Събиране на вземания в Босна и Херцеговина

Бързо и ефективно международно събиране на дългове.

  Оценено 9,3 от 10, базирайки се на 91 мнения за Kiyoh!  international debt collection in Finland

Помогнали сме на над 2030 компании да получат плащане от своите клиенти в чужбина!

Преследването на плащания от клиенти в чужбина може да бъде изключително неприятно.

Но с международната платформа за събиране на дългове на Oddcoll можете да получите помощ бързо и лесно.

Получете достъп с едно докосване до най-добрите местни агенции за събиране на дългове и адвокатски кантори по целия свят.

Качете случая си за 1 минута и нашият специалист по събиране на местни дългове в страната на длъжника ще започне да събира вземанията ви незабавно.

За събирането на дългове в Босна и Херцеговина.

Събирането на дългове в Босна и Херцеговина може да бъде сложен процес, но разбирането на правната система и различните налични възможности може да помогне на кредиторите да се ориентират ефективно в процеса.

Първата стъпка при събирането на дългове е извънсъдебната фаза. Кредиторите се насърчават да се опитат да постигнат споразумение с длъжника, преди да пристъпят към съдебни действия. Ако длъжникът е склонен да сътрудничи и да се споразумее за плащане, това може да бъде най-ефективното и рентабилно решение.

За извършване на дейности по събиране на дългове в Босна и Херцеговина не се изисква разрешение. Въпреки това кредиторите трябва да спазват законите и разпоредбите, определени от правителството.

Правната система в Босна и Херцеговина се основава на системата на гражданското право и има няколко различни съдилища, които разглеждат дела за събиране на дългове. Кредиторите могат да процедират законно с неплатено, но същевременно неоспорено вземане, като подадат иск в съответния съд.

За безспорните вземания съществува съкратен съдебен процес, който може да се използва за бързо решаване на делото. Този процес обикновено е по-бърз и по-евтин от редовния съдебен процес.

Ако делото не бъде решено чрез съкратения процес или извънсъдебно споразумение, то ще продължи с редовен съдебен процес. Съдебният процес може да бъде продължителен и скъп и е важно кредиторите да разбират правилата и процедурите, свързани с него.

В Босна и Херцеговина давностният срок за вземания е три години. Това означава, че кредиторите разполагат с три години, считано от датата на последното плащане или датата, на която дългът е станал изискуем, за да подадат съдебен иск.

В Босна и Херцеговина съществуват и алтернативни механизми за разрешаване на спорове, като медиация и арбитраж. Тези варианти могат да бъдат по-малко формални и по-евтини от съдебното производство и често могат да бъдат добър начин за постигане на споразумение.

Принудителното изпълнение на вземания в Босна и Херцеговина може да бъде сложно, но обикновено включва получаване на заповед за изпълнение от съда. След издаването на заповедта за изпълнение кредиторът може да предприеме стъпки за събиране на дълга, като например запориране на заплати или изземване на активи.

В случай че длъжникът е неплатежоспособен, кредиторите могат да започнат производство по несъстоятелност в Босна и Херцеговина. Този процес включва назначаването на синдик, който ще наблюдава активите и пасивите на длъжника и ще работи за разпределяне на активите между кредиторите. Производството по несъстоятелност може да бъде дълъг и сложен процес и за кредиторите е важно да разбират съответните закони и разпоредби.

Като цяло събирането на дългове в Босна и Херцеговина може да бъде труден процес, но разбирането на правната система и различните налични възможности може да помогне на кредиторите да се ориентират ефективно в процеса.

Ето как работи международното събиране на дългове! (60 сек.)

Вижте колко лесно е да започнете!

ODDCOLL

Oddcoll е услуга за международно събиране на дългове. Улесняваме компаниите, за да получат плащане от клиентите си в чужбина.

WordPress Image Lightbox Plugin