извънсъдебно разрешаване на търговски спорове. Това е отразено и в съдебния процес, където страните се насърчават още в началото на гражданския процес да разрешат спора чрез медиация от медиатор, назначен от съда.

Съдебната система в Китай е структурирана, както следва:

– Местни народни съдилища
– Съдилища със специална компетентност
– Върховен народен съд (ВНС)

Върховният съд отговаря основно за тълкуването на законите и създаването на правни прецеденти. Съдилищата със специална компетентност са съдилища, създадени за разглеждане на дела в определена област (напр. специални съдилища за интелектуална собственост, интернет съдилища, финансови съдилища и морски съдилища). Но основно в местните съдилища се разглеждат граждански дела.

Местните съдилища на свой ред се делят според:

– висши народни съдилища
– междинни народни съдилища
– основни народни съдилища

Местните съдилища разглеждат дела в даден географски район, които не са от такова правно естество, че да бъдат разглеждани от специализиран съд.

Делата за събиране на съдебни вземания се разглеждат на първа инстанция от съдилища на различни от тези нива. Това се определя в зависимост от вида на делото и размера на иска.

Ето как работи нашата услуга за събиране на дългове.

Започнете със събирането на дългове в Китай. Започнете делото си днес или се свържете с нас, ако имате въпроси.

Вижте колко лесно е да започнете делото си!

ODDCOLL

Oddcoll е услуга за международно събиране на дългове. Улесняваме компаниите, за да получат плащане от клиентите си в чужбина.

WordPress Image Lightbox Plugin