Събиране на вземания в Кипър

Бързо и ефективно международно събиране на дългове.

  Оценено 9,3 от 10, базирайки се на 91 мнения за Kiyoh!  international debt collection in Finland

Помогнали сме на над 2030 компании да получат плащане от своите клиенти в чужбина!

Преследването на плащания от клиенти в чужбина може да бъде изключително неприятно.

Но с международната платформа за събиране на дългове на Oddcoll можете да получите помощ бързо и лесно.

Получете достъп с едно докосване до най-добрите местни агенции за събиране на дългове и адвокатски кантори по целия свят.

Качете случая си за 1 минута и нашият специалист по събиране на местни дългове в страната на длъжника ще започне да събира вземанията ви незабавно.

За събирането на дългове в Кипър.

Събирането на дългове в Кипър може да бъде сложен процес, но с ясното разбиране на правната система и свързаните с нея стъпки, кредиторите могат ефективно да възстановят неплатените си дългове.

Първата стъпка в процеса на събиране на дългове в Кипър е извънсъдебната фаза. При нея кредиторът се опитва да събере дълга чрез преговори и комуникация с длъжника. Това може да включва изпращане на писма с искане за плащане, телефонни обаждания или дори лично посещение на длъжника. Ако дългът не е оспорен и длъжникът е готов да плати, това може да бъде бърз и ефективен начин за събиране на дълга.

Ако обаче длъжникът не желае или не е в състояние да плати, следващата стъпка е да действате по законен начин като кредитор. В Кипър не се изисква разрешение за извършване на дейности по събиране на дългове, но е важно да сте наясно със законовите процедури и ограничения.

Правната система в Кипър се основава на системата на общото право, като Върховният съд е най-висшата апелативна инстанция. Съдебният процес за събиране на дългове може да бъде продължителен и скъп, но е необходима стъпка за кредиторите с неплатени, безспорни вземания.

За безспорните вземания има на разположение съкратен съдебен процес, който е по-бърз и по-рентабилен вариант от пълния съдебен процес. Този процес се използва за вземания, които не се оспорват от длъжника, и може да включва съдебна заповед за плащане или запор на имущество.

В Кипър давностният срок за искове е шест години от датата на последното плащане или признаване на дълга. Важно е кредиторите да са наясно с този срок и да предприемат действия в рамките на давностния срок за събиране на дълга.

В Кипър съществуват и алтернативни механизми за разрешаване на спорове, като медиация и арбитраж. Те могат да бъдат по-бърз и по-малко формален начин за разрешаване на спорове и събиране на неплатени дългове.

Ако длъжникът не е в състояние да плати, принудителното изпълнение на вземането може да се осъществи чрез получаване на изпълнителен лист от съда. Това позволява на кредитора да запорира имущество или да наложи запор на заплатата, за да възстанови дълга.

И накрая, в случаите, когато длъжникът е неплатежоспособен, може да бъде образувано производство по несъстоятелност. Това е правен процес, при който активите на длъжника се осребряват и се разпределят между кредиторите. Важно е да се отбележи, че това е отделен процес от събирането на дългове и с него трябва да се занимава правен специалист.

В заключение, събирането на дългове в Кипър може да бъде сложен процес, но с ясното разбиране на правната система и свързаните с нея стъпки, кредиторите могат ефективно да си възстановят неплатените дългове. Независимо дали става въпрос за извънсъдебна фаза, съкратен съдебен процес или производство по несъстоятелност, ключовото е да се действа в рамките на давностния срок и да се познават наличните алтернативни механизми за разрешаване на спорове.

Ето как работи международното събиране на дългове! (60 сек.)

Вижте колко лесно е да започнете!

ODDCOLL

Oddcoll е услуга за международно събиране на дългове. Улесняваме компаниите, за да получат плащане от клиентите си в чужбина.

WordPress Image Lightbox Plugin